Två nya på Skelleftekontoret

Revideco/2017-06-1/Övrigt, Skellefteå/

Revidecos nya lokal i Skellefteå innebar mer plats för den befintliga personalstyrkan, men också utrymme för fler medarbetare. Nu har två nya anställts.

Revideco_1551

Karin Lindfors.

David Marklund.

David Marklund.

Det är auktoriserade redovisningskonsulten Karin Lindfors och redovisningskonsulten David Marklund. Karin kommer närmast från PwC och David kombinerar sitt liv som bonde med sin nya deltidstjänst på Revideco.

-Nu är vi totalt 16 medarbetare på Skelleftekontoret, en fantastiskt utveckling sedan starten 2008 då vi var tre stycken, säger kontorschef Britt-Inger Andersson. Det verkar också som om våra medarbetare trivs hos oss. Hittills är det bara en som slutat för att gå till annan verksamhet och en som har gått i pension!

Sex kriterier att utgå ifrån när du väljer revisor

Antti Niemi/2017-04-14/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Övrigt/

Är du en ekonomiansvarig eller företagare som letar efter en revisor? Den här artikeln är skriven för er. Det finns nämligen en chans att om ni väljer revisor efter rätt kriterier att ni kommer att få kontakt med en person som kommer att kunna ge er värdefulla insikter i ert företag, ger er trygghet i att det ni gör är rätt, ge värdefull support till viktiga medarbetare och ibland kommer att styra er i rätt riktning i viktiga frågor.

Först så definierar vi vad en revisor är: En revisor granskar den årsredovisning som bolaget offentliggör årligen. Till årsredovisningen bifogar hon sin revisionsberättelse. En redovisningskonsult upprättar den löpande redovisningen, bokslut & årsredovisning. Många revisorer har på byrån hjälp av redovisningskonsulter eller juniora revisorer för upprättande av bokslut & årsredovisningar. Om revisionen är lagstadgad, så behövs det en auktoriserad revisor.

Här kommer sex funderingar som du kan ta med dig när du ska välja:

Gut feeling
Viktigast av allt. Känns det bra? Det här vet du ofta redan efter ett första möte eller telefonsamtal. Gut feeling på engelska. Kändes det bra är det sannolikt så att det kändes bra för revisorn också. Det kanske på grund av att hon har erfarenhet av typen av verksamhet eller kanske för att revisorn är genuint intresserad av din verksamhet. Känns det bra – så finns förutsättningarna för att det kommer att går bra.

Rätt revisor för redovisaren
I många mindre och mellanstora bolag fungerar revisorn som ett bollplank för redovisaren. Har man någon fundering är det enklast att fråga revisorn som kan bolaget sedan många år tillbaka i stället för att fråga någon generell frågeservice och få ett generellt svar. På det här sättet hålls också revisorn uppdaterad löpande vilket är jättebra. Fundera över vilka behov ni har på ert företag och ta med det i bedömningen.

Rätt revisor för ägarna
I ägarledda bolag är det viktigt att man väljer en revisor som har kunskap med att arbeta med ägarledda bolag. Det har inte alla. Exempel på områden som behöver stämmas av om revisorn hanterar.

 • Är revisorn insatt i hur beskattning vid uttag ur bolaget fungerar. Kan revisorn dessa frågor och kan hon hålla er ajour i de här frågorna?
 • Kan hon vara bollplank i frågor om bolagsstruktur?
 • Om jag vill sälja/köpa en verksamhet kan hon hantera de frågor som dyker upp då. Due diligense, värderingar mm?
 • Revisorn bör också vara ett bollplank och veta när man behöver ta in specialister av olika slag, och då är det bra att veta om revisorn har ett bra nätverk av specialister som man kan använda om det skulle behövas.

Specialkunskaper
Alla bolag har olika verksamheter och i vissa verksamheter är det bra om revisorn har vissa specialkunskaper. Det gäller dels avseende bolagets verksamhet, exempelvis om bolaget hanterar finansiella instrument (då krävs under vissa förutsättningar att revisorn har en speciell licens), har ett ovanligt varulager som kräver specialkunskaper vid värdering eller har omfattande kontanthantering. Men det kan också vara kvalifikationer avseende internationella redovisningsregelverk eller språk som du bör följa upp.

