Karensdag ersätts med karensavdrag 1 januari 2019 med exempel

Av: |Publicerat: 2018-11-29|

Karensdag ersättas av ett karensavdrag för att få ett mer rättvist avdrag vid sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Den genomsnittliga arbetsveckan kan grunda sig på tjänstgöringsgraden i anställningsavtalet eller annat avtal. Med vecka avses kalendervecka, för att alla typer av förläggning av arbetstimmarna ska vara andelsmässigt detsamma vid beräkning av karensavdraget.

Karensdag ersätts med karensavdrag gäller för sjuklöneperioder fr.o.m. 1 januari 2019

Samma regler som tidigare vad gäller återinsjuknande och det allmänna högriskskyddet som innebär att den anställde inte kan ha fler är 10 karensdagar under den senaste 12-månadersperidoen.

Exempel 1: Schema 40 tim per vecka med 8 timmar per dag. Insjuknad måndag och är sjuk hela dagen.

Avdrag görs då med:
(månadslönen x 12) / (52 veckor x 40 tim) x 8 tim =  8 tim karensavdrag ( 20% av en arbetsvecka)

Exempel 2: Schema enligt Exempel 1. Sjuk 4 timmar dag 1 och 8 tim dag 2 och 3.

Avdraget blir då:
Dag 1: (månadslönen x 12) / (52 veckor x 40 tim) x 4 tim

Dag 2: (månadslönen x 12) / (52 veckor x 40 tim) x 4 tim = totalt 8 tim karensavdrag och (månadslönen x 12) / (52 veckor x 40 tim) x 20% x 4 tim

Dag 3: (månadslönen x 12) / (52 veckor x 40 tim) x 20% x 8 tim

Exempel 3: Oregelbunden arbetstid. Genomsnittlig arbetsvecka på 30 timmar.

Det totala karensavdraget blir 6 tim (20% av 30 tim) enligt nedanstående:
(månadslönen x 12) / (52 veckor x 30 tim) x 6 tim

Karensavdraget görs med totalt 6 timmar fördelat på en eller flera dagar beroende på hur schemat ser ut.

Om du vill veta mer, klicka här:

Om du vill komma i kontakt med en konsult som kan hantera ditt bolags löner, klicka här:

Dela den här artikeln!