Undvik misstag med moms

Av: |Publicerat: 2020-02-11|

Undvik misstag med moms: Bedriver ert bolag momspliktig verksamhet får ni i de allra flesta fall också avdrag för ingående moms på inköp i bolaget. Men se upp för fällorna!

Det finns tillfällen då den ingående momsen inte får dras av fullt ut eller överhuvudtaget. Felaktigt hanterad ingående moms kan leda till skattetillägg.

Moms är förkortningen för mervärdeskatt och har även tidigare kallats mervärdeomsättningsskatt (moms) och allmän varuskatt (oms).

Undvik misstag med moms: Det grundläggande

Utgångspunkten är att hantering av ingående moms ska matcha bolagets skyldighet att lägga på utgående moms. Bolag som lägger på utgående moms på försäljning får också avdrag för ingående moms på inköp som är kopplade till sin försäljning.

Ingen regel utan undantag

Till regeln ovan finns alltid undantag, fyra vanliga exempel är:

  • Representation

Moms får dras av för utgifter för representationsmåltider upp till 300 kronor per person och tillfälle. Undantag finns för förfriskningar samt enklare förtäring av mindre värde, dessa är avdragsgilla med högst 60 kronor + moms per person och tillfälle. Samma regler gäller såväl intern som extern representation.

  • Ej avdragsgilla kostnader

Är kostnaden i sig inte skattemässigt avdragsgill så är som regel inte heller momsen möjlig att dra av. Det gäller till exempel ej avdragsgilla föreningsavgifter, ej avdragsgilla räntekostnader eller ej avdragsgill hälsovård.

  • Köp av personbil

Såvida ditt bolag inte bedriver biluthyrnings- eller taxiverksamhet eller är återförsäljare i bilhandeln så är momsen på inköp av bilar inte avdragsgill.

  • Leasing av personbil

Finansierar du bilen med ett leasingavtal är halva momsen avdragsgill på leasingavgiften. Kom ihåg att det även gäller en eventuell första större avbetalning i leasingavtalet (den första förhöjda leasingavgiften).

Andra tillfällen då ingående moms inte är avdragsgill

Även i företag med momspliktig verksamhet kan det finnas enskilda affärshändelser som innebär undantag. Ska ni till exempel sälja ett dotterbolag och anlitar en advokat till hjälp i affären? Momsen på fakturorna från advokaten är då troligen inte avdragsgill. Har ni överlikviditet och anlitar en rådgivare som ska placera era pengar? Fundera ett extra varv på hur momsen på fakturorna från rådgivaren ska hanteras, det kan bero på placeringens art.

Tänk också på underlaget

För att få dra av ingående moms ska det av leverantörsfakturan eller kvittot framgå vilket belopp som är ingående moms. Det är säljaren som har det huvudsakliga ansvaret för att moms är korrekt debiterat, men du som köpare har även skyldighet att reagera på fakturor med moms som ser uppenbart felaktig ut.

Sammanfattningsvis

Den gamla hederliga matchningsprincipen kommer man långt med. Till vilken verksamhet eller affärshändelse hör kostnaden på leverantörsfakturan? Kommer den att senare ligga till grund för en faktura med moms från er? Då får du i de allra flesta fall göra avdrag för momsbeloppet på fakturan från leverantören.

Lästips: Fakturera utländska kunder – hur gör jag med momsen?

Dela den här artikeln!