Rådgivning för startups referenscase Fenix Begravning AB

Av: |Publicerat: 2019-01-03|

Revideco har gett rådgivning för startups sedan 1994 och de senaste åren har vi samarbetat med Fenix Begravning AB. Fenix är med om att disruptivt påverka värdekedjan i en traditionell bransch och vi är imponerade av deras framgångsresa.

Bakgrund

Fenix Begravning bildades 2014 med grundtanken att skapa en bättre upplevelse för anhöriga kring begravningen. Man utgick ifrån de anhörigas situation av chock och kris och ville tillmötesgå behovet av tydlighet, enkelhet och repetition som är viktigt i dessa situationer. Dessutom ville man öka transparensen kring de tjänster, produkter och priser som begravningsbyrån erbjuder. Bolaget menar att det helt enkelt måste vara möjligt att ordna en stämningsfull och personlig begravning utan att processen upplevs som stressig och pressad.

”Vi började med 3 anställda i en källare. Nu är vi 16 anställda i ett snyggt kontor, med 20 msek i omsättning och har tagit in kapital från externa investerare. Jag känner mig trygg med det stöd jag får från Revideco. Det är en kompetent samarbetspartner som har hjälpt oss från första början och har en naturlig plats i vår fortsatta framgångsresa.” – Charlotte Runius 

Internationellt

Fenix är typiskt för en modern start-up på flera sätt. Dels är affärsidén skalbar dels finns en plan om att växa internationellt. Vi på Revideco har  utvecklat vårt internationella nätverk för att kunna möta efterfrågan på revisorer, skattejurister och redovisningskonsulter som jobbar med små och medelstora bolag i andra länder. Vi introducerar våra upparbetade kontakter och samarbetar över gränserna för att lösa aktuella frågeställningar. Precis så löste vi det batteri med frågeställningar som Fenix hade i samband med planer på en utlandsexpansion.

Rådgivning för startups

Växande startups har ibland växtvärk och då är det bra att ha en samarbetspartner som kan komma med råd. Så som nu senast när det visat sig att Fenix växt ur sin befintliga redovisningsprogramvara. I och med att Fenix tagit in en extern styrelse så har också rapporteringskraven växt, där har vi kunnat assistera med bland annat att sätta upp rutiner för löpande kassaflödesrapportering. Vi finns tillgängliga för ad-hoc frågor och kan ofta assistera på kort varsel.

Year-end-procedure

Vid årets slut så hanterar Revideco bokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration samt revision. Vi deltar på årsstämman och finns tillgänglig för frågeställningar så att alla parter känner dig trygga i sin situation.

Riktigt roligt är viktigt

Slutligen skulle vi vilja säga att Fenix är en typ av kund som vi på Revideco gärna samarbetar med. Det händer mycket, det går snabbt, det går bra och det är riktigt roligt!

 

Vill du läsa mer om Fenix Begravnings tjänster på deras hemsida klicka här. Vill du läsa hela kundcaset på Revidecos hemsida, klicka här. Vill du läsa mer om Revidecos start-up rådgivning, klicka här.

 

Dela den här artikeln!