Att bokföra händelser i eget kapital, så som aktieutdelning, nyemission, koncernbidrag, ägartillskott & minskning av aktiekapital sker inte så ofta i mindre bolag. Men det händer att nya delägare köper in sig, gamla delägare ska köpas ut, vinster ska delas ut och att bolagens ägare gör ägartillskott.

Vi företagsrådgivare jobbar oftast med att att hantera själva transaktionen, dvs upprätta aktieägaravtalet, hantera avtalen och registreringarna när man ska ta in & lösa ut delägare, bereda & registrera nyemissioner mm, medan bokningarna i redovisningen  avseende de här händelserna landar hos bolagens redovisningskonsuler. Genom åren har jag fått många frågor om hur dessa händelser ska bokföras varför jag nu satt ihop en guide. Hoppas att den kan komma till nytta!

Nyemission med överkursfond

Bolaget ska öka sitt aktiekapital med 50 000 kr. De nya ägarna är villiga att satsa 100 000 kr i kontanter vilket innebär att de nya aktierna emitteras till överkurs. Nyemission ska bokföras i tre steg.

I samband med bolagsstämmans beslut om nyemission (enligt teckningslistan)

DebetKredit
1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital100 000
2082 Ej registrerat aktiekapital50 000
2097 Överkursfond50 000

Vid inbetalningen för de nya aktierna

DebetKredit
1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital100 000
19xx tillfälligt likvidkonto100 000

Efter att Bolagsverket registrerat nyemissionen

DebetKredit
2082 Ej registrerat aktiekapital50 000
2081 Aktiekapital50 000

Aktieutdelning (utdelning av vinst från bolaget)

Aktieutdelning från bolaget ska bokföras på dagen för bolagsstämman, alltså då beslutet om aktieutdelningen är taget. Det är då pengarna anses vara ”tillgängliga för lyftning”, alltså att de kan betalas ut till ägarna.

En aktieutdelning på t ex 100 000 kr ska bokföras

Alt 1

Direkt utbetalning på stämmodagen

DebetKredit
2091 Balanserad vinst eller förlust100 000
1930 Bank100 000

 

Alt 2

Ej utbetalda aktieutdelningar ska bokas som skuld i bolaget

DebetKredit
2091 Balanserad vinst eller förlust100 000
2898 Outtagen vinstutdelning100 000

 

 Aktieägartillskott

DebetKredit
2093 Erhållna aktieägartillskott100 000
1930 bank alt 1685 Fordringar delägare100 000

 

Koncernbidrag, mottaget

DebetKredit
8820 Koncernbidrag, mottaget100 000
1661 Kortfristig fordran på moderbolag alternativt 1662 Kortfristig fordran på dotterbolag100 000 

 

 

Koncernbidrag, lämnat

DebetKredit
8830 Koncernbidrag, lämnat100 000
2860 Skuld koncernbolag100 000

 

Minskning av aktiekapital

Aktiekapitalet minskas från 100 000 till 50 000 kr. Ersättningen den utlösta delägaren ska få för de indragna aktierna har beslutats till 150 000 kr.

DebetKredit
2081 Aktiekapital50 000
2091 Balanserad vinst100 000
1930 Bank150 000

 

Vi företagsrådgivare på Revideco är specialiserade på små och medelstora bolag och har lång erfarenhet av att hantera många situationer som du som redovisningskonsult och du som företagare står inför, läs mer om vårt tjänsteutbud och kontakta oss gärna om du vill ta hjälp.