Så stärker du ditt företags likviditet – 10 tips

Av: |Publicerat: 2023-06-30|

Likviditet betyder betalningsförmåga. Det handlar inte bara om vad som finns på ditt bankkontot just nu, utan också om hur mycket pengar som kommer att strömma ut och in i ditt företag framöver – och vad som därefter finns kvar på kontot.

Många nystartade företag kan ha problem med likviditeten när det är många utgifter som inte motsvaras av inkomster på kort sikt. Detta ger en svacka i likviditeten. Det upplever de flesta företag någon gång – ibland också säsongsvis – och det viktiga är att veta hur man gör för att snabbt reparera bolagets ”hälsostatus”.

Så stärker du ditt företags likviditet – 10 tips:

  • Gör en likviditetsplan

Kallas också för likviditetsbudget och den ger dig en plan för hur pengarna ska räcka till. Oftast enklast att utgå från en resultatbudget, och ”transponera” den till en likviditetsplanering. Kan göras på kort eller lång sikt, beroende på hur akut läget är.

  • Fakturera snabbt!

Fakturera direkt när jobbet är klart. Om det är större jobb – kom överens med kunden om att del- eller förskottsfakturera.

  • Se till att kunderna betalar

Bevaka alltid dina fakturor och se till att de betalas i tid. Skicka påminnelser – eller ring gärna, kanske behöver kunden något mer?

  • Kort kredit

Försök komma överens om lämpliga betalningsvillkor med dina kunder. Ju längre de kan vänta med att betala desto större blir risken. Var särskilt noggrann om det är kunder som har osäker betalningsförmåga. Ta alltid kreditupplysning på nya kunder som du inte vet vad de har för betalningsförmåga.

  • Höj priset

Går det att höja priset på din vara eller tjänst? Förvånansvärt många entreprenörer har inte tittat på frågan om vad deras tjänster är värda för deras kunder.

  • Minska kostnaderna

Var sparsam med de egna utgifterna och förhandla med dina leverantörer om bättre marginaler.

  • Leverantörskrediter

Förhandla med dina leverantörer om längre krediter – de är vanligtvis måna om att behålla dig som betalande kund och kan kanske hjälpa till.

  • Köpa eller leasa?

Särskilt när det gäller dyrare maskiner kan det vara smart att leasa sådana när företaget är nystartat. Det kostar lite mer, men förbättrar likviditeten.

  • Kolla checkkrediten

Kom överens med banken om att ha en lämpligt stor checkkredit som du kan använda när det sinar i kassan tillfälligtvis. Men ta inte för hög kreditgräns – det kostar att ha även en outnyttjad kredit. För att banken ska bevilja en sådan kredit krävs nästan alltid att man har gjort en likviditetsplan (se ovan), och att man har viss framförhållning.

  • Bevaka preliminärskatten

Preliminärskatten är precis det – preliminär. Om du betalar för mycket påverkas likviditeten negativt. Du kan skicka en preliminär självdeklaration och få inbetalningarna reducerade.

Det är ganska vanligt att företag vänder sig till oss när det blir problem med likviditeten och vi hjälper förstås gärna till. Det är alltid skönt att ha någon att diskutera med och vi har förstås mött väldigt många i den här situationen. Boka ett möte så ser vi över ditt behov!

Likviditetsdoktorn

”Att inte planera företagets likviditet kan vara förödande” – säger Jens Malm, auktoriserad revisor i Göteborg. Jens känd hos oss på Revideco som Likviditetsdoktorn, det på grund av att Jens är en av våra mest erfarna rådgivare på området. Likviditet, kassaflöde och kapitalbindning är något som Jens har intresserat sig för under sin tid som revisor och han har även lång praktisk erfarenhet av detta då han gjort ett flerårigt mellanspel som ekonomichef på ett stort Göteborgsbaserat handelshus.

Dela den här artikeln!