Om Emma Lindequist

Auktoriserad revisor.E-post: emma.lindequist@revideco.se
11 02, 2020

Undvik misstag med moms

Av |2020-02-11|

Bedriver ert bolag momspliktig verksamhet får ni i de allra flesta fall också avdrag för ingående moms på inköp i bolaget. Men se upp för fällorna! Det finns tillfällen då den ingående momsen inte får dras av fullt ut eller överhuvudtaget. Felaktigt hanterad ingående moms kan leda till skattetillägg. Moms är förkortningen för mervärdeskatt och

16 03, 2016

Följ rätt princip för intäktsredovisningen i K2

Av |2016-03-16|

Är ni ett mindre bolag som redovisar enligt K2? Har du i så fall funderat över vilken typ av intäktsprincip ni följer? Inom redovisningen har vi nu levt med det nya regelverket K2 för mindre aktiebolag ett par år. Även om det är ett förenklingsregelverk med tydliga riktlinjer finns det vissa val att ställning till