Nu ska man komma ihåg att normalt så är en revisor ofta revisor i ett större antal bolag verksamma olika branscher och sticker ditt bolag inte ut för mycket så finns det många revisorer som har rätt kvalifikationer för att vara revisor i ditt bolag.

Tid
Hör efter om revisorn har tid för nya uppdrag. Ofta är antalet uppdrag revisorn har en bra måttstock på hur upptagen hon är. Om revisorn har fler än 100 uppdrag så har hon ganska så fullt upp, naturligtvis beroende på om hon använder sig av assistenter på uppdragen och hur stora uppdragen är.

Kostnad
De största revisionsbyråerna har ofta högre overheadkostnader än mindre byråer vilket kan påverka priset uppåt. Det kan också vara mer prispress på mindre orter, om det finns flera aktörer, än i på större orter. Enpersonsbyrån och mindre byråer har ofta färre tjänster att erbjuda än de större byråerna har, viket betyder att du kan behöva använda dig av flera leverantörer vid t.ex. skattefrågor. Den gyllene medelvägen är naturligtvis att söka sig till en mellanstor byrå och erbjuder de tjänster som just din typ av bolag behöver.

Nu när du läst kriterierna så hoppas jag att är du mer redo att välja rätt revisor än innan. Arbetar du som redovisningsansvarig eller är företagare och har funderat på vad en revisor kan tillföra, eller känner att du får inte något stöd från er befintliga revisor så har du ovan flera argument till att påbörja en utvärdering. Jag hoppas att den utvärderingen leder till att ni hittar en revisor som ger er värdefulla insikter, trygghet och support.

Boka gärna ett möte med en auktoriserad revisor från Revideco, så diskuterar vi hur en bra lösning skulle kunna se ut för just er.

Check out our case stories in English

Revideco/2017-04-11/Övrigt/

We have updated our English version of the Revideco site with three interesting case stories. Please check out what these exciting and inspiring clients have to say about their cooperation with Revideco. Click here!

Gästblogg: Fem F för fungerande texter

Revideco/2017-03-30/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Övrigt/

Gästbloggare-UlrikaVi läser alla massor varje dag och de flesta av oss skriver också en hel del. En text är inte alltid en rapport, ett avtal eller ett säljbrev – det kan lika gärna vara ett mejl till dina medarbetare eller en lapp till fotbollslaget. Eller en presentation, som ska stötta ditt muntliga framförande.

Oavsett vilket, är målet att mottagaren ska kunna läsa och förstå det du vill förmedla!

Ibland är konsekvensen av en mindre bra text måttlig: du kanske får några extra frågor om det som var otydligt. Men ett otydligt utskick till 10 000 kunder kan leda till stor negativ publicitet och kaos på kundservice. Och en ogenomtänkt ton i ett mejl till hela personalen kan väcka oro, ilska och irritation och utvecklas till en förtroendekris för hela ledningen. Vilken text du än skriver vinner du mycket på att vara systematisk:

1. Fånga ditt budskap

Varför ska du skriva något? Vad är det du vill säga? Vad måste finnas med? Vad måste kanske finnas med? Skriv stolpar utan hänsyn till formulering eller inbördes ordning.

2. Fördela ordning och skapa sammanhang

Försök att flytta samman saker som hänger ihop och sätta stolparna i en logisk ordning. Ofta gäller ”det viktigaste först”, men inte alltid. Skriv rubriker så du själv kan följa hur du tänkt. Dessa behöver inte vara med i den färdiga texten.

3. Formulera på rätt nivå

Se läsaren framför dig – även om du inte vet vem det är. Vad kan du förvänta dig att läsaren vet och vilken typ av språk passar för just den här texten? Fyll på med text kring dina stolpar. Tänk på att det sällan känns störande att läsa något du redan vet, jämfört med det problem som uppstår om du tappar tråden och inte förstår fortsättningen.

