Hem/Köpa tillbaka aktier från en anställd nyckelperson

Köpa tillbaka aktier från en anställd nyckelperson

Av: |Publicerat: 2018-05-24|

När ni ska köpa tillbaka aktier från en anställd nyckelperson, som äger aktier i bolaget och ska lämna bolaget – så uppstår ofta ett antal frågor. Vilket pris ska betalas för aktierna? Har den anställde rätt till utdelning? När ska utköp ske? Den här artikeln hoppas jag ska ge dig dessa svar.

Det är en mängd saker bägge parter måste ta ställning till då det främst är ekonomiska och skattemässiga aspekter som måste beaktas, så som finansiering för köparen och skattemässiga konsekvenser för säljaren. Det finns även en del fallgropar som man måste känna till, därför är det bra att redan tidigt ta kontakt med din revisor eller rådgivare. Har du inte kontakt med en rådgivare som har erfarenhet av de här frågorna är du välkommen att kontakta oss på Revideco.

Hur gör man?

Man börjar med att läsa aktieägaravtalet som brukar reglera vilket pris som ska betalas för aktierna, i vilka fall den anställde har rätt till utdelning och inom vilka tidsramar utköp ska ske.

Inget aktieägaravtal kan leda till osäkerhet

Aktieägaravtalet finns till för att ge grundläggande regler för hur aktieägarna ska agera om de inte kommer överens. Det betyder att om det inte finns ett aktieägaravtal så måste man komma överens. Det kan snabbt bli en laddad fråga då den anställde nyckelpersonen som ska bli utköpt kan ha en annan åsikt om värdet på bolaget och därmed det pris som han ska få för sina aktier än övriga aktieägare.

Viktigt när du ska köpa tillbaka aktier

En översyn av säljarens skattemässiga situation är viktig då det är flera aspekter däri som spelar in hur man ska gå vidare, men även köparens då t ex finansieringen kan vara en avgörande faktor. Även bolagets status bör ses över inför en eventuell värdering. Oftast köps aktierna tillbaks av de kvarvarande delägarna och det är inte ovanligt att det sker genom ett holdingbolag.

Värdering

Ersättningen för aktierna ska vara marknadspris eller lägre. Skatteverket granskar aktieaffärer och hur prissättningen har beräknats och därför bör man ha en genomarbetad och dokumenterad värdering. Skulle priset anses vara sätt över marknadspris finns det risk att säljaren blir påförd förmånsbeskattning för skillnaden mellan priset och marknadspriset eftersom detta nu ses som en ersättning. Detta kan bli kännbart för både den anställde och arbetsgivaren, då mellanskillnaden påförs säljaren som lön med källskatt och sociala avgifter.

Området är inte helt okomplicerat och ett gott råd är att ta kontakt med din revisor eller rådgivare innan du gör en ägarspridning. Vi på Revideco erbjuder ett introduktionsmöte till fast pris, alternativ kontakta Johan Söderström direkt på johan.soderstrom@revideco.se eller på telefon 08 – 5454 2517.

Dela den här artikeln!