Anmälan om verklig huvudman under 2017

Av: |Publicerat: 2017-05-14|

I syfte att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism väntas Riksdagen inom kort ta beslut om anmälan om verklig huvudman till ett register hos Bolagsverket. Enligt ett penningtvättsdirektiv som Europaparlamentet har antagit måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Vad är verklig huvudman?

Verklig huvudman definieras som den eller de som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening, dvs ägarna i merparten av fallen. Registret avser juridiska personer som ägs av fysiska personer, så enskilda näringsidkare kommer inte beröras. Inte heller ideella föreningar utan verklig huvudman, börsbolag eller offentliga bolag kommer beröras.

Vilka omfattas?

Ett register över verkliga huvudmän förväntas underlätta för Finanspolisen att upptäcka och motverka brott. Man beräknar att registret kommer omfatta ca 800 000 företag, stiftelser och föreningar i Sverige, huvudsakligen:

  • Aktiebolag
  • Handelsbolag
  • Kommanditbolag
  • Ekonomiska föreningar
  • Bostadsrättsföreningar
  • Stiftelser
  • Samfällighetsföreningar

…samt de flesta övriga föreningar. Du hittar en komplett lista här.

När ska anmälan ske?

Bolagsverket kommer under våren informera närmare om hur verklig huvudman ska anmälas, men vi vet redan nu att registrering ska ske elektroniskt med signering via e-legitimation, och det kommer även krävas en del dokumentation i de fall då verklig huvudman i bolaget inte är helt självklar.

Befintliga företag, föreningar och andra juridiska personer måste göra sin anmälan inom 6 månader från och med det datum då lagen börjar gälla och lagen kan som tidigast börja gälla den 26 juni 2017.  Om lagen implementeras den 26 juni 2017 så betyder det att samtliga 800 000 företag och föreningar måste registreras innan den 26 december 2017 Nya företag som registreras från och med det datum då lagen börjar gälla har fyra veckor på sig att anmäla verklig huvudman.

Berörs du och vad ska i så fall göras?

Vi på Revideco kan hjälpa till med att först och främst ta reda på om er verksamhet omfattas av detta. Därefter sammanställer vi ett underlag för ert bolag och vi håller reda på vilken dokumentation som i förekommande fall krävs. Slutligen ser vi till att anmälan görs till Bolagsverket i tid.

Är du kund hos oss så hör av dig till din med din kontaktperson om du har några funderingar. Är du inte kund och vill höra mer om Revidecos tjänster, boka ett möte med oss här!

Dela den här artikeln!