Hur arbetar en revisionsbyrå?

En revision ska skapa nytta och ge mervärde. Den är så mycket mer än att bara vara granskande. Din revisionsbyrå ska även vara till hjälp för att identifiera eventuella problem med den ekonomiska hanteringen samt förvaltningen av verksamheten.

Bara för att en revisor är ett bra alternativ för ett annat företag och gör ett strålande jobb för dem, innebär inte att de är det bästa valet för dig. Olika revisionsbyråer har olika kompetenser och erfarenheter, vilket kommer vara avgörande för vilken revisor du ska välja.

Men hur arbetar en revisionsbyrå utöver att granska företagets ekonomiska situationer och vad är egentligen en bra revisor? I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur revisorer arbetar, vad de kan göra för ditt företag och hur vi på Revideco kan hjälpa dig.

Vad gör en revisor?

Beroende på bolag och situation varierar behoven, men en revisor och en redovisningskonsult kompletterar varandra och båda rollerna spelar en viktig roll vid beslut som påverkar företagets ekonomi.

Det är inte helt ovanligt att revisorer med redovisningskonsulter förväxlas med varandra, så låt oss börja med att reda ut skillnaden innan vi går vidare, för att göra resten tydligare.

Revisor och redovisningskonsult – vem gör vad?

 • Redovisningskonsultens uppgift är att hjälpa företag med allt från löpande bokföring – från moms, arbetsgivaravgifter och löner, till årsredovisningar, bokslut och deklaration.
 • Revisorns jobb är att kontrollera och granska redan utfört arbete. Detta genom att göra en oberoende granskning av ett företags redovisning och förvaltning, det vill säga hur styrelsen hanterar verksamheten. Därefter bedömer revisorn om den finansiella informationen ger en korrekt bild av företagets ekonomiska ställning och resultat, samt om den följer rådande lagar och regler. Baserat på granskningen kan revisorn ge förslag på förbättringar om det finns något som inte är i ordning.

Ju bättre skött din löpande bokföring och redovisning är, desto mindre tid behöver revisorn lägga på revisionen. Det kommer i sin tur göra det också billigare för dig.

Fördelar med att anlita en revisionsbyrå

Först och främst är det lagkrav på företag som har ett visst antal anställda, eller som omsätter ett visst belopp per år, ska ha en revisor. Men det finns flera goda skäl att anlita en revisionsbyrå.

Att ett bolag granskas av en oberoende part medför många fördelar. När du tar hjälp av oss på Revideco innebär det bland annat att:

Det blir enkelt

Vi gör revisionen enkel för dig genom att anpassa vår granskning efter ditt bolagets komplexitet, oavsett om du driver ett litet eller stort bolag. Istället för att ge dig en lång checklista att beta av, får du istället relevanta frågor som hjälper dig att identifiera ditt företags risker.

Du får personlig rådgivning

Vi är experter på de lagar och regler som rör redovisning, företagsekonomi och skatt. Det i kombination med att vi jobbar nära dig, betyder att vi alltid kan svara på dina frågor och ge dig rådgivning utifrån de unika förutsättningar och utmaningar du står inför.

Du får access till ett internationellt nätverk

Har du planer på att expandera utomlands, så kan vi ge dig access till revisorer, redovisningskonsulter och experter i hela 100 länder.

Du får ett värdefullt bollplank

Gemensamt för många företagsledare är att de upplever saknar ett bollplank. Vi finns här som ditt naturliga bollplank i alla frågor och utmaningar som rör bolagets ekonomi.

Ditt företag får ett trovärdighetsbevis

Revision leder till att du har koll på och följer de lagkrav som ställs på ditt företag. När bolaget uppfyller lagkraven, leder det dessutom ofta till att det blir lättare att få krediter och lägre kreditkostnader.

Så jobbar Revideco

– Jag tycker att det är väldigt berikande jobba som revisor på Revideco. Att få nöjet att följa våra kunder genom både framgångar och motgångar, få finnas med som bollplank och inte vara den där anonyma revisorn som bara mailar en gång om året, säger Antti Niemi, auktoriserad revisor och VD på Revideco.

