auktoriserade revisorer revideco gruppbild

Fler revisionsuppdrag Stockholm

Av: |Publicerat: 2023-12-13|

Vi har blivit fler och har äntligen möjlighet att ta emot fler revisionsuppdrag i Stockholm igen.

”Jag har möjlighet att ta in fler kunder, bara att höra av sig så tar vi ett snack!” hälsar Tobias Björklund auktoriserad revisor i Stockholm.

Ägarledda bolag

Flera av våra auktoriserade revisorer arbetar i huvudsak med bolag som drivs av sina ägare. Vi har arbetat med ägarledda företag sedan Revideco startades och vi är ett av Sveriges ledande bolag på området. I den här typen av uppdrag kan vi även vara rådgivande i skattefrågor, något ofta kan vara aktuellt, speciellt i frågor som rör utdelning.

Läs mer om Ägarledda bolag här

Internationella företag

På Revideco finns flera revisorer med stor internationell erfarenhet. Vi vet vad som krävs för att uppfylla kraven vid revision av både svenska företag med internationell verksamhet eller utländska företags krav. Vid speciella frågor har vi ett stort internationellt nätverk med kolleger som är väl insatta vad som gäller i sina respektive länder.

Läs mer om Internationella företag här

Föreningar och förbund

För föreningar och förbund gäller särskilda regler och man bör därför vilja en revisor som är väl insatt i frågorna och som förstår sig på föreningslivets förutsättningar. På Revideco har vi gedigen erfarenhet av revision av föreningars och förbunds årsbokslut och ett stort intresse av hur förvaltning av medlemmarnas pengar sköts på bästa sätt.

Läs mer om Föreningar och förbund här

Är du intresserad av att träffa en auktoriserad revisor? Boka ett möte här eller ring Tobias direkt på 072-216 18 75.

Dela den här artikeln!