Ett fastställelseintyg måste vara daterat antingen samma dag som årsstämman eller senare. Fastställelseintyget är till för att verifiera att bolagsstämman fastställt resultat- och balansräkningen i årsredovisningen och kan därför inte vara daterat tidigare än årsredovisning och protokoll från årsstämman.

För mindre företag godkänner Bolagsverket att både årsredovisning, bolagsstämmoprotokoll och fastställelseintyg har samma datum.