Hem/Är det förmånligt med förmånsbil?
oscar eriksson revisor i jönköping

Är det förmånligt med förmånsbil?

Av: |Publicerat: 2020-12-27|

Om det verkligen är förmånligt med förmånsbil är en fråga som många funderat på. För många är ju bilen den största kostnaden och inventeringen näst efter boende. Och under många år har förmånsvärden på nya bilar varit relativt låga jämfört med den faktiska kostnaden att ha motsvarande bil, i synnerhet så länge bilen är relativt ny och speciellt om den är miljöklassad. Detta har lett till att en stor andel av nybilsförsäljningen sker till företag och att bilarna nyttjas max 3 år innan de kommer ut på begagnatmarknaden. Subventioner parat med malusskatter på fossildrivna bilar har dessutom gjort att andelen laddbara bilar har ökat kraftigt bland nybilsregistreringarna.

Förmånligt med förmånsbil – förändringar 2021

Under 2021 kommer ett antal ändringar som påverkar kostnaden att ha en förmånsbil, d.v.s. en bil där arbetsgivaren står för bilkostnaderna och den som nyttjar bilen beskattas för förmånen.

 1. Slopad nedsättning av förmån för miljöbilar 2021-01-01

  Under ett antal år har förmånsvärdet för ”miljöbilar” beräknats utifrån priset för närmast jämförbara bil utan miljöteknik med en rabatt på 40% eller maximalt 10 000 kr per år. Bilar som klassas som miljöbilar enligt denna definition är bilar som kan laddas från elnätet (elbilar eller pluginbilar) samt gasbilar. Från och med januari 2021 tas rabatten på förmånsvärdet bort vilket i många fall leder till en ökning av förmånsvärdet med 10 000 kr per år. Även fortsatt är dock förmånsvärdet för bilar i denna klass baserat på jämförbar bil utan miljöteknik istället för att vara baserat på bilens nypris. Även framöver är alltså förmånsvärdena för dessa bilar oftast lägre i förhållande till nypris än fossildrivna bilar.

 2. Omräkning av malus/bonus

  1:a april 2021 gör en omräkning av malus/bonus, d.v.s. vägskatt beräknad på utsläpp av koldioxid samt bonus för bilar med låga utsläpp. Denna förändring kommer att göra att bonus för rena elbilar kommer att öka till maximalt 70 000 kr samtidigt som bilar med höga utsläpp får högre årlig skatt. För med plug-in-hybridtelnik innebär denna förändring oftast en minskning av bonusen och ibland även att bonusen helt försvinner. Eftersom vägskatten påverkar förmånsvärdet kommer förmånsvärden för fossildrivna bilar att öka i samband med denna förändring. Förändringen gäller bara bilar med första registreringsdatum senare än 31/3 2021.

 3. Förändring av beräkningsformeln för bilförmåner

  Enligt det förslag som finns ska beräkningsgrunden för bilförmån göras om från och med 1/7 2021. Detta kommer då bara att påverka bilar med ett första registreringsdatum från denna dag och framåt.
  Syftet med förändringen är att förmånsvärdet på ett bättre sätt än tidigare ska spegla den faktiska kostnaden att ha motsvarande bil. Förändringen kommer att öka förmånsvärdet på bilar generellt dock är en förändring mot tidigare att det inte finns något ”lyxbilstillägg” i den nya beräkningen. Detta leder till att bilar med ett nypris på under ca 600 tkr kommer att få högre förmånsvärde i det nya regelverket men bilar med nybilspris över denna nivå faktiskt kommer att få lägre förmånsvärde.

Konsekvenser

Redan med dagens regelverk är det så att förmånsbil inte alltid är förmånligare än att äga motsvarande bil privat. Det beror på vilken bil man har, vilken ålder det är på bilen samt vilket körmönster man har. Om man exempelvis har en fossildriven bil som inte är helt ny har den ofta ägar- och driftskostnader som understiger förmånsvärdet eftersom förmånsvärdet hela tiden baseras på när bilen var ny och den största kostnaden för en ny bil är värdeminskningen. På en äldre bil är värdeminskningen klart lägre och då är det mindre förmånligt med bilförmån.

Driver du bolag? Läs artikeln: Förmånsbil – allt om bilförmån för dig med företag

Förmånligt med förmånsbil om man kör mycket

En annan sak att beakta är hur mycket man använder förmånsbilen i tjänsten. Kör man mer än 1000 mil per år men mindre än 3000 mil per år i tjänsten är det ofta bättre med privat bil än med tjänstebil eftersom man med privat bil får högre skattefri milersättning. Vidare påverkas inte förmånsvärdet av hur mycket man använder bilen privat. Således gäller det generellt att förmånsbil är mest förmånligt för den som kör mycket privat och lite i tjänsten.

Miljöbil?

Med de regler som gällt fram till december 2020 har förmånsvärdena för elbilar och pluginhybrider varit kraftigt rabatterade. Därför har valet tjänstebil nästan alltid varit bättre om bilen tillhör denna kategori. Detta förändras förvisso till viss del efter årsskiftet 2020/2021 men den stora rabatten på förmånsvärdet är ändå i regel omräkningen till priset för motsvarande bil och den kvarstår.

Hur ska jag tänka?

 • Ska du ha förmånsbil? De gamla reglerna kommer i huvudsak att gälla för bilar med registreringsdatum t.o.m. 30/6 2021. Detta innebär att förmånsbil är förmånligt för dem som det tidigare var förmånligt för (den som har miljöbil och kör mycket privat och lite i tjänsten). Efter det kommer förmånsbil mindre ofta att vara det bästa valet. Ett troligt scenario är att fler kommer att köpa begagnade bilar privat eller privatleasa bilar.
 • Planerar du köpa en ny fossildriven bil eller en ny laddhybrid och ha som förmånsbil: Se till att göra det för 1/4 2021 för att minska skatte respektive maximera bonusen.
 • Planerar du köpa elbil: Den optimala leveranstidpunkten för en elbil blir i perioden 1 april till 30 juni 2021 eftersom bonusen då blir 70 000 och förmånsvärdet beräknas enligt den gamla modellen.
 • Ska du unna dig den riktig dyra drömbilen som förmånsbil: Se till att den registreras efter 1 juli 2021

Skrivet av vår bilspecialist Oscar Eriksson Revideco Göteborg/Jönköping 2020-12-21

Dela den här artikeln!