Internationella kontakter inom redovisning och revision – nu ännu bättre

Av: |Publicerat: 2019-11-07|

Fler och fler av våra kunder är i behov av internationella kontakter då fler handlar och expanderar utanför landets gränser. Vi på Revideco har sedan 20 år varit medlemmar i MGI Worldwide, ett nätverk av redovisningskonsulter, revisorer och specialister som alla jobbar med små och medelstora företag. Det är med hjälp av våra internationella kontakter inom nätverket som vi på ett enkelt och effektivt sätt kan hjälpa våra kunder med bland annat rådgivningsfrågor, redovisningskontakter i andra länder och revision av utländska dotterbolag.

Fler och bättre internationella kontakter

MGI Worldwide kommer per den 1 januari 2020 gå ihop med nätverket CPAAI. Sammanslagningen innebär att vi blir fler i vårt nätverk och att vi får en betydligt bättre täckning i Kina, USA och Mexico.

Sverige ordförande

– Redan i dag har vi stor nytta av vårt medlemskap i MGI. Samgåendet är positivt både för oss och för MGI och CPAII, säger Erik Emilsson, vd och auktoriserad revisor på Revideco kommenterar i tidningen Balans

Revideco har varit engagerade i 20 år i MGI Worldwide. Erik Emilsson har tidigare varit styrelsemedlem för MGI och har även varit dess styrelseordförande.

– I den rollen har jag sett att större nätverk alltid är mer intressanta för medlemmarna, samtidigt som det genom samåendet uppstår stora samordningsfördelar och synergier när nätverket nu blir dubbelt så stort, säger Erik Emilsson.

Så många blir vi

Genom samgåendet skapas en ny organisation med 257 medlemsföretag världen över och över en miljard dollar i intäkter. Det nya affärsnätverket kommer att ledas av två ordförande, Roger Isaacs, ordförande för MGI Worldwide och Jim Holmes, ordförande för CPAAI. Vd blir Clive Viegas Bennett. Båda organisationerna har funnits i mer än 60 år och totalt blir antalet medlemmar ca 9000 i fler än 100 länder.

 

Dela den här artikeln!