Är du ansvarig för er företagsförsäkring?

Av: |Publicerat: 2020-06-01|

Vem är ansvarig för att er företagsförsäkring uppdateras och ger ett tillfredställande skydd? I många fall hamnar detta på den ekonomiansvariges bord trots att du kanske inte har all information du behöver. Risken finns att företaget lider en onödig skada om olyckan är framme.

För att få lite handfasta tips skickade Revideco ut vår kontorschef i Göteborg, Jens Malm till Cover Consulting AB där SAK-försäkringsförmedlare Jens Carlqvist fick svara på några frågor.

Hur ofta bör man se över sin företagsförsäkring?

Minst en gång per år. Detta om verksamheten ligger på en någorlunda jämn utvecklingsnivå. I händelse av större förändringar av verksamheten, t ex kraftigt ökad försäljning, etablering av nya driftsställen m.m. bör man omgående kontakta sin försäkringsförmedlare eller sitt försäkringsbolag. Detta är särskilt viktigt i bolag med hög tillväxttakt.

Vad är risken om detta inte görs?

Risken är att bli utan ersättning vid skada. En företagsförsäkring är inte som en hemförsäkring där det mesta ingår. En företagsförsäkring täcker endast det som faktiskt står i försäkringsbrevet. Har man t.ex. ett varulager på 2 miljoner men endast försäkrat 1 miljon tillämpas ”pro rata nedsättning” vid en skada.

Pro rata nedsättning?

Ja, alltså procentuell nedsättning. Det innebär i detta fall (2 milj lager försäkrat till 1 milj) att även om bolaget får en skada på 1 milj så blir ersättningen endast 0,5 milj trots att man försäkrat 1 milj.

Vad mer är viktigt att tänka på vid tecknandet av en företagsförsäkring?

I branschen pratar vi ofta om BIV, d.v.s. Brand, Inbrott, Vatten och Allrisk. Försäkringen skall täcka detta. Det är viktigt att komma ihåg att egendomen som försäkras skall tas upp till nyanskaffningspris och inte till bokförda värden eller någon annan värderingsprincip. Här är det lätt att göra fel. Det är också viktigt att man försäkrar hela värdet och alla driftsställen. Det finns egentligen ingen anledning att vara snål här då egendom är billig att försäkra nu för tiden.

Vad revisorer ofta intresserade av är avbrottsskyddet. Vad täcker normalt ett sådant?

Avbrottsskyddet täcker normalt sett fasta kostnader plus vinst. Observera att avbrottsförsäkringen endast gäller ersättningsbar egendomsskada och inte gäller om t.ex. VD/ägare blir långvarigt sjuka och att verksamheten på så sätt avbryts under en längre period. För att försäkra detta behöver man ha en s.k AVA-försäkring.

AVA-försäkring?

Ja detta betyder avbrott vid arbetsoförmåga. Är företaget väldigt beroende av en ägare/VD för att verksamheten skall kunna fungera bör detta läggas till i försäkringsskyddet.

Intressant. Hur är det med ansvarsskyddet?

Man delar upp detta i produktansvar, verksamhetsansvar och professionsansvar. Produktansvar och verksamhetsansvar ingår normal i företagsförsäkringen och gäller sak och personskador som mina produkter eller min verksamhet orsakar. Professionsansvaret gäller ren förmögenhetsskada utan samband med sak- eller personskada och är därför särskilt viktigt för t.ex. konsultföretag. Denna del ingår normalt sett inte i den vanliga försäkringen utan måste väljas till.

Ett bra ansvarsskydd är alltså en konkurrensfördel?

Ja, så kan man säga. Man skyddar ju sina kunder.

Alltså: du som är ansvarig för företagets försäkring, ta för vana att minst en gång per år se över företagets försäkringsskydd. Lägg in ett ”pling” i din kalender, förslagsvis i samband med bokslutet.

Dela den här artikeln!