Entreprenörsansvar för löner – nytt lagförslag

Av: |Publicerat: 2018-03-02|

Arbetstagare ska få skydd för sin lön och osund konkurrens ska motverkas. Därför vill regeringen införa ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Lagförslaget föreslås gälla från 1 augusti 2018.

Bransch med stora utmaningar

Det byggs rekordmycket i Sverige och bygg- och anläggningsbranschen går för högtryck. Samtidigt är det en bransch som brottas med stora utmaningar när det gäller fusk och rent kriminell verksamhet. Därför vill regeringen införa ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Förslaget förväntas ha en preventiv effekt och göra det svårare för oseriösa aktörer att släppas in på svenska byggarbetsplatser.

Entreprenörsansvar

Regeringens lagförslag om entreprenörsansvar innebär att en arbetstagare i bygg- och anläggningsbranschen som inte får lön ska kunna få betalt av det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare. I andra hand ska huvudentreprenören ansvara.

Om entreprenörsansvaret aktualiseras så kan den entreprenör som betalat arbetstagarens lön i efterhand kräva ersättning från arbetsgivaren.

Områden som omfattas av entreprenörsansvar

Entreprenörsansvaret ska gälla inom bygg- och anläggningsverksamhet där byggnader eller anläggningar uppförs, sätts i stånd, underhålls, byggs om eller rivs.

Entreprenörsansvar ska vara strikt och det ska alltså inte vara möjligt för uppdragsgivaren eller huvudentreprenören att undgå ansvar även om denne har vidtagit rimliga kontrollåtgärder.

Dispositivt via kollektivavtal

Anställdas rättigheter kan enligt lagförslaget inte begränsas genom ett avtal mellan den anställde och arbetsgivaren.

Däremot ska det vara möjligt att reglera frågan om entreprenörsansvar i kollektivavtal och att tillämpa ett sådant kollektivavtal i stället för det lagstadgade entreprenörsansvaret, innebära att lagen inte gäller för dessa uppdragsgivare eller huvudentreprenörer.

Ikraftträdande

Regeringen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft 1 augusti 2018. Entreprenörsansvar ska inte tillämpas på entreprenadavtal som den ursprungliga beställaren av entreprenaden har ingått före ikraftträdandet.
Lagrådsremissen ”Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen”

Dela den här artikeln!