4. Förbättra textens flyt

Det är här det händer! Här utvecklar du din text från ett utkast till en färdig text med hög läsbarhet. Provläs din text och se hur den fungerar – markera var du fastnar. Ta gärna hjälp av någon annan! Snöa inte in på detaljer, utan besvara först följande frågor:

 • Är allt med? Är det för omständligt eller finns det luckor? Kanske har något innehåll hamnat på fel plats eller blivit helt onödigt och bör tas bort.
 • Är meningarna lagom långa? Alltför långa meningar blir ofta svårlästa. Bäst för flytet är att varva kortare och lite längre meningar.
 • Känns det opersonligt? Passiva uttryck ger en onödig byråkratisk touch. Jämför det passiva Nybyggnation sker 2017 med Vi bygger nya bostäder som står klara 2018.
 • Är grafiken behaglig? Välformulerade mellanrubriker och punktlistor ger luft i texten och hjälper läsaren att överblicka innehållet. Bra rubriker ökar dessutom sökbarheten i digitala texter.

5. Fixa detaljerna

Nu får du slutkolla detaljerna på ord- och teckennivå:

 • Är orden rättstavade? Använd gärna den inbyggda stavningskontrollen, men lita inte fullt ut på den! Kolla gärna i ordlistan, SAOL finns som gratisapp till telefonen.
 • Har du använt samma ord för samma sak? Det kan kännas bra att variera sig, men kan också förvirra läsaren.

Genom att följa dessa steg när du skriver så får du lättare att fokusera på en nivå i taget. Du utvecklar ditt skrivande och skapar fokus, förståelse och förtroende hos din läsare!

Ulrika Gotthardsson är språkkonsult och driver skrivbyrån Uttryckeriet i Jönköping. Hennes tre fokusområden är språkbearbetning, utbildning och smarta mallar och verktyg som förenklar skrivandet.

Kundmingel på Skelleftekontoret

Maria/2017-03-7/Övrigt, Skellefteå/

Välkommen att träffa oss och se vårt nya, fina kontor och mingla med oss en stund. Vi bjuder på dryck med tilltugg.

Datum:  17 mars 2017
Tid:  Kl 15.00-19.00
Plats:  Nygatan 67 (ingång från E4)
Anmälan:  Senast 10 mars till skelleftea@revideco.se eller ring 0910-105 80

Varmt välkommen!

Ska pengarna i underhållsfonden finnas på ett bankkonto?

Revideco/2017-02-16/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Övrigt, Stockholm/
Carola Assarson

Carola Assarson

På Revideco har vi en revisor som är specialist på bostadsrättsföreningar. Hon heter Carola Assarsson och har mångårig erfarenhet av att revidera både mindre och större bostadsrättsföreningar. Carola, finns det någon vanlig fråga som du får från nya styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar?

– Ibland får jag frågan från styrelseledamöter på vilket bankkonto pengarna som redovisas som Fond för yttre underhåll i årsredovisningen finns på, säger Carola.

– Jaha, ska de finnas på ett bankkonto?

– Nej, det ska de ju inte. Det är en fond som inte har någon koppling till något bankkonto och  jag ska förklara hur det fungerar:

Så är praxis

Bostadsrättslagen kapitel 9 § 5 beskriver vilket innehåll föreningens stadgar ska ha. I punkten 7 står att ”grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus måste anges”. På vilket sätt bostadsrättsföreningen ska göra avsättningen för medel för att kunna säkerställa underhållet av föreningens hus står det ingenting om. Den praxis som har växt fram är att föreningarna i sina stadgar anger att en årlig avsättning ska göras till yttre underhållsfond. Hur stor avsättning som ska göras regleras i föreningens stadgar och kan ske på olika grunder.

Rent bokföringstekniskt sker det genom att årets beslutade avsättning till yttre underhållsfond förs om från balanserat resultat till fond till yttre underhållsfond. Det är således inga likvida medel som sätts av till ett bankkonto utan det handlar om en ren bokföringstransaktion.

Omvänd transaktion

När bostadsrättsföreningen gör ett underhåll på fastigheten som kostnadsförs i resultaträkningen, kan fonden för yttre underhåll nyttjas för att i eget kapital täcka årets kostnad för underhåll. Även detta är en bokföringsteknisk transaktion som sker omvänt mot när avsättningen till yttre underhåll görs.

– Ok, tack Carola. Intressant, då vet vi hur det fungerar. Är det något mer du vill förmedla nu när du har ordet?

