Kvalificerade personaloptioner: Nytt regelförslag som omfattar fler företag.

Av: |Publicerat: 2020-12-02|

Finansdepartementet har kommit med ett förslag att ändra reglerna för kvalificerade personaloptioner, eller KPOer som många valt att kalla dem. Förslaget innebär att fler företag och personer inom företaget kommer att omfattas av reglerna. Bland annat vill man höja taket för omsättning, balansomslutning och medelantalet anställda i företaget. Dock finns inget i förslaget om att höja åldersgränsen för företaget.

Jag tycker att förslaget helt klart är ett steg i rätt riktning. Fler företag kommer att kunna använda sig av reglerna vilket är positivt. Dock förväntas ändringarna inte träda i kraft förrän 1 januari 2022. Hade gärna sett en förlängning av ålderskravet och att ändringarna skulle träda i kraft tidigare.

Läs gärna även tidigare artikel på ämnet https://www.revideco.se/kvalificerade-personaloptioner/

Vill du veta mer, kontakta mig på johan.soderstrom@revideco.se

 

Dela den här artikeln!