Kategori: 3:12

Här kan ni läsa om 3:12-reglerna som är ett klurigt regelverk tillämpligt på kvalificerade aktier i fåmansbolag. Eftersom de flesta andelar i fåmansbolag är kvalificerade aktier gäller regelverket i stort sätt alla egenföretagare. Du som är delägare i fåmansföretag med kvalificerade aktier kan därför ha nytta av att förstå vad 3:12 innebär.

Förenklat avgör regelverket hur mycket av utdelning och vinst från sålda andelar som ska beskattas i inkomstslaget kapital respektive tjänst. Som lägst kan beskattning ske med 20 procent, vilket är en relativt låg skattesats. Detta gäller belopp upp till gränsbeloppet. I våra artiklar skriver vi om exempelvis beräkning av gränsbelopp enligt huvudregeln och förenklingsregeln och hur det påverkar din beskattning av utdelning och kapitalvinst.

Delägare i fåmansföretag behöver också fundera över sitt löneuttag, eftersom lön påverkar gränsbeloppet och kan få stor betydelse för hur stort gränsbeloppet blir.

Tyvärr räknas 3:12-reglerna som ett av de mer krångliga regelverken. Det kan därför vara bra att ta hjälp för att det ska bli rätt.