2024

Nytt år, nya lagar och regler

Av: |Publicerat: 2024-01-05|

Vi på Revideco vill önska alla ett Gott Nytt År. I samband med årsskiftet så trädde som vanligt en hel del nya lagar och regler i kraft. Här sammanfattar vi några av de viktigaste förändringarna som rör skatter, redovisning och företagande.

Nya redovisningsregler för bostadsrättsföreningar

Dessa regler infördes egentligen i årsredovisningslagen redan 2023 men då den gäller från och med räkenskapsåret 2023 blir det först nu under 2024 det kommer börja tillämpas i praktiken. Bokföringsnämnden har också gett ut ett nytt allmänt råd, BFNAR 2023:1, som berör dessa ändringar. Ändringarna består bland annat i att alla bostadsrättsföreningar måste ha en kassaflödesanalys i sin årsredovisning och att det införs krav på flera olika tilläggsupplysningar och nyckeltal i årsredovisningen. Det finns även ett förslag om att bostadsrättsföreningar måste använda K3, men det är fortfarande bara ett förslag och det är fortfarande tillåtet att använda K2 också.

I övrigt är det ganska sparsmakat med regelförändringar på redovisningsområdet. Men en större förändring av K2- och K3-regelverken har varit ute på remiss och kommer att komma inom något år, det kommer bl.a. innehålla större begräsningar om vilka som får tillämpa K2.

Pausad uppräkning av skiktgränsen av statlig skatt

Normalt räknas skiktgränsen för när man ska betala statlig inkomstskatt på sina löneinkomster upp varje år. Denna uppräkning har dock pausats då regeringen tyckte att ökningen i år hade blivit orimligt stor på grund av inflationen. Det innebär att skiktgränsen ligger kvar på 598 500 kr även 2024. Den så kallade brytpunkten, det belopp du kan tjäna utan att betala statlig skatt ändras dock något då grundavdraget justeras. Brytpunkten är skiktgränsen + grundavdraget och är 615 300 kr för den som inte fyllt 66 år vid årets ingång och 697 300 kr för den som fyllt 66 år vid årets ingång.

Längre tidsgräns för expertskatt

Skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner som kommer från utlandet för att arbeta i Sverige utvidgas från tidigare fem år till att numrera gälla under högst sju år från att vistelsen i Sverige påbörjats.

Jobbskatteavdraget förstärks

Jobbskatteavdraget på inkomster från arbete förstärks och enligt regeringens egna beräkningar blir skattesänkningen i genomsnitt ca 2 600 kr per person år. Det görs också vissa förändringar i jobbskatteavdraget för äldre.

Slopad lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar

Tidigare har det funnits flera olika rabatterade arbetsgivaravgifter för ungdomar, men nu slopas den sista som gällde för dem mellan 15-18 år. Det innebär att från och med 1 januari 2024 är arbetsgivaravgiften lika (31,42 %) för alla födda 1958 och senare. Äldre personer som fortfarande arbetar har dock även fortsatt lägre arbetsgivaravgifter.

Ny skatt för stora koncerner

En ny skatt som kommer från EU/OECD införs för stora, framför allt multinationella, koncerner med en omsättning om minst 750 miljoner euro.

Övriga skatteändringar

I övrigt görs en del andra skatteändringar. Omtalat har varit skattesänkningar på bensin och diesel vilket dock inte ger någon större effekt på priset. Att reduktionsplikten samtidigt sänks ger dock en större effekt på priset för konsumenten. Det införs också en utökning av den nedsättning av skatt för diesel som används i arbetsmaskiner och t.ex. jord- och skogsbruk kan få.

Några andra skatter höjs, det är bl.a. på alkohol, tobak och nikotin samt flygskatten vilket ger en ökning på mellan 76 och 504 kr per passagerare beroende på destination. Schablonavdraget vid uthyrning av sin bostad höjs, vilket innebär att det belopp man kan hyra ut till skattefritt ökar. Det gäller dock inte vid uthyrning till eget företag eller till sin arbetsgivare.

Ny myndighet

En ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten inrättas. Myndighetens syfte är att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. Det berör utbetalningar från Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Myndigheten ska införa ett nytt gemensamt system för utbetalningar från dessa myndigheter.

Digitala stämmor möjliga

Från årsskiftet är det också möjligt att hålla bolagsstämma respektive föreningsstämma i aktiebolag och ekonomiska föreningar helt digitalt. Detta kräver dock en ändring av bolagsordning eller stadgar.

Delvis nytt regelverk för korttidsarbete

Det har tidigare funnits två regelverk för korttidsarbete varav ett användes i stor utsträckning under covid-19-pandemin. Nu ersätts detta av ett förenklat regelverk som fortsatt ska kunna ge stöd till företag som drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter.

Dela den här artikeln!