Driver du ett aktiebolag och sköter redovisningen själv? Tar du hjälp av någon med bokslutet? Har du en revisor som granskar räkenskaperna? Då är det viktigt att planera bokslutet av många anledningar.

Bokslutsmötet ökar tryggheten för dig som företagare. Mötet minskar risken för oförutsedda förändringar av resultatet i bokslutet. Det är inte ovanligt att det sker stora förändringar av resultatet när man kommer till bokslutet och bokslutsmötet hjälper dig att förstå dem. Planerar du också bokslutet väl så sparar du tid. Och sparar du tid, ja då sparar du också pengar.

För att planera bokslutet så behöver du träffa den som ska upprätta bokslutet och din revisor. Har du har en auktoriserad redovisningskonsult räcker det ofta att ni gör en genomgång så kan redovisningskonsulten sedan återkoppla till revisorn. Men i lite större, mer komplicerade verksamheter eller om det hänt något ovanligt under året är det viktigt att också revisorn deltar.

Vad ska diskuteras?

  1. Börja med att gå igenom balansräkningen för att identifiera potentiella problemområden: Har osäkra kundfordringar hanterats? Har alla finansiella tillgångar nedskrivningsprovats? Är skattekontot avstämt? Finns det något OBS-konto som ska hanteras? Är alla relevanta poster periodiserade? Har semesterlön hanterats löpande, m m? En bra lista att utgå ifrån finns här!
  1. Om bolaget är ett fåmansbolag är frågan kring ägarnas skattesituation extra intressant eftersom den kan förändras dramatiskt om den inte har hanterats på rätt sätt. Frågan är dels om bolaget kan ge utdelning, dels om hur mycket utdelning som kan delas ut till en låg beskattning. Det styrs av det så kallade 3:12-regelverket och kan i vissa situationer ge ägarna en ovanligt bra skattesituation. Regelverket förändras ofta och de gränsvärdena som ska tas hänsyn till förändras också. Det är viktigt att din revisor/redovisningskonsult är insatt i frågan om du själv inte är det. Läs mer i min artikel om 3:12 här!
  1. Bolagets skattesituation. Om bolaget gör vinst så finns det antagligen möjlighet att sätta av en del av vinsten till periodiseringsfonder. Då skjuter du fram beskattningstillfället för den delen av vinsten i upp till 5 år. För att få göra det så får du betala en viss räntekostnad. Besluta om eventuella avsättningar redan på bokslutsmötet så att den diskussionen inte behöver tas när bokslutet är klart inför upprättande av bokslutet. Andra liknande frågeställningar som påverkar bolagets resultat är koncernbidrag och överavskrivningar.
  1. Finns det anledningar till att bokslutet ska vara reviderat och klart snabbt efter balansdagen så kan det vara klokt att diskutera om revisorn ska göra löpande revision innan balansdagen. Revisorn kan då lyfta en del granskningsområden till före balansdagen och en del rapportering kan också tidigareläggas. Det snabbar på revisionen av bokslutet.
  1. Uppdatering av nya regler som kan påverka bolaget. Det här är en bra fråga till revisorn/redovisningskonsulten. Dels bör det diskuteras om bolaget idag använder sig av det mest lämpliga redovisningsregelverket, dels bör det diskuteras om det tillkommit nya regler som påverkar bolaget. Ofta sker förenklingar av reglerna som kan innebära att mindre information behöver tas fram. Exempelvis förenklas aktiebolagslagen från och med 1 januari 2016 vilket kan innebära mindre jobb för just dig.
  1. Innan ni avslutar mötet så har ni identifierat en rad med punkter som behöver hanteras i bokslutet. En del går att hantera redan innan balansdagen och andra kan inte hanteras förrän när bokslutet ska upprättas. Gör en tidsplan med tydlig fördelning om vem som ansvarar för vad och när det ska vara klart.

Vi på Revideco har bokslutsmöten med de flesta av våra kunder. Det skapar en trygghet för dem och en enkelhet för de som arbetar med boksluten och revisionerna. Vill du också arbeta på ett tryggt och enkelt sätt? Kontakta oss på Revideco.