Dags att söka elstöd för företag

Av: |Publicerat: 2023-05-31|

Det är nu möjligt att söka elstöd för företag hos Skatteverket. Observera att till skillnad från stödet för privatpersoner så görs ingen automatisk utbetalning utan företag måste aktivt söka stödet. Tyvärr gäller inte stödet våra kunder i norra Sverige utan endast företag med uttagspunkter i elområde 3 och 4 kan söka elstödet. Stödet gäller t.ex. enskild näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag, föreningar, stiftelser och bostadsrättsföreningar.

Krav och undantag för elstöd för företag

En grundläggande förutsättning för att få stöd är att företaget hade ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022 för uttag av el i elområde 3 eller 4.

I övrigt gäller också bland annat följande:

  • Företaget får inte ha haft fastprisavtal för hela sin elförbrukning som började gälla före den 24 februari 2022 och som har samma fasta pris den 24 februari 2023.
  • Företaget ska vara godkänd för F-skatt (undantag för vissa stiftelser och föreningar med flera)
  • Företaget får inte ha skatte- eller avgiftsskulder hos Kronofogden
  • Företaget får inte söka stöd om företaget vid tidpunkten för beslut om stöd är i likvidation eller försatt i konkurs.
  • Uttaget av el får inte ha gett rätt till det elstöd försäkringskassan betalar ut till konsumenter (kan t.ex. gälla enskilda näringsidkare).

Hur mycket elstöd kan man mitt företag få?

Elstödets storlek beräknas med utgångspunkt av verksamhetens elförbrukning under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme medan företag i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme, maximalt belopp för ett företag uppgår till 20 miljoner kronor. Observera, om flera företag i en intressegemenskap (t.ex. koncern) har rätt till elstöd avser det maximala stödet om 20 miljoner kronor hela intressegemenskapen.

Elstöd för företag söks via Skatteverkets hemsida

Ansökan sker via Skatteverkets hemsida, där finns också mer information Ansökan för elstöd för företag ska senast den 25 september 2023. Ansökan kan göras direkt av den som är registrerad som firmatecknare med egen firmateckningsrätt hos Bolagsverket eller Skatteverket. I övriga fall måste ett ombud utses, observera att det måste göras en särskild ombudsansökan även om personen ifråga sedan tidigare är ombud för företaget avseende andra tjänster hos Skatteverket. Företag i en intressegemenskap måste lämna in sin ansökan tillsammans av ett och samma ombud.

Vi hjälper gärna ditt företag med ansökan om elstöd, kontakta din kontaktperson på Revideco för mer information.

Dela den här artikeln!