Om Natalia Palmer

Natalia Palmer är redovisningskonsult verksam på Revidecos Göteborgskontor.