Livlig debatt kring nya revisionsstandarden

Av: |Publicerat: 2015-09-29|

Vilka är fördelarna och nackdelarna med den nya, föreslagna revisionsstandarden SASE för mindre bolag? Den frågan diskuterades livligt på FAR:s (Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare) årligt återkommande branschdagar i slutet av september. Åtta av Revidecos anställda medverkade och eftersom vi tror att förslaget kommer att effektivisera och förbättra revisionen, är engagemanget stort.
-I stort innebär SASE en förenkling, mindre formaliakrav, och att mer ansvar läggs på revisorernas professionella omdöme. En förändring som vi är mycket positiva till, säger Erik Emilsson, Revidecos VD (på bilden längst till höger tillsammans med kollegerna Ulf Eriksson och Emma Lindequist), som också medverkade i debatten.
En annan av Revidecos ”hjärtefrågor” – digitalisering och automatisering av redovisningstjänster – var också uppe till diskussion liksom en rad andra aktuella frågor under dessa FAR-dagar, som för övrigt var de mest välbesökta någonsin.

Dela den här artikeln!