Johan Söderström ger support i hur man ska köpa ut en partner från ett bolag och hur man ska lägga upp en strategi avseende personaloptioner

Ny momslag från 1 juli 2023

Av: |Publicerat: 2023-06-01|

Den 1 juli 2023 träder en ny momslag i kraft. Lagen ska nu vara mer överskådlig och enklare att tillämpa. Den har ett modernare språk och strukturen ska harmoniera med det gällande momsdirektiv från EU. Dock är de få materiella förändringar i den nya lagen.

Få förändringar

Den enda faktiska ändring av lagens mening är att Ideella organisationer såsom idrottsrörelse, studieförbund och registrerade trossamfund i högre grad kommer kunna tillhandahålla tjänster internt mellan medlemsorganisationerna utan att behöva debitera moms.

Förutom när det gäller interna tjänster inom ideell sektor påverkas våra kunder väldigt lite av lagändringen.

I praktiken innebär förändringarna att samtliga paragrafer byter plats och får nya nummer, vissa paragrafer delas upp och delarna hamnar därför under olika paragrafnummer. I och med att lagen får ett modernare språk kommer det även en del nya termer.

Ny momslag – vad betyder det för mig?

Våra kunder att behöva se över sina fakturamallar och avtalsmallar. Företag som säljer momsfria varor eller tjänster ska ange i fakturan varför transaktionen inte momsbeläggs. Det kan göras med en förklarande text, hänvisning till momslagens bestämmelse eller till momsdirektivets bestämmelse. De företag som använder hänvisning till momslagen måste alltså se över sina fakturatexter eftersom dessa ska bytas ut 1 juli och ange korrekta hänvisningar i den nya momslagen.

Även de som skriver avtal om t.ex. verksamhetsöverlåtelser behöver se över sina mallar så inte eventuella hänvisningar är felaktiga från 1 juli.

 

 

Dela den här artikeln!