Digitalisering i Göteborg – Intervju med Caisa Westin, medlem i Revidecos Framtidsgrupp

Av: |Publicerat: 2018-09-16|

Digitalisering i Göteborg, intervju med Caisa Westin. Auktoriserad revisor, partner, internationell kontaktperson och medlem i Revidecos Framtidsgrupp.

Framtidsgrupp, är det något alla revisionsbolag har?

Jag tror vi är ganska unika med det! Vi tillsatte vår framtidsgrupp för ett antal år sedan när vi märkte att förutsättningarna i branschen ändrades. Vi ville ta reda på vilken sorts byrå vi ville vara, och vad vi skulle satsa på för att nå dit. En viktig slutsats vi kom fram till var att kundnyttan finns i rådgivning. Vi har tagit de här frågorna på allvar och låter varje beslut genomsyras av vår utvärdering. Detta påverkar inte bara våra kundrelationer, utan även de rekryteringar vi gör. Personligen tror jag att detta är en av anledningarna till att vi är nominerade till Årets Framtidsbyrå 2018.

Hur förhåller ni er till digitalisering i Göteborg? En del byråer slänger ju ut kunder som inte vill bli digitaliserade?

Vi arbetar sedan flera år med digitaliserade, och i vissa fall också automatiserade, redovisningsuppdrag. Vi skräddarsyr bästa möjliga lösning för varje kund, vare sig de vill arbeta med de allra modernaste helautomatiska verktygen, eller mer ”ny-traditionellt” digitaliserat. I många år har vår ”standardlösning” för nya kunder varit en helt molnbaserad och digitaliserad redovisning via FortNox eller Visma. Kunden är involverad och gör det han/hon väljer att sköta själv. Men nej, vi slänger inte ut några kunder som inte vill bli digitaliserade, hos oss väljer kunden själv vad som passar dem bäst – naturligtvis hjälper vi till med rådgivning kring denna viktiga fråga.

Många redovisningsbolag verksamma i Göteborg har investerat kraftigt i automatisering, har ni också gjort det?

På senare tid har några av våra kunder, ofta på vår inrådan, valt att ta steget till en helautomatisk redovisning. Eftersom vi det senaste året byggt upp ett nära samarbete med två av de största leverantörerna av dessa tjänster, så kan vi hjälpa våra kunder med implementeringen – en många gånger rätt så omfattande process. Vi har med andra ord inte själva behövt investera i automatisering, men våra kunder får tillgång till ledande system på marknaden. Vi är idag ”preferred partners” till dessa två leverantörer, och har senaste året fått ett flertal passande ”R-kunder” i retur från dem. De har konstaterat att de inte kan leverera de mer kvalificerade rådgivningstjänsterna, och det är där Revideco kommer in i bilden!

Vad menar du med R-kunder?

R står för rådgivare, för det är som rådgivare vi ser oss – oavsett om vi kommer från redovisnings- eller revisionsbakgrund. Det är rådgivningen som skapar mervärde och kundnytta, varför vi primärt är rådgivare och affärsstöd till våra kunder. Vi har tidigt, bland annat via arbetet i vår framtidsgrupp, konstaterat att i takt med att löpande redovisningsuppdrag digitaliseras eller automatiseras så minskar behovet av den traditionella redovisningskonsulten. Istället vill kunden ha den kvalificerade konsulten som bollplank, rådgivare och – inte minst – tolk av den information som genereras i de digitaliserade eller automatiserade systemen.

Hur har ni anpassat er verksamhet?

Vi har bland annat tagit fram en controllertjänst som är anpassad för mindre och medelstora bolag. Det kommer alltid uppstå situationer som digitalisering och automatisering inte klarar av att hantera – men som en controller kan. Vi är med på månadsbasis för att följa upp och analysera resultat- och balansräkningar samt att stödja med löpande rådgivning. Denna rådgivning kan vara allt från momsfrågor, personalfrågor, kontrollbalansräkningar, utlandsexpansion, ta in delägare, köpa bolag, värderingar och generationsskiften. På årsbasis hanterar vi ”year-end-procedures” – bokslut, inkomstdeklaration, årsredovisning, kontrolluppgifter, koncernkonsolidering osv. Vi stödjer även styrelsen med hantering av nedskrivningsfrågor, utdelningsrådgivning samt kontakter med myndigheter.

Hur långt har ni själva nått i er egen digitalisering?

Vi är i princip helt digitaliserade och arbetar molnbaserade sedan många år. Dels vad gäller boksluts- och årsredovisningstjänster, skatte- och avgiftsredovisningstjänster dels vår planering och dokumentation av redovisnings- och revisionsuppdrag. Det kan också nämnas att vi sen ett drygt år tillbaka använder oss av digitala signaturer med BankID för uppdragsbrev mm. Vi kan konstatera att vi behöver hitta andra användningsområden för våra arkiv – för de börjar bli ganska tomma!

Tack för intervjun Caisa, har du något slutligt du vill tillägga?

Absolut, vi har möjlighet att ta emot nya kunder både i Göteborg och i våra andra kontor. Vill du ta hjälp av en modern byrå så hör gärna av dig till oss och rekommendera oss gärna i era nätverk!

Tack!

Dela den här artikeln!