Erik Emilsson, VD på Revideco har intervjuats av tidningen Balans om kopplingen mellan rådgivning och psykologi.