Rätt datum för fastställelseintyget

Av: |Publicerat: 2015-08-19|

Ett fastställelseintyg måste vara daterat antingen samma dag som årsstämman eller senare. Fastställelseintyget är till för att verifiera att bolagsstämman fastställt resultat- och balansräkningen i årsredovisningen och kan därför inte vara daterat tidigare än årsredovisning och protokoll från årsstämman.

För mindre företag godkänner Bolagsverket att både årsredovisning, bolagsstämmoprotokoll och fastställelseintyg har samma datum.

Dela den här artikeln!