Skatteavdrag för julgåvor och julfest

Av: |Publicerat: 2012-11-29|

Skatteavdrag för julgåvor till kunder

Representationsgåvor som lämnas i kommersiella sammanhang och syftar till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse är avdragsgilla med högst 180 kr + moms. Skatteverket anser dock att representationsgåvor som ges vid helger (t ex jul) eller personliga högtidsdagar inte är avdragsgilla, se därför upp för detta.

Reklamgåvor kan dock vara avdragsgilla även om de ges vid julen. Som reklamgåvor räknas artiklar med ett lågt värde och som har direkt anknytning till givarens sortiment eller tillverkning. Det kan också vara enklare presentartiklar som är försedda med det givande företagets logotype. I rättspraxis har reklamgåvor värda upp till 350 kr inklusive moms godtagits.

Julbord för kunder

Precis som vid annan representation krävs ett omedelbart samband med en affärsförhandling eller liknande för att måltidsrepresentation ska bli avdragsgill. Avdraget är då 90 kr + moms per person.

Denna regel gäller även om du bjuder kunder, samarbetspartners etc på julbord. Ofta bjuder man dock kanske en grupp personer samtidigt och då blir det nog svårt att hävda att man haft en affärsförhandling med alla dessa i samband med julbordet. Skulle du arrangera någon slags kundutbildning, seminarium, produktgenomgång eller liknande i samband med julbordet blir det däremot möjligt med avdrag.

Julgåvor till personalen

Julgåvor är skattefria om de är av mindre värde och ges till samtliga anställda (även styrelseledamöter). För inkomståret 2012 får julgåvan enligt Skatteverkets rekommendationer kosta högst 450 kr inklusive moms för att vara skattefri. Observera att den anställde ska beskattas för hela gåvans värde om marknadsvärdet överstiger beloppsgränsen. Dessutom blir det då sociala avgifter på den skattepliktiga julgåvan.

Gåvan får inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar, om den ska vara skattefri för den anställde. Företaget får lyfta momsen på skattefria julgåvor.

Personalfest/julfest

Dessa går under reglerna för intern representation. Kostnader för personalfester är normalt avdragsgilla inom vissa gränser.

Måltidskostnader är avdragsgilla med högst 90 kr + moms per person.

Förutom måltidsutgifter kan kringkostnader vara avdragsgilla med högst 180 kr + moms per person. Det kan t ex vara lokalhyra och kostnader för musikunderhållning. Resekostnader med taxi eller buss från arbetsplatsen till festlokalen är också normalt avdragsgilla, enligt reglerna för arbetsresor. Högst två personalfester per år är avdragsgilla.

Dela den här artikeln!