– Ja gärna, jag skulle gärna vilja blir revisor i fler bostadsrättsföreningar, så är det något som skulle vilja föra en sådan dialog så är ni välkomna att höra av er till mig på 070-848 47 88 eller e-post carola.assarson@revideco.se.

– Tack för det!

Mental träning inför bokslut

Antti Niemi/2017-01-16/Ekonomiansvarig, Nyheter, Övrigt/

Hur förbereder jag mig mentalt inför bokslutet?
Dags för det årliga bokslutet med dig som ansvarig? Orolig för att du inte gör det på det mest effektiva sättet?
Här får du ett enkelt stöd som vi kallar för “Mental träning inför Bokslut”. Med dessa sex tips får du örnkoll:

1. Bokslutsmöte med revisorn
2. Sätt upp en veckoplan för vad som behöver göras
3. Gå igenom förra årets feedback från revisorn
4. Rätt siffror men fel värden
5. Uppdatera bolagets försäkringar
6. Mer jobb löpande under året = enklare att göra bokslut = sant

Mental träning inför bokslut

Tips #1 – Bokslutsplaneringsmöte med revisorn
Se till att ha bokslutsplaneringsmöten med din revisor åtminstone vartannat år. Är det ett större bolag med många komplicerade transaktioner kanske man ska ha det varje år men är det ett mindre bolag kanske det räcker med ett telefonmöte vartannat år. Det här vill du få ut av mötet:
a. Deadline, när behöver allt vara klart och överlämnat till revisorn?
b. Finns det några nyheter/regelförändringar du behöver ta hänsyn till?
c. Vem gör vad? Gör en tydlig fördelning av vad som ska göras.
d. Vilka underlag behövs för revisionen.

Tips #2 – Gör en veckoplan
Sätt upp en veckoplan där du sätter av tid för att göra det som behöver göras. Bocka av när du är klar.
Är det omöjligt att få ihop veckoplanen? Då är det viktigt att du i tid förmedlar det till VD/chef. Låt mig säga det viktiga i den meningen igen. I tid. Det här är nämligen inget problem i en fungerande organisation bara den ansvariga får reda på det i tid och kan agera på det. Samarbetar ni med en redovisningsbyrå eller med en revisionsbyrå så finns det möjlighet att lägga ut vissa delar, men även den behöver förvarnas och ha möjlighet att planera in jobbet. Annars kommer inte tidsfristerna att kunna hållas. Det är exempelvis inte ovanligt att man lägger ut upprättandet av årsredovisningen i många bolag, eller hela bokslutet, för den delen.

Tips #3 – Gå igenom förra årets feedback från revisorn
Fanns det saker som revisorn anmärkte på i den förra årsredovisningen? Läs igenom dina anteckningar från avslutningsmötet med revisorn och hans/hennes rapportering och ta hänsyn till det.

Tips #4 – Rätt siffror men fel värden
Vissa balanskonton blir inte rätt bara för att man stämmer av dem. Det gäller t ex kortfristiga placeringar, innehav i dotterbolagsaktier, kundfordringar och latent skattefordran. Här måste man efter att ha stämt av anskaffningsvärdena också värdera posten. Det är kanske enkelt när bolaget köpt börsnoterade aktier och det finns ett börsvärde att ta hänsyn till och eventuellt skriva ner värdet på men hur gör man på en fastighet, ett dotterbolag eller latent skattefordran? Det här är frågor du ska ta upp med revisorn på bokslutsplaneringsmötet – finns det t ex indikation på värdenedgång? Glöm inte att gå igenom alla utestående kundfordringar. Fundera på om ni kommer att få betalt och om ni gjort allt ni kan för att få betalt. Har ni gjort det ska du skriva ner värdet på dessa kundfordringar.

Tips #5 – Uppdatera bolagets försäkringar
När du har slutliga siffror på omsättning, lönesumma, eventuella inventarier och varulager så ska du kontrollera att bolaget är fullförsäkrat. Ta hänsyn till nästa års budgeterade förändringar och uppdatera försäkringen.

