Från PwC till Revideco

Av: |Publicerat: 2021-04-30|

Här på Revideco är vi väldigt glada över att vi stärker vårt revisionsteam, vi blir fler och stärker vår position som uppstickare specialiserad på ägarledda bolag.

Från PwC till Revideco

Nu när PwC så som Revisionsvärlden rapporterat lägger ner 10 lokalkontor har vi fått många förfrågningar. Vi har i veckan gjort klart med en auktoriserad revisor och ytterligare en revisor i Skellefteå.

Attraktiv arbetsgivare

”Jag är väldigt glad över att vi nu får starkare erbjudande och kan erbjuda fler företag våra tjänster. Jag kommer själv från PwC och vet vilka kompetenser vi nu får över till oss. Och jag är väldigt stolt över att vi ses som en attraktiv arbetsgivare här i Skellefteå” – säger Erika Forsgren, delägare och ansvarig för revision på Skellefteåkontoret.

Alternativ för kompetenta revisorer

”Även jag är väldigt glad över att vi ses som en attraktiv arbetsgivare, säger Erik Emilsson, VD på Revideco. Det arbete vi lagt på att framtidssäkra vårt bolag och skapa en trygg arbetsmiljö betalar sig nu när vi märker att vi är ett väldigt bra alternativ för många kompetenta revisorer.”

Dela den här artikeln!