Revisionsbyrå Jönköping

Är du i behov av en kompetent och tillförlitlig revisionsbyrå i Jönköping, hittar du revisorer med stor erfarenhet av uppdrag i alla storlekar hos oss på Revideco.

Vi är experter på ägarledda företag men har också lång erfarenhet av internationella uppdrag.

Hos oss får du ett alternativ till de riktigt stora byråerna och vi lovar dig ett personligt bemötande och engagemang i ditt företag. Vi jobbar både med mindre bolag och stora koncerner och finns alltid till hands om du behöver extra rådgivning utöver det traditionella revisionsuppdraget.

Är du på jakt efter en auktoriserad revisor i Jönköping? Då är du varmt välkommen att höra av dig

Hitta redovisningsbyrå i Jönköping

Mer än en revisionsbyrå – en fullservice-byrå

Vi är mer än bara en revisionsbyrå. Vi erbjuder alla tjänster inom ekonomifunktionen. Inom vår fullservice-byrå ryms även en redovisningsbyrå. Till oss kan du vända dig om du behöver hjälp med revision, redovisning, bokföring, bokslut, rådgivning, lön, årsredovisningar och allt annat som rör ekonomin i ditt företag.

Vårt team har många års erfarenhet och är vana att arbeta både lokalt och internationellt.

Vi erbjuder rådgivning

Genom åren har vi fått många års erfarenhet av best practice när det kommer till situationer som ofta är ovanliga för enskilda företagare. Det kan vara till exempel att ta in en ny delägare, köpa ett bolag eller expandera utomlands. Eller så handlar det om generationsskifte eller skatterådgivning.

Oavsett vilken situation du står inför erbjuder vi rådgivning till våra kunder för att hjälpa dem att ta rätt beslut och undvika eventuella misstag. Vi hjälper dig att skapa en trygg vardag.

Auktoriserad revisionsbyrå i Jönköping

Du kan vara trygg med att våra revisorer är auktoriserade och att de kan stora, små och medelstora företag. Vårt stora fokus ligger på ägarledda aktiebolag men vi har ett team med revisorer som också är specialiserade på föreningar, förbund och internationella koncerner.

Tjänster inom revision från Revideco i Jönköping

  • Lagstadgad revision
  • Frivillig revision
  • Översiktlig granskning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
  • Apport-, fusions- och kvittningsintyg
K10

Varför välja Revideco som revisionsbyrå?

Drivkraften för oss på Revideco är att hjälpa våra kunder till ökad lönsamhet och minskade bekymmer. Det kan vi göra genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster inom revision, redovisning och rådgivning.

Vi tror på personligt engagemang oavsett om du behöver en auktoriserad revisor eller en redovisningskonsult till ditt företag. Vi finns för att underlätta vardagen för dig och dina anställda.

Vi förstår din verksamhet

Tjänstebolag

När vi inte arbetar med revision är det naturligt att vi stöttar med rådgivning om skatteoptimering. Vi fungerar även som ett bollplank och finns här för att svara på alla dina frågor rörande ditt företags ekonomi.

Industribolag

Vi har många års erfarenhet av revision av industrier. Här har vi lager- och kapitalbindningsfrågor i fokus.

SaaS-bolag

Om du driver ett Software as a Service-bolag kan du få svårigheter vid expansion på grund av den speciella inkomstmodellen. Även här kan vi stötta upp med vår expertis i relevanta frågor.

Redovisning AB

Vanliga frågor och svar om revisionsbyrå Jönköping

Vad gör man på en revisionsbyrå?

Beroende på hur stort ett bolag är eller vilken juridisk form bolaget är bildat inom, finns vissa lagkrav att ha en revisor.

En revisor hjälper bland annat till att säkerställa att ditt bolag följer gällande lagar och regler avseende redovisning och förvaltning. Du kan också, med hjälp av en revisor, få hjälp att öka förtroendet för ditt företag bland investerare och kunder genom att genomföra en granskning.

En revisor kan också fungera som en personlig rådgivare och agera bollplank för dig och ditt företags unika utmaningar.

Hör av dig om du behöver hjälp med revision i Jönköping

Vad kostar det att anlita en revisionsbyrå?

Om du vänder dig till en enpersonsbyrå eller en väldigt liten byrå är risken att de inte erbjuder alla de tjänster du behöver, vilket kan innebära att du behöver använda dig av olika leverantörer för att få hjälp med till exempel bokslut, inkomstdeklaration, delägarfrågor eller internationella frågor.

Stora revisionsbyråer har ofta högre overheadkostnader än mindre byråer. Det gör att deras pris kan ligga högre. Om du verkar på en mindre ort kan det hända att det är högre prispress om det finns flera aktörer på orten.

Om du vänder dig till en enpersonsbyrå eller en väldigt liten byrå är risken att de inte erbjuder alla de tjänster du behöver, vilket kan innebära att du behöver använda dig av olika leverantörer för att få hjälp med till exempel delägarfrågor eller internationella frågor.

En bra medelväg är att hitta en mellanstor byrå som arbetar med de tjänster som ditt företag behöver. Kolla också upp att de erbjuder eventuella tjänster som du kan behöva i framtiden.

Måste jag anlita en revisor?

Uppnår ditt bolag minst två av följande gränsvärden under de två senaste räkenskapsåren, så omfattas du däremot av revisionsplikt och måste ta hjälp av en godkänd eller auktoriserad revisor:

  • Du har fler än 3 anställda
  • Du har mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Du har mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Hör av dig om du behöver hjälp med revision i Jönköping

Om du söker en auktoriserad revisionsbyrå i Jönköping är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vi har även redovisnings- och lönekonsulter

Kontakta oss också om du behöver en redovisnings- eller lönekonsult. Helt enkelt om du vill ha hjälp med hela eller delar av ekonomifunktionen i din verksamhet.

Vi på Revideco har också lång erfarenhet av rådgivning och står gärna till tjänst för att ge löpande råd kring redovisning, bokföring, bokslut, skattefrågor och annat som rör ditt företags ekonomi.

Är du redo att kontakta oss?

Du når oss på mail och telefon och hittar vårt kontor på Östra Storgatan 9 i Jönköping.

Telefon: 0708-49 32 50
jonkoping@revideco.se