revisorsexamen mindre byrå

En revisorsexamen för två olika jobb

Av: |Publicerat: 2020-09-11|

Sedan revisorsexamen 2013 förändrades från att bestå av två separata prov, ett för godkända och ett för auktoriserade revisorer. Till att endast bestå av ett prov för att få bli auktoriserad revisor, så har också klyftan mellan hur kandidater från mindre byråer klarar sig i förhållande till större byråer ökat.

En revisorsexamen för två olika jobb

Erik Emilsson, VD på Revideco har intervjuats av tidningen Balans och har ett tydligt svar på frågan varför det finns en skillnad i resultat mellan större och mindre byråer: Det är två olika jobb.

– Det är inte frågan om att kandidater från mindre byråer är mindre duktiga eller satsar mindre, utan det är frågan om att det är två olika jobb. Att vara revisor på en mindre byrå innebär att man främst arbetar mot ägarledda kunder, medan standarderna som styr revisionen, så kallade International Standards on Auditing (ISA) är utvecklade för de högre krav som ställs på börsbolagen. Revisorsprovet är anpassat till de största byråernas strukturer och förutsättningar menar Erik Emilsson.

– Det är de som har börsbolagskunderna och det är de som, genom att de nyanställer så många, kan erbjuda sina kandidater strukturerade förberedelser för att klara revisorsprovet.

Förberedelser till revisorsexamen på Revideco

Alltsedan 2013 har vi på Revideco identifierat att revisorsexamen kräver ett strukturerat förhållningssätt varför vi tar fram utbildningsplaner där både interna och externa utbildningar ingår. De externa utbildningarna består av FARs utbildningspaket och innehåller ca 20 externa kurser. Våra interna utbildningarna varierar lite över tid men består i huvudsak av ERFA dagar och casebaserad assistent-utbildning specifikt utformad som förberedelse inför revisorsexamen.

Framåtlutade förberedelser inför revisorsexamen

-Jag är trygg med att det kurspaket som vi har tillgång till via FAR innehåller relevant utbildning för att jag ska klara revisorsexamen och ger mig rätt kunskap för att jobba med vår typ av kunder, – säger David Beidestam, revisor på Revideco. Att vi också kontinuerligt använder metodiken från revisorsexamen i våra interna utbildningar tycker jag är framåtlutat och strategiskt rätt. Innan vi skriver revisorsexamen har vi flera års erfarenhet från metodiken och vilket jag tycker är en väldigt stor fördel.

-I början är inlärningskurvan är väldigt brant hos oss. Där både utmanande och inspirerande vilket jag trivs väldigt bra med, lägger Pernilla Lundin till, även Pernilla är revisor hos oss på Revideco.

Mer om Revideco

Är du intresserad av att jobba som revisor hos oss på Revideco? Läs mer om oss på våra karriärssidor, där hittar du också länken till spontanansökan. Just nu söker vi efter en blivande revisor till vårt kontor i Göteborg, här hittar du en länk till ansökan.

Intervjun med Revidecos VD, Erik Emilsson i tidningen Balans.

revisorsexamen 2

Dela den här artikeln!