Nya delägare och rockad i ledningen

Av: |Publicerat: 2021-10-15|

Idag har vi stora nyheter från oss på Revideco, då vi tagit ytterligare ett steg i vårt planerade generationsskifte. Vi presenterar här:

 • bolagets nya CFO,
 • vår nya styrelseordförande,
 • vår nya VD,
 • ny kontorschef i Stockholm,
 • ny kontorschef i Skellefteå,
 • och våra nya delägare.

Tacksamma

Vi har i många år tillsammans i ägargruppen arbetat för att få en god grund för ett framtida generationsskifte. Nu tar vi nästa steg! Astrid Jansson, godkänd revisor, tillika Revidecos styrelseordförande, samt Ulf Eriksson Revidecos CFO, tillika vVD, har nu erbjudit sig att lämna sina platser för att bereda väg för fler delägare och ett skifte i ledningen så att vi därmed kan påbörja det planerade generationsskiftet praktiskt.

Vi är mycket tacksamma för Astrids och Ulfs insatser i att driva och strukturera Revideco till det företag vi är idag, och ser fram emot att få fortsätta samarbeta med er på olika sätt. Vi skulle inte ha varit det bolag vi är idag utan er båda!

CFO

Ansvaret för CFO-rollen tas över av Fredrik Pålsson som idag är bolagets COO. Till sin hjälp har Fredrik Agneta Södergren som ekonomiansvarig.

Ordförande

Ny ordförande för styrelsen blir Erik Emilsson. Erik är bolagets grundare och har sedan han grundade Revideco varit bolagets VD.

VD

Ny VD blir Antti J. Niemi som senaste åren fungerat som bolagets marknadsansvarige. Fredrik, Erik och Antti bildar också fortsättningsvis bolagets ledningsgrupp.

Stockholmskontoret

Generationsskifte sker också av kontorschef på Stockholmskontoret. Robert Lundström, vår omtyckta kontorschef lämnade vid halvårsskiftet plats för Jenny Holmström som senaste året fungerat som vice kontorschef. Robert, som är auktoriserad revisor, kommer nu att få mer tid att fokusera på externt kundarbete inom både revision och rådgivning.

Skellefteåkontoret

Även i Skellefteå sker det planering inför ett generationsskifte sedan en tid tillbaka. Nuvarande kontorschef Britt-Inger Andersson har bildat en ledningsgrupp med Erika Forsgren och Magnus Nilsson. Till årsskiftet kommer Magnus att ta över rollen som kontorschef.

Nya delägare

Vi har också glädjen att presentera följande nya delägare:

 • Oscar Eriksson, redovisningskonsult i Göteborg blir partner,
 • Anna Bergqvist, auktoriserad redovisningskonsult i Stockholm blir partner,
 • Sara Norlund, auktoriserad revisor i Stockholm blir partner,
 • Madeleine Beijer, auktoriserad revisor i Stockholm blir partner,
 • Erika Forsgren, auktoriserad revisor i Skellefteå blir senior partner,
 • Magnus Nilsson, affärsrådgivare i Skellefteå blir senior partner.

Inga stora förändringar

Vi skulle vilja passa på att säga några ord om hur vi ser på det här generationsskiftet. Det kan vara så att det går till historien som ett av historiens mest välplanerade. Vi har arbetat fram skiftet under flera år och vi är nu säkra på att alla inblandade känner sig bekväma med sina respektive ansvarsområden, men också inspirerade att skriva ett nytt blad i bolagets och sin egen utveckling.

Vi är också trygga med att vi nu står väl rustade att klara många av framtidens utmaningar, utan att på kort sikt behöva genomföra fler stora förändringar. Alla som nu får nya roller har redan sedan tidigare haft möjlighet att påverka genom vår unika ägarmodell, där alla delägare är engagerade i bolagets utveckling.

Nu får vi också in nya partners med nya idéer! Det blir nu vårt gemensamma ansvar att vi fortsätter att bygga det Revideco som vi alla vill fortsätta arbeta på.

Antti & Erik

Ps. Vi hjälper idag många av våra kunder med deras generationsskiften, vill du bolla några idéer, kontakta gärna oss. Ds.

Dela den här artikeln!