Gästblogg: Tjänstepensionsförsäkring – mer än sparande till pension!

Av: |Publicerat: 2017-02-03|

Gästbloggare - Björn TullbrinkEtt bekymmer under senare år är att avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar tagits bort. Det har lett till en negativ syn på pensionsförsäkringar – trots att behovet att spara till sin egen pension aldrig har varit större än idag. Mitt råd är: tänk till en gång innan du väljer bort en tjänstepensionsförsäkring till förmån för någon ”smart” skatteplaneringsprodukt.

Det är inte lätt att vara företagare idag med alla lagar och regler man ska känna till och följa. Förra våren trädde t ex en ny lag ikraft som reglerar alla företags organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Den ska minska risken för långtidssjukskrivning. En bra start i det arbetet är att kartlägga hur arbetsmiljön ser ut på arbetsplatsen. Vad har nu det med tjänstepensionsförsäkringar att göra? Vi kommer till det längre fram

Trygghet – inte skatteplanering

Pensionsförsäkring betraktades förr som ett verktyg för att skatteplanera. Idag bör den snarare förknippas med trygghet. Skattelagstiftningen kring tjänstepensionsförsäkringar har inte förändrats under väldigt lång tid till skillnad från lagstiftningen kring ägarledda företag som relativt ofta ändras och med det uppkommer varje år samma frågor. Hur mycket lön ”tvingas” jag som ägare ta ut för att kunna lyfta aktieutdelning? Hur ser min K10:a ut? Kan jag ha flera bolag för att ta ut aktieutdelning från fler än ett bolag? Hur hög är bolagsskatten och skatten på aktieutdelning jämfört med löneuttag och pension?  Är det bättre att ta ut aktieutdelning istället för att betala till en tjänstepensionsförsäkring?

Hitta balansen

Ibland får man höra att det är dyrare med pensionsförsäkring än med aktieutdelning. Det stämmer inom vissa nivåer men skillnaden är inte särskilt stor och det är viktigt att det finns en balans mellan lön, långsiktig tjänstepensionsförsäkring och aktieutdelning.

Faktum kvarstår att den allmänna pensionen i bästa fall motsvarar halva lönen från 65 och för dem som har lön över 40 000 kr/mån blir det mindre än så. Att betala in till en tjänstepensionsförsäkring är naturligtvis inte det enda sättet att pensionsspara på. Man kan t ex spara privat av den aktieutdelning man kunnat ta ut och då gäller det att betrakta de pengarna som låsta till pension och inte använda dem till annat, vilket för många kan vara en utmaning.

Viktig del av inkomsten som pensionär

Tjänstepensionsförsäkringen är alltså en otroligt viktig del av din inkomst som pensionär oavsett när du vill gå i pension. Eller som en av mina kunder svarar på frågan när han tänker gå i pension. ”Den morgon jag vaknar och inte har lust att åka till jobbet så stannar jag hemma och åker aldrig dit igen.” Den dagen har tydligen inte kommit än och till våren fyller han 72 år… Riktigt så är det inte för alla, och tur är väl det.

Det många missar är att tjänstepensionsförsäkringen förutom sparandet normalt sett innehåller en försäkring som fortsätter betala in överenskommen premie om du blir långvarigt sjuk. Även en sjukförsäkring brukar ingå som kompletterar försäkringskassans sjukpenning. Sjukförsäkringen blir viktigare ju högre inkomst man har eftersom glappet i inkomst annars kan bli väldigt stort. Fler och fler bolags produkter innehåller även en rehabiliteringsförsäkring som minskar risken för långtidssjukskrivning och kan också kompletteras med en tjänst där medarbetarna får besvara en webbenkät där resultatet visar arbetsmiljöstatusen vilket kan ligga till grund för ev åtgärder för att uppfylla arbetsmiljölagen.

I samma situation

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med försäkringsrådgivning inom olika områden. Till att börja med på försäkringsbolag så som Alecta, AMF och Holmia sedan på två olika försäkringsförmedlingsföretag och de senaste tio åren som ägare vilket ställt mig inför samma utmaningar som alla som driver företag gör och för ett år sedan anslöt vi vårt bolag till Söderberg & Partners som franchisetagare.

Jag har förmånen att hjälpa företag och dess medarbetare att hitta bra försäkringslösningar. Tyvärr händer det att jag är behjälplig i väldigt tråkiga situationer när försäkringarna ska utnyttjas. Positivt är då vilket bra stöd och trygghet ett genomtänkt försäkringsskydd ger.

Den samlade pensionssituationen

Bland det roligaste jag vet är att bistå en företagare eller medarbetare att få grepp om sin samlade pensionssituation och göra en plan för hur pensionen tas ut på bästa sätt med hänsyn till beskattning, efterlevandeskydd och olika försäkringsbolags antaganden om livslängd. De gånger det visar sig att pensionskapitalet räcker för att gå i pension flera år tidigare än förväntat är naturligtvis extra roligt.

Gör en ny översyn

Vet du med dig att det var länge sedan en översyn av försäkringarna inom ert företag gjordes kan det vara bra att göra det eftersom många produkter förändrats till det bättre där möjlighet ges till bredare omfattning trots både lägre premier och avgifter.

Fråga din redovisningskonsult, revisor eller försäkringsrådgivare då försäkringsområdet är allt annat än lätt eller ens överblickbart.

Texten är skriven av Björn Tullbrink, Söderberg & Partners  

Dela den här artikeln!