Hem/Nettolöneavdrag istället för bilförmån

Nettolöneavdrag istället för bilförmån

Av: |Publicerat: 2020-06-15|

Nettolöneavdrag istället för bilförmån ger bättre K10:a. Är du ägare och anställd i ett bolag och har bilförmån? Visste du att du kan räkna upp din lön med bilförmånen till ditt löneunderlag genom att använda dig utav nettolöneavdrag istället för bilförmån? I den här artikeln går vi igenom fördelarna med nettolöneavdrag och ger sedan ett exempel för att visa att det inte blir någon skillnad för varken den anställde eller bolaget avseende skatter och avgifter utan enbart en bokföringsmässig åtgärd.

Fördelar med nettolöneavdrag istället för bilförmån

  • Du som ägare får räkna upp ditt löneunderlag med bilförmånen vilket ofta blir fördelaktigt med tanke på 3:12 reglerna
  • Din sjukdomsgrundande inkomst (SGI) ökar om du har en lön understigande 378 400 kr (2020), dvs den ökar då bruttolönen ökar, det gör också din pensionsgrundande inkomst (PGI) om du har en lön understigande 539 000 kr (2020).
  • Blir ingen skillnad för varken bolaget eller för dig som anställd avseende skatter och avgifter

Exempel: Nettolöneavdrag istället för bilförmån

Vi kommer nedan redogöra skillnaden av förmån och nettolöneavdrag genom ett exempel. I exemplet är bruttolönen 35 000 kr och det finns en skattepliktig bilförmån på 4000 kr. Då förmånen är skattepliktig blir den anställde beskattad på förmånen och bolaget betalar sociala avgifter på förmånen. Vi börjar med att beräkna på förmån.

Vid beräkning av förmån:

Lön: 35 000 kr
Bilförmån: 4000 kr
Skatt 30 %: (35 000 + 4000)  x 0,3 = 11 700 kr
Nettolön: 35 000 – 11 700 = 23 300 kr
Arbetsgivaravgift 31,42%: (35 000 + 4000) x 0,3142 = 12 254 kr

Så här kan du bokföra bilförmån: 

Konto Debet Kredit
7220 35 000
7385 4 000
7388 4 000
2710 11 700
1930 23 300
2731 12 254
7510 12 254

 

Vid beräkning av nettolöneavdrag:

Lönen höjs med bilförmånen: 35 000 + 4000 = 39 000 kr
Skatt 30 %: 39 000 x 0,3 = 11 700 kr
Nettolöneavdrag för bilen: 4000 kr
Nettolön: 35 000 + 4000 – 11 700 – 4000 = 23 300 kr
Arbetsgivaravgift 31,42%: (35 000 + 4000) x 0,3142 = 12 254 kr

Så här kan du bokföra nettolöneavdrag:

Konto

Debet

Kredit
7220 39 000
2710 11 700
7388 4 000
1930 23 300
7510 12 254
2731 12 254

Summering

Som du kan se i de båda uträkningarna ovan blir det ingen skillnad på den anställdas nettolön eller skatt samt på de sociala avgifter som bolaget betalar utan enbart en bokföringsmässig justering. Då det inte blir någon skillnad är det mer fördelaktigt att använda sig utav nettolöneavdrag vid en skattepliktig bilförmån.

Om du har några frågor angående förmån och nettolöneavdrag är du välkommen att kontakta oss på Revideco.

Dela den här artikeln!