Företagsundersökning för mindre bolag – DD light

Av: |Publicerat: 2022-12-23|

Företagsundersökning för mindre bolag eller Due Diligence (DD) light, som vi kallar vår produkt är en undersökning som hjälper köpare att minska sin risk när de köper ett bolag. Vi på Revideco är en revisions- rådgivning- och redovisningsbyrå specialiserade på ägarledda bolag och vi har genom åren hjälpt många företagare att köpa bolag.

Men det fanns ett problem.

Det finns fler aktörer på marknaden som hanterar stora transaktioner på området M&A och Due Diligence, där processerna är oftast är omfattande och innebär stora kostnader. Dock finns i princip ingen aktör som levererar en oberoende tjänst för de mindre transaktionerna.

Tills vi kom.

Vi har för ett antal år sedan identifierat den här luckan i marknaden. Alla de som köper bolag utan att undersöka dem med hjälp av professionell hjälp, av den enkla anledningen att det är för dyrt.

Due diligence is an investigation of a business or person prior to signing a contract –Wikipedia

Vi gör det möjligt.

Vi har tagit fram en produkt vi kallar DD light. Det är en finansiell Due Diligence, en specifik företagsundersökning för mindre bolag. Vi gör inte som de större aktörerna som försöker täcka in varje uns av risk och dokumentation i ett inte så kort PM. Vi gör istället som revisorer gör och utgår från ett riskperspektiv. Och för att hålla nere kostanden så gör vi väldigt lite dokumentation och skriver heller inget PM. Vi förmedlar istället det du vill ha, dealbreakers och prispåverkande information i realtid.

En väldigt uppskattad tjänst.

Nu har vi på Revideco en rådgivningsavdelning som jobbar nationellt med den här typen av uppdrag.  Vi hanterar även de eventuella värderings- och skattefrågor som uppkommer, då detta ofta blir en stor fråga i hur affären ska genomföras på ett fördelaktigt sätt.

Företagsundersökning för mindre bolag.

Vi har samarbeten med både revisions- och redovisningsbyråer där vi kan vara ett bra komplement i redovisningsbyråns tjänsteutbud eller för revisorer som av olika anledningar inte kan åta sig uppdrag av den här typen. Vi hjälper även investerarare som har sitt fokus på små bolag.

Företagsmäklare: Fler genomförda affärer

Vi blir ibland rekommenderade av företagsmäklare. Det är ofta ett sätt för företagsmäklaren att säkra affären. Det eftersom en köpare som anlitar oss för att göra en DD light visar på ett verkligt intresse. Enligt vår erfarenhet ökar chansen till genomförd affär när vi är med i processen. Många köpare behöver helt enkelt någon som är oberoende vid sin sida.

Speciellt tydligt blir det med köpare som är ovana eller osäkra. Vi blir ett oberoende bollplank som ger en ökad trygghet och en större kunskap i vad denne faktiskt köper och vilka potentiella risker som är kopplat till detta.

Vill du veta mer? Klicka här.

Dela den här artikeln!