Hem/Tagit tillräcklig lön för att maximera min utdelning?

Tagit tillräcklig lön för att maximera min utdelning?

Av: |Publicerat: 2021-11-01|

Tar jag tillräcklig lön? Det kan tyckas som en konstig fråga, men alla fåmansföretagare med anställda bör begrunda den frågan. Detta på grund av att utdelningsreglerna, som populärt kallas 3:12 reglerna – är kopplade till ägarnas löneuttag. Förutom hänsyn till 3:12 reglerna bör hänsyn också tas till gränsen för statlig skatt, SGI och PGI när företagare funderar på vilken lön som är optimal, mer om det längst ner i den här artikeln.

I 3:12 reglerna så skiljer sig beskattningen på eventuell utdelning beroende på vilken lön ägarna tar. Möjligen en knepig koppling, men så har våra beslutsfattare bestämt att det ska se ut.

Kortfattat ser 3:12 reglerna ut såhär:

Utdelning under ett belopp som kallas gränsbelopp beskattas till 20%. Det är en låg beskattning i förhållande till andra skattesatser. Gränsbeloppet kan beräknas på två sätt:

1) Med ett schablonbelopp som för utdelning under 2022 är 187 550 kr (2021 183 700 kr), eller

2) Med 50% av 2021 års bruttolöner om bolagets ägare har tagit ut tillräcklig lön. Kallas ofta lönebaserade utdelning.

Det innebär att lågbeskattad utdelning är direkt kopplad till bolagets och även ägarnas löner.

ALLT OM AKTIEUTDELNING

Hur stor aktieutdelning får man ta i fåmansbolag?

Aktieutdelningsguide: När får du ta utdelning, vad är utdelningsbara medel, när skatten ska deklareras…  Klicka här för mer information >>

Spärrlön 2021

För att få räkna på löneunderlaget för utdelningar under 2022 så måste ägaren eller någon närstående till ägaren under 2021 ta en lön på minst:

409 200 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 654 720 kr.

Har du en lön på över 54 560 kr i månaden så behöver du inte räkna vidare, du har tagit tillräcklig lön.

Jag vill ha hjälp av en redovisningskonsult som också har järnkoll på utdelningsfrågor! Klicka här!

Om du som ägare under 2021 tar en lön på 430 737 kr och inte har några anställda så landar du på ett gränsbelopp på 210 947 kr istället för en schablon. Vid löner upp över 4 910 400 kr så landar man på den högsta spärrlönen på 654 720kr.

Exempel:

AB Veras Volangfabrik har 4 anställda förutom Vera som äger bolaget. Bruttolönerna för de anställda är 2 000 000 kr inklusive Veras lön. Vera har tagit 509 201 kr i lön under året. Vera har därmed tagit lön över spärrlönen och kvalificerar sig då för att räkna upp sitt gränsbelopp med 50% av bolagets löner , dvs 1 000 000 kr. Om Vera inte hade tagit ut tillräcklig lön hade hennes gränsbelopp ökat med en schablon på 187 550 kr.

Beräkning: (6 IBB 409 200) + (5% av 2 000 000 = 100 000 kr) totalt 509 200 kr och Vera Volang har tagit en lön på 509 201 kr vilket då överstiger 509 200 kr innebärande att hon tagit en lön överstigande spärrlön och kvalificerar sig för lönebaserad utdelning.

Statlig skatt & andra beloppsgränser:

Förutom utdelningsreglerna finns flera beloppsgränser fåmansföretagare behöver känna till för att hantera hela sin skattesituation:

Brytpunkt för statlig skatt 2021 (före grundavdrag för personer under 65 år) är 537 200 kr per år eller 44 767 kr i månaden. Under brytpunkten betalar du kommunal skatt och över läggs det på ytterligare 20% i statlig skatt.

Förutom brytgränsen för statlig skatt bör du ta hänsyn till SGI* vilket är sjukpenninggrundande inkomst dvs hur mycket du behöver ha i lön för att få maximal ersättning i det fall att du blir sjuk. SGI** högsta inkomst för tillfällig föräldrapenning och graviditetsersättning samt PGI* högsta pensionsgrundande inkomst.

Tillräcklig lön 2021, hur ska jag tänka?

Ovan brytpunkter leder till att många företagare siktar mot att ta ut en månadslön på ca 46 000 kr, eftersom man då maxar den pensionsgrundande inkomsten utan speciellt ökad statlig skatt. Därefter räknar man på vilka möjligheter man har för att klara spärrlöner för att kvalificera sig för huvudregeln. Bär inte företaget ägarlöner på den nivån så siktar man på att maxa SGI* eller SGI** beroende på familjesituation.

Löneuttag 2022: Brytpunkt för statlig skatt, SGI, PGI och föräldrapenning.

För 2022 siktar många företagare mot att ta ut en månadslön på ca 48 000 kr, eftersom man då maxar den pensionsgrundande inkomsten utan speciellt ökad statlig skatt. Därefter räknar man på vilka möjligheter man har för att klara spärrlöner för att kvalificera sig för huvudregeln. Bär inte företaget ägarlöner på den nivån så siktar man på att maxa SGI* eller SGI** beroende på familjesituation.

Vill du få fatt på en revisor som också har koll på alla utdelningsfrågor? Klicka här!

Maxa din lönebaserade utdelning

Förmåner räknas inte in som löner vid beräkning av bolagets totala löner och inte heller vid beräkningen av ägarlöner. Något man bör se över, i det fall man vill maxa lönebaserade utdelning är att använda sig av nettolöneavdrag istället för bilförmån. Läs mer om det här.

Statliga stöd

Tänk på att om ditt bolag fått ta del av omställningsstöd eller stöd till korttidsarbete så blir bolaget återbetalningsskyldigt för stöd i det fall utdelning sker under vissa perioder. Läs mer kom vilka perioder som omfattas för omställningsstöd här och för korttidspermittering här. Notera också att ett extra löneuttag kan påverka bedömningen av om bolaget överhuvudtaget kvalificerar sig för korttidsstöd.

Vill du ha hjälp med att räkna??

Prata då med din kundansvarige på Revideco, är du inte kund och vill att vi räknar så har vi en 3:12 hjälp redo för dig, boka här.

Dela den här artikeln!