Revisionstjänster till bolag utan revisor

Av: |Publicerat: 2018-11-30|

Även för bolag utan revisor så finns det tillfällen som du behöver anlita en revisor. Vi på Revideco har lång erfarenhet av dessa tillfällen och kan hjälpa dig. Här kommer en snabb redogörelse av dessa tillfällen:

Apportemission

Enligt gällande regler ska apportredogörelse lämnas och undertecknas av en revisor.

Fusion

Vid fusion ska en revisor granska fusionsplanen även om de deltagande bolagen inte har någon revisor. Detta gäller även fission.

Minskning av aktiekapital

Vid minskning av aktiekapitalet med särskilda inlösenvillkor krävs också ett yttrande från en revisor.

Kvittningsemission

Däremot behöver en kontrollbalansräkning inte granskas av en revisor om bolaget valt bort revision. Inte heller behövs något yttrande från revisor vid fondemission. Vid nyemission krävs ett revisorsyttrande bara vid apport eller teckning av aktier mot kvittningsrätt.

Vill du ta hjälp ned någon av ovanstående situationer? Kontakta oss.

Dela den här artikeln!