Har jag tagit tillräcklig lön?

By |Dec 1, 2017|

Har jag tagit tillräcklig lön? Det kan tyckas som en konstig fråga, men alla fåmansföretagare med anställda – och även många utan anställda, bör begrunda den frågan. Detta på grund av att utdelningsreglerna, som populärt kallas 3:12 reglerna – är kopplade till ägarnas löneuttag. Beskattningen på eventuell utdelning skiljer sig alltså beroende på vilken lön ägarna tar. Möjligen en knepig koppling, men så har våra beslutsfattare bestämt att det ska se ut.

Kortfattat ser reglerna ut såhär:

Utdelning under ett belopp som kallas gränsbelopp beskattas till 20%. Det är en låg beskattning i förhållande till andra skattesatser. Gränsbeloppet kan beräknas på två sätt.

1) ett schablonbelopp – för 2018 är det 169 125 kr.
2) eller 50% av bolagets bruttolöner OM bolagets ägare har tagit ut tillräcklig lön.

För att konstra till det så kallas 2) för lite olika saker. I lagstiftningen kallas 2) för huvudregeln, men många säger löneregeln eller ”att tillgodoräkna sig löneunderlaget” – kärt barn har helt enkelt många namn.

Exempel 1:

AB Bengts Lyxtofflor har 4 anställda förutom Bengt som äger bolaget. Bruttolönerna för de anställda är 2 000 000 kr förutom Bengts lön. Bengt har tagit 452 100 kr i lön under året (gränsen för statlig skatt). Totala löner är 2 452 100 kr. Om Bengt tagit ut tillräcklig lön så ökar Bengts gränsbelopp med 1 226 050 kr. Tar han ut för liten lön ökar hans gränsbelopp med 169 125 kr.

Exempel 2:

Samma toffelbolag, samma löner för anställda men Bengt har tagit 500 000 kr i lön under året. Totala löner är då 2 500 000 kr. Om Bengt tagit ut tillräcklig lön så ökar Bengts gränsbelopp med 1 250 000 kr. Tar han ut för lite i  lön ökar hans gränsbelopp med 169 125 kr istället för 1 250 000 kr.

Gällande belopp för löner under 2017

Tillräcklig lön: För att få räkna på löneunderlaget så måste ägaren eller någon närstående till ägaren under 2017 ta en lön på minst 369 000 kr + 5 % av bolagets totala löner eller 590 400 kr. Detta löneunderlag får då användas som gränsbelopp för utdelningar under 2018 (eller sparas till kommande år).

Hur blev det nu med Bengt då!??

I exempel 1 får Bengt nöja sig med en schablon, eftersom han hade tagit ut för lite i lön. Bengt hade tagit 452 100 kr i lön medan han skulle ha tagit ut minst 491 605 kr (369 000 + 5% av bolagets totala löner) = (369 000 + (0,05*2 452 100)) alternativt 590 400 kr. Eftersom 452 100 kr är ett lägre belopp än både 491 605 kr och 590 400 kr så har inte Bengt tagit tillräcklig lön för att kvalificera sig för löneregeln.

I exempel 2 så har Bengt tagit tillräcklig lön och ökar sitt gränsbelopp med 1 250 000 kr. I det här exemplet hade Bengt tagit 500 000 kr i lön och skulle ta minst 494 000 kr (369 000 + 5% av bolagets totala löner) = ( 369 000 + (0,05*2 500 000)) alternativt 590 400 kr. Eftersom 500 000 kr är ett högre belopp än 494 000 kr så har Bengt tagit ut tillräcklig lön för att kvalificera sig för löneregeln.

Skillnaden i lön mellan exempel 1 och 2 var ca 50 000 kr i bruttolön och skillnaden i ökning av gränsbeloppet blev strax över 1 mkr. Väl värt att räkna på!??

Gränsen för statlig skatt & annat

Förutom utdelningsreglerna finns flera beloppsgränser fåmansföretagare behöver känna till för att hantera hela sin skattesituation och det är gränsen för statlig skatt, PGI (pensionsgrundande inkomst), SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och FPI (föräldrapenninggrundande inkomst).

Gränsen för statlig skatt går 2017 vid 452 100 kr (37 675 kr/mån), under det beloppet betalar du kommunal skatt på ca 32 % och upp till 651 700 kr (54 310 kr/mån) betalar du ca 52 % och över 651 700 kr betalar du ca 57 %.

PGI för 2017 är 496 305 kr (41 359 kr/mån).

SGI för 2017 är 336 000 kr (28 000kr/mån).

FGI för 2017 är 448 000 kr ( 37 333 kr/mån).

Har JAG tagit tillräcklig lön? Vill du ha hjälp med att räkna??

Prata då med din kundansvarige på Revideco, är du inte kund och vill att vi räknar på det här så har vi en 3:12 hjälp redo för dig.

Vad gäller för 2018?

Vill du sätta dig in i hur 3:12 regelverket ser ut inför 2018, läs den här artikeln!