Tar jag tillräcklig lön? Det kan tyckas som en konstig fråga, men alla fåmansföretagare med anställda bör begrunda den frågan. Detta på grund av att utdelningsreglerna, som populärt kallas 3:12 reglerna – är kopplade till ägarnas löneuttag. Förutom hänsyn till 3:12 reglerna bör hänsyn också tas till gränsen för statlig skatt, SGI och PGI när företagare funderar på vilken lön som är optimal, mer om det längst ner i den här artikeln.

I 3:12 reglerna så skiljer sig beskattningen på eventuell utdelning beroende på vilken lön ägarna tar. Möjligen en knepig koppling, men så har våra beslutsfattare bestämt att det ska se ut.

Kortfattat ser 3:12 reglerna ut såhär:

Utdelning under ett belopp som kallas gränsbelopp beskattas till 20%. Det är en låg beskattning i förhållande till andra skattesatser.  Gränsbeloppet kan beräknas på två sätt:

1) Med ett schablonbelopp som för utdelning under 2021 är 183 700 kr, eller

2) Med 50% av 2020 års bruttolöner om bolagets ägare har tagit ut tillräcklig lön.

Det innebär att lågbeskattad utdelning är direkt kopplad till bolagets och även ägarnas löner.  Utdelning över gränsbelopp beskattas i tjänst, dvs 32% till 52% beskattning.

MER OM AKTIEUTDELNING

Så bokför du din aktieutdelning

Är du osäker på hur du ska gå tillväga när du ska bokföra aktieutdelning, nyemission, mm? Klicka här för mer information >>

Spärrlön 2020

För att få räkna på löneunderlaget för utdelningar under 2021 så måste ägaren eller någon närstående till ägaren under 2020 ta en lön på minst:

400 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 641 280 kr.

Kortfattat: Har du en lön på över 53 440 kr i månaden så behöver du inte räkna vidare, du har tagit tillräcklig lön.

Ånej – jag vill betala en specialist som hjälper mig med utdelningsfrågorna. Klicka här.

Lägsta nivå på bolagets löner inklusive ägarlön går vid 421 895 kr, då landar du på ett gränsbelopp på 210 947 kr istället för en schablon. Vid löner upp över 4 809 600 kr så landar man på den högsta spärrlönen på 641 280 kr.

Exempel:

AB Veras Volangfabrik har 4 anställda förutom Vera som äger bolaget. Bruttolönerna för de anställda är 2 000 000 kr inklusive Veras lön. Vera har tagit 500 801 kr i lön under året. Vera har därmed tagit lön över spärrlönen och kvalificerar sig då för att räkna upp sitt gränsbelopp med 50% av bolagets löner , dvs 1 000 000 kr. Om Vera inte hade tagit ut tillräcklig lön hade hennes gränsbelopp ökat med en schablon.

Beräkning: (6 IBB 400 800) + (5% av 2 000 000 = 100 000 kr) totalt 500 800 kr och Vera Volang har tagit en lön på 500 801 kr vilket då överstiger 500 800 kr innebärande att hon tagit en lön överstigande spärrlön och kvalificerar sig för huvudregeln.

Statlig skatt & andra beloppsgränser:

Förutom utdelningsreglerna finns flera beloppsgränser fåmansföretagare behöver känna till för att hantera hela sin skattesituation:

Brytpunkt för statlig skatt är 523 200 kr per år eller 43 600 kr i månaden. Under brytpunkten betalar du kommunal skatt och över läggs det på ytterligare 20% i statlig skatt. 2019 fanns värnskatten kvar varför vi hade två tröskelbelopp att ta hänsyn till (jajjamensan, det saknas en nolla i det övre tröskelbeloppet).

Utöver brytgränsen för statlig skatt bör du ta hänsyn till SGI* Högsta sjukpenninggrundande inkomst, SGI** Högsta inkomst för tillfällig föräldrapenning och graviditetsersättning samt PGI* Högsta pensionsgrundande inkomst.

Hur ska jag tänka?

Ovan brytpunkter leder till att de flesta företagare siktar mot att ta ut en månadslön på ca 45 000 kr, eftersom man då maxar den pensionsgrundande inkomsten utan speciellt ökad statlig skatt. Därefter räknar man på vilka möjligheter man har för att klara spärrlöner för att kvalificera sig för huvudregeln. Bär inte företaget ägarlöner på den nivån så siktar man på att maxa SGI* eller SGI** beroende på familjesituation.

Maxa din lönebaserade utdelning

Förmåner räknas inte in som löner vid beräkning av bolagets totala löner och inte heller vid beräkningen av ägarlöner. Något man bör se över, i det fall man vill maxa lönebaserade utdelning är att använda sig av nettolöneavdrag istället för bilförmån. Läs mer om det här.

Omställningsstöd

Tänk på att om ditt bolag fått ta del av omställningsstöd så blir bolaget återbetalningsskyldigt för detta i det fall utdelning sker. Förtydligande finns på skatteverkets hemsida.

Vill du ha hjälp med att räkna??

Prata då med din kundansvarige på Revideco, är du inte kund och vill att vi räknar så har vi en 3:12 hjälp redo för dig, boka här.