De slår ett slag för enklare revision av ägarledda företag

Av: |Publicerat: 2016-05-17|

De senaste åren har fokus när det gäller revision legat på de större företagen i spåren av olika uppmärksammade ”affärer”. De mindre och ägarledda företagen har kommit i skymundan, trots att de kan ha stor nytta av en konstruktiv revision. Det är hög tid att förenkla revisionen av ägarledda företag.

Det menar Revidecos vd Erik Emilsson som skrivit en artikel i branschtidningen Balans tillsammans med Urban Engerstedt, seniorrådgivare och tidigare chefsjurist på FAR.

De skriver bl a: ”De reformer vi sett de senaste åren går dock i motsatt riktning. Formaliakraven ökar, och företagarna inser mer och mer att ”revision är nog något som egentligen bara passar stora företag”. Mycket olyckligt, tycker vi, då en effektiv revision i ägarledda bolag kan göra både företagsnytta, företagarnytta och samhällsnytta – tre ”nyttor” till priset av en!”

Läs hela artikeln här.

Dela den här artikeln!