Förseningar – och påföljderna du vill undvika

Av: |Publicerat: 2016-03-30|

Som vi tidigare skrivit om i artikeln ”Datumen alla måste ha koll på och som ingen vill missa” finns det en mängd deadlines att hålla reda på för dig som är ekonomiansvarig i ett aktiebolag. Om du missar någon deadline innebär det ofta påföljder som är negativa för bolaget. Nedan presenteras kortfattat några av påföljder som i värsta fall skulle kunna bli aktuella för just ditt bolag och vad de i praktiken innebär.

Förseningsavgifter
Om bolagets årsredovisning lämnas in för sent till Bolagsverket får bolaget en förseningsavgift på 5000 kr. Vid ytterligare två månaders försening så drabbas bolaget av ytterligare 5000 kr i förseningsavgift och efter två månader ytterligare (totalt fyra månaders försening) blir det 10 000 kr till i förseningsavgift. En årsredovisning som lämnas in fyra månader för sent kostar alltså bolaget totalt 20 000 kr.
Precis som om årsredovisningen lämnas in för sent får bolaget också förseningsavgifter om inkomstdeklarationen lämnas in för sent. 6250 kr kostar det bolaget om inkomstdeklarationen lämnas in för sent. Efter tre månader tillkommer ytterligare en förseningsavgift på samma belopp och efter totalt fem månader drabbas bolaget av en tredje förseningsavgift. Bolaget kan också bli skönstaxerat vilket innebär att Skatteverket gissar vilket inkomst har haft eftersom bolaget själv inte deklarerat detta.
Notera att förseningsavgifterna är per bolag och om du arbetar i en koncern med många bolag så kan det bli riktigt dyrt. Förseningsavgifter på grund av sen årsredovisning eller inkomstdeklaration är dessutom inte avdragsgilla.

Anmärkning i revisionsberättelsen
Om bokslut och revision inte färdigställts och skrivits på inom sex månader från räkenskapsårets utgång så leder detta till anmärkning i revisionsberättelsen. Likaså kan bolaget få anmärkning i revisionsberättelsen om man inte skött inlämningen av inkomstdeklarationen korrekt. En anmärkning för revisionsbolag är offentlig och kan ses av vem som helst. Det kan exempelvis leda till sämre kreditrating.

Tvångslikvidation/avregistrering
Om ett aktiebolag inte lämnat in sin årsredovisning inom 11 månader från räkenskapsårets utgång så kan Bolagsverket besluta att inleda en process för att tvångslikvidera bolaget. Bolagsverket skickar då ut ett föreläggande om att bolaget måste inkomma med årsredovisningen inom en viss tid för att undvika tvångslikvidation. Om inte detta sker kommer Bolagsverket besluta om tvångslikvidation och bolaget avvecklas.
Om bolaget inte lämnar in sin inkomstdeklaration i tid eller på annat sätt slarvar med betalning och redovisning av sina skatter i tid kan detta leda till att Skatteverket beslutar om att avregistrera bolaget för F-skatt. Det kan leda till betydande problem för bolaget att fortsätta sin verksamhet.

Bokföringsbrott
Om bolaget inte upprättar årsredovisning i tid kan bolagets styrelse och VD i värsta fall åtalas för bokföringsbrott. Det kan ge böter och i grövre fall även fängelse. En ekonomiansvarig kan också i vissa fall åtalas för medhjälp till bokföringsbrott.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är av stor vikt att man håller koll på de deadlines som finns. Ett till synes litet misstag ur den aspekten kan få stora konsekvenser i ditt bolag.

Är du osäker på något, prata med din rådgivare eller revisor! Självklart är du även välkommen att kontakta mig på fredrik.palsson@revideco.se

Texten är skriven av Fredrik Pålsson, Auktoriserad revisor på Revideco.

Dela den här artikeln!