Har jag tagit tillräcklig lön? Det kan tyckas som en konstig fråga, men alla fåmansföretagare med anställda bör begrunda den frågan. Detta på grund av att utdelningsreglerna, som populärt kallas 3:12 reglerna – är kopplade till ägarnas löneuttag. Beskattningen på eventuell utdelning skiljer sig alltså beroende på vilken lön ägarna tar. Möjligen en knepig koppling, men så har våra beslutsfattare bestämt att det ska se ut.

Ånej – jag vill ju bara komma i kontakt med någon som kan hjälpa mig med mina utdelningsfrågor. Klicka då här.

Kortfattat ser reglerna ut såhär:

Utdelning under ett belopp som kallas gränsbelopp beskattas till 20%. Det är en låg beskattning i förhållande till andra skattesatser. Gränsbeloppet kan beräknas på två sätt.

1) ett schablonbelopp – för 2019 är det 171 875 kr.
2) eller 50% av föregående års bruttolöner OM bolagets ägare har tagit ut tillräcklig lön.

Det innebär att utdelning under 2019 är direkt kopplad till bolagets löner 2018 och även ägarnas löner 2018.

Spärrlön 2018

För att få räkna på löneunderlaget så måste ägaren eller någon närstående till ägaren under 2018 ta en lön på minst:

375 000kr + 5 % av bolagets totala löner eller 600 000 kr.

Detta löneunderlag får då användas som uppräkning av ditt gränsbelopp och kan utnyttjas för utdelning eller försäljning av aktier under 2019.

Kortfattat: Har du en lön på över 50 000 kr i månaden så behöver du inte räkna vidare, du har tagit tillräcklig lön.

Exempel 1:

AB Bengts Lyxtofflor har 4 anställda förutom Bengt som äger bolaget. Bruttolönerna för de anställda är 2 000 000 kr förutom Bengts lön. Bengt har tagit 455 100 kr i lön under året (gränsen för statlig skatt). Totala löner är 2 455 100 kr. Om Bengt tagit ut tillräcklig lön så ökar Bengts gränsbelopp med 1 227 550 kr. Tar han ut för lite i lön ökar hans gränsbelopp med 171 875kr.

Exempel 2:

Samma toffelbolag, samma löner för anställda men Bengt har tagit 504 375 kr i lön under året, motsvarande den högsta pensionsgrundande inkomsten (PGI). Totala löner är då 2 504 375 kr. Om Bengt tagit ut tillräcklig lön så ökar Bengts gränsbelopp med 1 252 187 kr. Tar han ut för lite i  lön ökar hans gränsbelopp med 171 875 kr istället för 1 252 187 kr.

Ökad månadslön med 4 200 kr gav Bengt 1 mkr i ökat gränsbelopp

I exempel 1 får Bengt nöja sig med en schablon på 171 875 kr, eftersom han hade tagit ut för lite i lön. Bengt hade tagit 455 100 kr i lön medan han skulle ha tagit ut minst 497 755 kr (375 000 + 5% av bolagets totala löner) = (375 000+ (0,05*2 455 100)) alternativt 600 000 kr. Eftersom 455 100 kr är ett lägre belopp än både 497 755 kr och 600 000 kr så har inte Bengt tagit tillräcklig lön för att kvalificera sig för löneregeln.

I exempel 2 så har Bengt tagit tillräcklig lön och ökar sitt gränsbelopp med 1 252 187 kr. I det här exemplet hade Bengt tagit 504 375 kr i lön och skulle ta minst 500 218 kr (375 000 + 5% av bolagets totala löner) = ( 375 000 + (0,05*2 504 375)) alternativt 600 000 kr. Eftersom 504 375 kr är ett högre belopp än 500 218 kr så har Bengt tagit ut tillräcklig lön för att kvalificera sig för löneregeln.

Skillnaden i ägarlön mellan exempel 1 och 2 var mindre än 4 200 kronor i månaden och skillnaden i gränsbeloppet blev strax över 1 mkr. Som vi ser så gav en relativt marginell löneökning en stor inverkan på gränsbeloppet.

Statlig skatt & andra beloppsgränser:

Förutom utdelningsreglerna finns flera beloppsgränser fåmansföretagare behöver känna till för att hantera hela sin skattesituation:

Gränsen för statlig skatt går 2018 vid 468 700 kr (39 058 kr/mån), under det beloppet betalar du kommunal skatt på ca 32 % och upp till 675 700 kr (56 308 kr/mån) betalar du ca 52 % och lön övertigande det beloppet betalar du ca 57 % i skatt (belopp efter grundavdrag).

SGI (sjukpenninggrundande inkomst) för 2018 är 341 200 kr (28 433 kr/mån), justeras ev from 1 juli 2018 till 364 000 kr

FGI (föräldrapenninggrundande inkomst) för 2018 är 455 000 kr ( 37 917 kr/mån).

PGI (pensionsgrundande inkomst) för 2018 är 504 375 kr (42 031 kr/mån).

Vill du ha hjälp med att räkna??

Prata då med din kundansvarige på Revideco, är du inte kund och vill att vi räknar så har vi en 3:12 hjälp redo för dig, boka här.