Hem/När ska förmån på trängselskatt beskattas?

När ska förmån på trängselskatt beskattas?

Av: |Publicerat: 2018-01-19|

Från och med 1 januari 2018 ska förmån påföras trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med förmånsbil. Det påverkar skatten på upp till 80 000 personer bara i Stockholm enligt P4. Men när ska förmån på trängselskatt beskattas?

När ska den beskattas?

Arbetsgivaren ska för varje månad beräkna och redovisa förmånen av trängselskatt i arbetsgivardeklarationen. Förmånen är skattepliktig först den andra månaden efter den då en privat passage skett. Arbetsgivaren ska därmed redovisa förmånen med två kalendermånaders förskjutning. Det vill säga, de privata passager som den anställde gjort med förmånsbilen i januari ska redovisas i arbetsgivardeklarationen för lönemånad mars och som lämnas till Skatteverket först i april. Förmånen ska ingå i underlaget för arbetsgivarens skatteavdrag på lönen i mars. Efter inkomstårets slut ska arbetsgivaren redovisa förmånen i kontrolluppgiften för den anställde. I den anställdes inkomstdeklaration tas lön och olika förmåner upp som en klumpsumma. Där blir det alltså ingen separat redovisning för just trängselskatten.

Driver du bolag? Läs artikeln: Förmånsbil – allt om bilförmån för dig med företag

Exempel

  • Januari 2018: Du gör passager under månaden som medför avgifter och du noterar i körjournalen om det är tjänstekörningar eller privatkörningar
  • Februari 2018: Företaget får faktura från Transportstyrelsen för januari 2018 och beräknar värdet av de privata passagerna
  • Mars 2018: När lönen för mars 2018 beräknas tas värdet av de privata passagerna under januari 2018 upp
    • som skattepliktig förmån , eller
    • som nettolöneavdrag om du i stället väljer att betala för förmånen
  • April 2018: Företaget lämnar arbetsgivardeklaration för mars 2018 och betalar arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt

Hur räknar jag ut hur mycket som ska påföras som förmån?

Skatteverket meddelar att förmånsvärdet kan som regel beräknas med ledning av:

  • de beslut om trängselskatt respektive infrastrukturavgifter som Transportstyrelsen meddelar efter varje kalendermånad och
  • den anställdes körjournal. Körjournalen bör även innehålla noteringar om antal passager vid betalstationer.

För de dagar då den anställde har haft både privata resor och tjänsteresor kan man använda en förenklad beräkningsmodell för att proportionera trängselskatten vid beräkningen av förmånsvärdet (kallas proportioneringsregeln), läs mer om det här:

Om  den anställde själv betalar?

Om den anställde själv till arbetsgivaren betalar hela det skattepliktiga förmånsbeloppet uppkommer ingen förmån. En sådan betalning kan göras via ett nettolöneavdrag eller kontant. Med tanke på att betalningen kan komma att göras en eller flera månader efter den månad då passagerna skett, bör det finnas ett avtal mellan arbetsgivaren och den anställde som reglerar den anställdes skyldighet att betala.

Dela den här artikeln!