Rätta en inkomstdeklaration? – Så gör man en självrättelse

Av: |Publicerat: 2021-08-27|

Har du upptäckt att du fyllt i fel siffror och behöver rätta en inkomstdeklaration för ditt aktiebolag? Då kan du göra en självrättelse och skicka in de riktiga uppgifter till Skatteverket, vi kommer nedan att beskriva hur du går tillväga.

Rätta en inkomstdeklaration – så gör du självrättelse

Om Skatteverket inte har beslutat om den slutliga skatten kan du skicka in en komplettering på dina ändringar. Om deklarationen istället redan är fastställd behöver du begära omprövning. För att begära omprövning fyller du i blanketten ”Begäran om omprövning (SKV 6891)” alternativet skriver ett brev som ska innehålla namn, organisationsnummer, att du rättar ett tidigare fel, vilket inkomstår som skall rättas samt underlag till rättelsen. Ofta önskar skatteverket också att du bifogar sidan S samt förstasidan av den rättade inkomstdeklarationen. Blanketten eller brevet med underlag skickar du sedan till ditt skattekontor.

Hur lång tid tillbaka kan man göra en självrättelse?

I normala fall kan du utföra en självrättelse av bolagets inkomstdeklaration sex år tillbaka. Detta innebär att nu under 2021 kan du rätta uppgifter från inkomstår 2015 och framåt. För grova skattebrott som har en preskriptionstid på 10 år ska rättelse lämnas om felet beloppsmässigt överstiger 10 prisbasbelopp.

När kan man inte göra en självrättelse?

Som nämnt ovan kan du inte rätta en inkomstdeklaration som är äldre än 6 år, alternativt 10 år för grova skattebrott. Om rättelsen inte sker på eget initiativ, dvs att den görs efter att du har anledning att tro att Skatteverket har upptäckt eller kommer att upptäcka en oriktig uppgift som du lämnat in så anses det inte vara en självrättelse. Samma sak gäller om Skatteverket har ställt en fråga till dig, som har samband med den felaktiga eller ofullständiga uppgiften, eller har startat en revision, då är det för sent att komma in med en självrättelse.

Det gäller vid generell kontroll 2021

Från och med 2018 gäller också en rättelse inte anses vara på eget initiativ:

  1. om Skatteverket har informerat om att myndigheten ska genomföra en generell kontroll.
  2. om du lämnar in en rättelse som har koppling till den generella kontrollen.
  3. du gör din rättelse först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om kontrollen.

2021 granskas granska mindre och medelstora företag med webshoppar, och särskilt dem som säljer till kunder utomlands.

Skattetillägg, skattebrott & upptaxering

Konsekvenserna av att lämna oriktiga uppgifter till Skatteverket kan var skattetillägg samt i allvarliga fall anmälan för skattebrott. Fem år tillbaka i tiden kan Skatteverket gå tillbaka och upptaxera bolaget och vid grovt skattebrott är preskriptionstiden tio år.

Det är därför viktigt att ha koll på skattereglerna och göra en självrättelse vid behov.

 

Dela den här artikeln!