Tips #6 – Mer jobb löpande under året = enklare att göra bokslut = sant
Har du inte redan idag rutiner för att göra månadsavstämningar och du jobbar på ett lite större bolag. Då är det dags att börja med det. Bolagets styrelse är skyldig att följa resultat och ställning löpande och därför måste du också periodisera i enighet med det redovisningsregelverk bolaget redovisar enligt.

 • Stämmer du inte av kundfordringar löpande under året och det saknas bra påminnelserutiner blir det mer jobb med att stämma av kundfordringarna i bokslutet
 • Köper ni in eller säljer i en annan valuta, förenklar det mycket i bokslutet om allt är hanterat i rätt valuta i rätt tid.
 • Ha ett avstämningsark för moms, sociala avgifter och skatt som du fyller i löpande under året. Då slipper du göra det månad för månad och göra eventuella korrigeringar i samband med bokslutet.
 • Har bolaget ett varulager som du bara bokför en gång om året? Då behöver den rutinen ses över. Idag finns tekniska hjälpmedel som på ett enkelt sätt hjälper er hantera ett korrekt varulager.

Vad gör jag nu?
Skaffa dig ett löpande inflöde av ny kunskap och inspiration genom att prenumerera på “Tips och nyheter”.

Vill du ha hjälp med bokslutet eller med löpande redovisning. Boka ett möte med oss här.

Vill du läsa mer om Revidecos redovisnings, revisions, eller rådgivnings tjänster? Läs här!

Ändringar i årsredovisningslagen och K-regelverken – så påverkas ditt bolag

Fredrik Pålsson/2017-01-2/Ekonomiansvarig, Nyheter, Övrigt/

Är du egenföretagare eller ekonomiansvarig? Har du då koll på hur de nya reglerna om årsredovisning påverkar ditt företag? I denna artikel går vi igenom de viktigaste förändringarna och hur ditt företag påverkas.

På grund av EU-regler har årsredovisningslagen ändrats och i samband med det har även följdändringar i Bokföringsnämndens (BFN) K-regelverk gjorts. I samma veva har BFN även lanserat ett nytt gemensamt K2 för olika bolagsformer.

Det nya gemensamma K2-regelverket innebär att företagsformer (handels- och kommanditbolag, stiftelser, föreningar m.m. som upprättar årsredovisning) som tidigare inte kunnat välja K2 kan göra det från och med räkenskapsår som påbörjades efter 31 december 2015 och för räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2016 är dessa företagsformer för första gången tvingade att välja K2 eller K3 för sina årsredovisningar (observera dock att alla bolag i denna kategori inte behöver upprätta årsredovisning).

K3 för koncerner

För aktiebolag gäller att det nya K2-regelverket ska användas för räkenskapsår som påbörjades efter den 31 december 2015. I de nya reglerna har det också fastställts att det inte är tillåtet att upprätta en koncernredovisning enligt K2 utan då måste K3 användas. I övrigt har vissa mindre justeringar av reglerna i K2 gjorts, bland annat av hur anskaffningsvärdet för fastighet och lager av egentillverkade varor ska redovisas. Tidigare har det också beslutas att den så kallade alternativregeln för intäktsredovisning av tjänsteuppdrag på löpande redovisning har tagits bort då den strider på EU:s redovisningsdirektiv. Läs mer om detta i denna artikel.

Enklare avseende tilläggsupplysningar

Många av förändringarna i årsredovisningslagen rör mindre upplysningskrav för mindre företag då det enligt EU:s redovisningsdirektiv inte är tillåtet att ställa större krav på mindre bolag än vad som framgår där. Syftet är att förenkla för mindre företag. Det innebär att flera tilläggsupplysningar som tidigare varit obligatoriska nu blir frivilliga för mindre företag, detta oavsett om bolagen använder K2 eller K3. De nya reglerna gäller för räkenskapsår som påbörjades efter den 31 december 2015.

Till exempel så försvinner kravet att redovisa könsfördelningen bland de anställda och hur stora kostnader bolaget haft för löner, sociala avgifter och pension. Det enda upplysningskravet som kvarstår för personal är medeltal anställda. Mindre företag behöver inte heller lämna uppgifter om dotterbolag eller intressebolag eller om inköp och försäljning mellan koncernföretag. Flera av de notkrav som tidigare funnits för mindre företag som använder K3 frivilligt försvinner också.

