Nya lagar och regler 2021

Av: |Publicerat: 2021-01-18|

2021 är här och som vanligt träder en mängd nya olika lagar och  regler i kraft vid årsskiftet. Här är en sammanfattning av några av de viktigaste inom ekonomi och skatt:

Nya lagar och regler: Nytt ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

En av de viktigaste förändringarna är det nya ekonomiska arbetsgivarbegreppet som berör utländsk arbetskraft som tillfälligt jobbar i Sverige som uthyrd personal. Tidigare kunde sådan personal vara i Sverige 183 dagar utan att betala skatt i Sverige. Men det ändras nu till att det ska betala skatt i Sverige om de är här och arbetar över 15 dagar i rad eller 45 per dagar på ett år. Det blir krav för utländska företag som hyr ut arbetskraft i Sverige att vara registrerade för F-skatt och som arbetsgivare.

För de svenska bolag som hyr in utländsk arbetskraft (särskilt vanligt i t.ex. byggbranschen) så får det till följd att de är skyldiga att kontrollera om det utländska företaget är registrerat för F-skatt. Om så inte är fallet måste bolaget som hyr in personalen göra 30 % skatteavdrag på de betalningar man gör till det utländska bolaget.

Det blir mycket viktigt för bolag som hyr in personal från utlandet att kontrollera detta och göra skatteavdrag när det behövs eftersom man annars riskerar att behöva betala skatterna utöver det man betalt till det utländska bolaget. Observera att reglerna endast gäller personaluthyrning och inte t.ex. entreprenader eller andra tjänster, men att gränsdragningen ibland kan vara svår.

Nya lagar och regler: Sänkt bolagsskatt

Bolagsskatten sänks till 20,6 % för räkenskapsår som börjar från den 1 januari 2021 och framåt. Detta påverkar också beskattningen av expansionsfonder i enskild firma samt hur återföring av periodiseringsfonder ska beskattas. Periodiseringsfonder från tidigare år då skatten var högre, ska därför återföras med ett högre belopp skattemässigt när de återförs.

Skattereduktioner, slopad schablonintäkt för uppskov m.m.

  • Det så kallade rutavdraget utökas med fler tjänster och taket höjs till 75000 kr per år vid årsskiftet.
  • För privatpersoner som sålt sin bostad med vinst så slopas schablonintäkten (räntan) på uppskov, vilket innebär att det inte kommer kosta något att skjuta upp beskattningen på sin bostadsförsäljning.
  • 2021 införs också en ny skattereduktion för installation av grön teknik. Den ersätter en del andra tidigare stöd. Stödet gäller bl.a. installation av solceller, egenproducerad el och laddningsstation till elfordon.
  • Växa-stödet blir permanent. Det tidigare tillfälliga växa-stödet som är det stöd genom sänkta arbetsgivaravgifter som många företag kan få när de anställer sin första anställd (som inte är ägare eller närstående till ägarna) blir nu permanent.
  • Skatten för person över 65 år sänks då grundavdraget höjs. För en person med en inkomst på 21 000 kr per månad så blir skattesänkningen drygt 800 kr per år.
  • Tiden för så kallad expertskatt förlängs. Det innebär att en utländsk expert, forskare eller annan nyckelperson kan arbeta i Sverige i fem år istället för tidigare tre år med lägre beskattning
  • Företag som under 2021 investerar i inventarier som bokförs som anläggningstillgångar under 2021 föreslås också få en särskild skattereduktion på 3,9% av anskaffningsvärdet, detta har dock inte formellt beslutats ännu.

Kommande ändringar

Det här också aviserats en del ändringar som kommer träda ikraft senare under året. Bland annat ändringar som rör moms. Dels kommer det för att förhindra bedrägerier införas omvänd moms på försäljning av mobiltelefoner m.m. som överstiger 100 000 kr. Det kommer dessutom komma nya regler kring distansförsäljning av varor inom EU från den 1 juli.

Det kommer också en flera olika ändringar kring beskattningen av förmånsbilar under året.

Det finns också ett föreslag om att arbetsgivaravgifterna för ungdomar som fyllt 18 men inte 23 år vid årets ingång ska tillfälligt sänkas till 19,73 % från och med 1 april. Inget formellt beslut är dock ännu taget.

Coronastöd

En del av de punkter vi tagit upp ovan är direkta följder av Coronapandemin. Därutöver finns det flera direkt stödåtgärder för företag som drabbats negativt av pandemin. Bland annat kommer möjligheterna till omställningsstöd och korttidsarbete förlängas. De slutgiltiga besluten om detta kommer att fattas under januari månad. Vi återkommer med mer information om detta när alla detaljer är fastställda.

Nya lagar och regler 2021

Hoppas att du uppskattade den här artikeln om nya lagar och regler 2021. Vi bjuder dig som läsare på den här informationen gratis, vill du vara säker på att du inte missar något så prenumerera på vårt månadsmail så säkerställer du att du är uppdaterad.

Vi skriver de här artiklarna i första hand för att våra  kunder ska vara uppdaterade om nya lager och regler. Men också för att vi tillsammans med våra samarbetspartners ska fortsätta leverera stor kundnytta till våra gemensamma kunder. Läs gärna mer om det här.

Dela den här artikeln!