2-kvinnor-kundsamtal-vid-dator

Revidecos specialistområden

 • Föreningar och förbund – Vi är ett dedikerat team som reviderar föreningar och förbund med varierande inriktningar och syften. Läs mer.
 • Internationella företag – Oberoende revision av både svenska företag med internationell verksamhet eller utländska företags krav. Läs mer.
 • Ägarledda företag – Vi har arbetat med ägarledda företag sedan vi startade och är ett av Sveriges ledande bolag på området. Läs mer.
 • Bostadsrättsföreningar – Våra auktoriserade revisorer har gedigen erfarenhet av revision i bostadsrättsföreningar i och kring Stockholm. Läs mer.

Vad innebär revision av ett bolag?

En revision är en oberoende årlig granskning av bolagets interna rutiner och redovisning av intäkter och kostnader.

Revisionen, inklusive förvaltningsrevision, syftar till att identifiera om bolaget har några brister vad gäller förvaltning och gör det enklare att få ordning på rutinerna om de behöver förbättras.

Årsbokslut och årsredovisning – vad är skillnaden?

Ett årsbokslut är en sammanställning av det löpande årets bokföring som ska upprättas av alla företag efter varje räkenskapsår. Syftet är att ge en översikt över företagets prestation och ekonomiska situation vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisningen är en mer omfattande dokumentation som bygger på årsbokslutet och ska årligen lämnas till Bolagsverket. Den ger en mer detaljerad bild av företagets verksamhet och ekonomi.

Vad är en bra revisor?

En revision är mer än att bara granskande. Din revisor ska även vara till hjälp för att identifiera eventuella problem med den ekonomiska hanteringen samt förvaltningen av verksamheten.

Revisionen ska göra nytta och ge mervärde för dig och ditt företag. Därför är det viktigt att välja rätt revisor för ditt företag. Nedan ger vi dig våra bästa tips att utgå ifrån när du ska välja revisor och i vilken ordning.

Jens Malm Likviditetsdoktorn
Caisa Westin

Så väljer du rätt revisor – steg för steg

 1. Kartlägg dina behov idag och framtiden: Tänk igenom vilka behov du har idag samt vilka framtidsplaner som finns för företaget och vad du förväntar dig av din revisor därefter. Din revisor kan behöva vara väl förtrogen med 3:12 regelverket, ha tillgång till ett internationellt nätverk om du bedriver din verksamhet i ett annat land eller ha erfarenhet av olika typer av omstruktureringar inom bolag.
 2. Gör research och jämför: Undersök olika revisionsbyråer/revisorer genom att titta på deras hemsidor, läsa recensioner och fråga andra företagare eller kollegor om deras erfarenheter. När du har hittar några revisorer som känns intressanta är det bra att jämföra deras erfarenheter, kompetenser, priser och den service de erbjuder.
 3. Lyssna på din redovisningskonsult och CFO: I många små och mellanstora bolag fungerar revisorn som ett bollplank för de som sköter ekonomifunktionen på företaget, vilket gör det viktigt att välja en revisor som kan hjälpa dina medarbetare på bästa sätt. Får de fel support kan det istället leda till en osäker arbetssituation och onödigt merarbete, vilket du vill undvika. Fundera därför över vilka behov som finns och ha det i åtanke när du gör din research.
 4. Boka möte för och skapa en uppfattning: Under ditt första möte med en revisionsbyrå eller revisor, ska du ställa många frågor om tidigare erfarenheter och hur hen kan hjälpa dig och ditt företag. Ställ hellre för många frågor, än för få – och kom ihåg att inga frågor är dumma!
 5. Välj revisor: Välj en revisor som du tror kommer kunna bemöta dina behov på bästa sätt och som du känner dig mest bekväm att jobba med. Kom ihåg att det är viktigt att välja en revisor som du litar på och som har erfarenhet inom ditt företags bransch. Det är också viktigt att kommunikationen mellan dig och revisorn fungerar bra för att skapa ett långsiktigt och givande samarbete.

Hur arbetar en revisionsbyrå? Kontakta oss för mer information!

För oss är det viktigt att du känner trygghet med oss som din revisor, samt att vi ska kunna hjälpa dig till ökad lönsamhet och minskade bekymmer. Detta gör vi genom ett brett utbud av tjänster inom revision, men även redovisning och rådgivning, där vi tror på personligt engagemang i alla led.

Boka ett möte med oss när du behöver en revisor

Oavsett om du behöver en auktoriserad revisor, redovisningskonsult eller bara lite goda råd, är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på e-post eller telefon.