Erik ny MGI-ordförande

Av: |Publicerat: 2013-11-18|

MGI:s nya styrelse, vald i oktober 2013. Jonathan Farrow (Company Secretary), Ed Fahey (IC, North America and Deputy Chairman),Clive Bennett (CEO), Ricardo Ruiz Betancourt (IC, Latin America), Peter Winter (IC, UK & Ireland and Deputy Chairman) Främre raden, fr v: Matthew Moy (IC, Australasia), Erik Emilsson (IC, Europe and Chairman), Gerald Diamond (IC, Africa), Faiyaaz Rajkotwala (IC, Middle East & North Africa), Pallavi Dinodia (IC, Asia)[/caption]

Revidecos VD Erik Emilsson har utsetts till ordförande för det internationella nätverket MGI. I nätverket ingår ca 300 oberoende revisionsbyråer/kontor i 85 länder som tillsammans har ca 6000 anställda. Nätverket startade 1947 i Storbritannien. Revideco har varit medlem sedan år 2000.

– Meningen med MGI är att göra det möjligt för även mindre revisionsbyråer att ha ett världsomspännande kontaktnät som våra kunder kan utnyttja när de t ex vill göra internationella affärer  eller etablera sig utomlands, säger Erik. Det ska vara lika enkelt, nära och personligt oavsett var i världen man kommer.

– Det är också värdefullt att dra lärdom av varandra i nätverket och trevligt att träffa yrkeskollegor från andra länder. Det kostar en del tid och pengar att vara med, men det tjänar man in eftersom man har stor affärsmässig nytta av att vara med. Fem-tio procent av vår omsättning kommer från uppdrag förmedlade genom MGI.

– Det är nu mitt jobb att se till att MGI fortsätter att växa och att det är till nytta för alla medlemmar.

Här finns en video där Erik förklarar (på engelska) hur han ser på MGI:s uppgift och framtid.

Mer om MGI finns på MGI:s hemsida.

Dela den här artikeln!