Har jag tagit tillräcklig lön? Det kan tyckas som en konstig fråga, men alla fåmansföretagare med anställda bör begrunda den frågan. Detta på grund av att utdelningsreglerna, som populärt kallas 3:12 reglerna – är kopplade till ägarnas löneuttag. Beskattningen på eventuell utdelning och försäljning av aktier skiljer sig alltså beroende på vilken lön ägarna tar. Möjligen en knepig koppling, men så har våra beslutsfattare bestämt att det ska se ut.

Kortfattat ser reglerna ut såhär:

Utdelning under ett belopp som kallas gränsbelopp beskattas till 20%. Det är en låg beskattning i förhållande till andra skattesatser.  Gränsbeloppet kan beräknas på två sätt:

1) ett schablonbelopp – för 2020 är det 177 100 kr.
2) eller 50% av föregående års bruttolöner OM bolagets ägare har tagit ut tillräcklig lön.

Det innebär att utdelning under 2020 är direkt kopplad till bolagets löner 2019 och även ägarnas löner 2019.

Utdelning över gränsbelopp beskattas i tjänst, dvs upp till 57% beskattning.

Spärrlön 2019

För att få räkna på löneunderlaget så måste ägaren eller någon närstående till ägaren under 2019 ta en lön på minst:

386 400 kr + 5 % av bolagets totala löner eller 618 240 kr.

Kortfattat: Har du en lön på över 51 520 kr i månaden så behöver du inte räkna vidare, du har tagit tillräcklig lön.

Ånej – jag vill betala en specialist som hjälper mig med utdelningsfrågorna. Klicka här.

Recap:

Tar du ut en lön över spärrlönen får du räkna upp ditt gränsbelopp med 50% av bolagets bruttolöner istället för en schablon. Ditt gränsbelopp avgör hur mycket av din utdelning  eller försäljning av aktier under 2020 som beskattas till 20%. Utdelning över gränsbeloppet tjänstebeskattas.

I nedan två exempel kommer du se att en relativt marginell löneökning kan ge en ovanligt stor effekt på gränsbeloppet:

Exempel 1:

AB Veras Volangfabrik har 5 anställda förutom Vera som äger bolaget. Bruttolönerna för de anställda är 2 000 000 kr förutom Veras lön. Vera har tagit 490 700 kr i lön under året (gränsen för statlig skatt). Totala löner är 2 490 700 kr. Om Vera tagit ut tillräcklig lön så ökar Veras gränsbelopp med 1 245 350 kr. Tar hon ut för lite i lön ökar hennes gränsbelopp med 177 100 kr.

Exempel 2:

Samma Volangfabrik, samma löner för anställda men Vera har tagit 519 708 kr i lön under året, motsvarande den högsta pensionsgrundande inkomsten (PGI). Totala löner är då 2 519 707 kr. Om Vera tagit ut tillräcklig lön så ökar hennes gränsbelopp med 1 259 853 kr. Tar hon ut för lite i  lön ökar hennes gränsbelopp istället med 177 100 kr istället. Rätt stor skillnad.

Ökad månadslön med 2400 kr gav Vera ca 1,1 mkr i ökat gränsbelopp

I exempel 1 får Vera nöja sig med en schablon på 177 100 kr, eftersom hon hade tagit ut för lite i lön. Vera hade tagit 490 700 kr i lön medan hon skulle ha tagit ut minst 510 935 kr (386 400 + 5% av bolagets totala löner) = (386 400+ (0,05*2 490 700 )) alternativt 618 240 kr. Eftersom 490 700 kr är ett lägre belopp än både 510 935 kr och 618 240 kr så har inte Vera tagit tillräcklig lön för att kvalificera sig för löneregeln.

I exempel 2 så har Vera tagit tillräcklig lön och ökar sitt gränsbelopp med 1 259 853 kr. I det här exemplet hade Vera tagit 519 708 kr i lön och skulle ta minst 512 386 kr (386 400 + 5% av bolagets totala löner) = ( 386 400 + (0,05*2 519 707)) alternativt 618 240 kr. Eftersom 519 708 kr är ett högre belopp än 512 386 kr så har Vera tagit ut tillräcklig lön för att kvalificera sig för löneregeln.

Skillnaden i ägarlön mellan exempel 1 och 2 var ca 2400 kronor i månaden och skillnaden i gränsbelopp ca 1,1 mkr. Som vi ser så gav en relativt marginell löneökning en stor inverkan på gränsbeloppet.

Statlig skatt & andra beloppsgränser:

Förutom utdelningsreglerna finns flera beloppsgränser fåmansföretagare behöver känna till för att hantera hela sin skattesituation:

Gränsen för statlig skatt går 2019 vid 490 700 kr (40 892 kr/mån), under det beloppet betalar du kommunal skatt på ca 32 % och upp till 689 300 kr (57 442 kr/mån) betalar du ca 52 % och lön övertigande det beloppet betalar du ca 57 % i skatt.

SGI (sjukpenninggrundande inkomst) för 2019 är 372 000 kr (31 000 kr/mån).

FGI (föräldrapenninggrundande inkomst) för 2019 är 465 000 kr ( 38 750 kr/mån).

PGI (pensionsgrundande inkomst) för 2019 är 519 708 kr (43 309 kr/mån).

Vill du ha hjälp med att räkna??

Prata då med din kundansvarige på Revideco, är du inte kund och vill att vi räknar så har vi en 3:12 hjälp redo för dig, boka här.