En anställd kommer till dig och frågar: jag har en kompis som snackade om att han löneväxlar. Vad är det och hur funkar det?

Att löneväxla betyder i praktiken att den anställde får en förmån (utöver de ev förmåner han har i sitt normala anställningsavtal) av arbetsgivaren. Förmånen betalar han eller hon med en del av sin kontanta bruttolön. För den anställde är det fina med det hela att han/hon betalar med oskattade pengar genom ett s k bruttolöneavdrag.

Det är i första hand viktigt att man skiljer på skattefri och skattepliktig förmån. För att man ska få utnyttja fördelarna med löneväxling är att förmånen är skattefri. Vanliga skattefria förmånen kan vara

  • Pensionsförsäkring
  • Olika typer av privat sjukvård som ögonlaseroperation eller IVF-behandlingar

Att tänka på:

Eftersom den anställde sänker sin bruttolön med avdraget innebär det att han i slutet av året kan få ett lägre underlag för t ex sjukpenning, föräldrapenning och statlig ålderspension. Du bör därför rekommendera att den anställde bara gör löneväxling om han tjänar runt 40 000 kr per månad. Det är viktigt för den anställde att först fylla upp dessa lönenivåer så att han inte får ut lägre ersättning om han t ex skulle bli sjuk. Det är viktigt att hålla koll på dessa nivåer årligen.

För bolaget innebär löneväxlingen eller bruttolöneavdraget att det inte behöver betalas sociala avgifter på det faktiska avdraget, alltså underlaget för källskatt och sociala avgifter minskar. Däremot är kostnaden som bolaget har för den skattefria förmånen inte är avdragsgill i rörelsen.

Texten är skriven av Johan Söderström, revisor på Revidecos Stockholms-kontor.