Information på nya ställen

Den nya årsredovisningslagen innebär också att viss information flyttas i årsredovisningen. Förändringen av eget kapital som tidigare redovisades i not ska numera redovisas i förvaltningsberättelsen (eller i en egen rapport). Resultatdispositionen ska precis som tidigare också redovisas i förvaltningsberättelsen men för större företag tillkommer att den också ska redovisas i not. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång ska numera redovisas i not istället för förvaltningsberättelsen.

Det blir också förändringar vad gäller ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. Ansvarsförbindelser byter namn till eventualförpliktelser och både ställda säkerheter och eventualförpliktelser ska nu redovisas i not istället för som tidigare ”inom linjen” direkt efter balansräkningen.

Nya upplysningar som ska framgå

Det tillkommer också några krav på upplysningar. Bolagets säte ska numera framgå av förvaltningsberättelsen och om en tillgång eller skuld är uppdelad på flera olika poster i balansräkningen ska det lämnas uppgift om detta i not. (Gäller till exempel skulder som är uppdelad på kort och lång del).

…och den största ändringen

Den största ändringen som inte bara rör tilläggsupplysningar är att företag som aktiverar egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar från och med nu också måste boka upp motsvarade belopp i en bunden fond i eget kapital. Det innebär egentligen att det inte är möjligt att dela ut vinster som beror på att bolaget valt att redovisa detta som tillgång i balansräkningen istället för att kostnadsföra dem. Den bundna fonden löses upp i takt med att tillgången skrivs av. I övrigt har det även gjorts en del detaljförändringar i reglerna om avskrivning och nedskrivning av immateriella tillgångar.

Detta var en sammanfattning av några av de viktigaste förändringarna, kontakta gärna mig eller din kontakt på Revideco om du vill veta mer om hur just du och ditt företag påverkas.

Texten är skriven av Fredrik Pålsson, Auktoriserad revisor på Revideco.

Skelleftekontoret i nya lokaler

Revideco/2016-12-19/Övrigt, Skellefteå/

I det här huset vid E4:an finns det nya Skelleftekontoret.

Revideco i Skellefteå har flyttat till nya lokaler.

Den nya adressen är Nygatan 67, d v s det vackra, nyrenoverade trähuset vid E4:an. Här får vi plats för både fler kunder och mer personal! Du är välkommen förbi på ”husesyn” och en kopp gott kaffe, du går in från E4:an.

Och så ett grötrim…

45 + 22 blir sextiosju
Till denna adress vi flyttar nu
Till nya lokaler på Nygatan 67
Vi bjuder in både kunder och vänner
Hoppas du dig riktigt välkommen känner!

Vi tackar på förhand att du gör adressändringen i era register (bara gatunumret och en siffra i postnumret behöver ändras, gatunamnet  är detsamma), men notera att faktureringsadressen är densamma som tidigare.

lokal

Erik tar det piano – artikel i tidningen Balans

Revideco/2016-12-8/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Övrigt/

I samlingsrummet på revisions- och redovisningsbyrån Revideco står sedan många år ett piano. Tidningen Balans hälsar på för att höra hur musicerande kan förbättra arbetet.

Det var när Revideco för tjugo år sedan flyttade till nya lokaler i Stockholm som den musikintresserade vd:n Erik Emilsson kläckte idén.

– Vi måste ju ha ett piano på kontoret! Jag fick en vision om att jag skulle sitta och spela när gästerna kom till vår invigningsfest lite senare den dagen, berättar Erik Emilsson för Balans.

Läs hela artikeln om Erik och pianot på Revideco!

 

Kontakt

Stockholm

Drottningholmsvägen 22, 2 tr
112 42 Stockholm
Telefon: 08-54 54 25 00
Fax: 08-650 85 17

MER ON REDOVISNING OCH REVISION I Stockholm

Skellefteå

Nygatan 67
931 30 Skellefteå
Telefon: 0910-105 80
Fax: 08-650 85 17

MER ON REDOVISNING OCH REVISION I Skellefteå

Göteborg

Gårdavägen 1
412 50 Göteborg
Telefon: 031-530 190

MER ON REDOVISNING OCH REVISION I Göteborg