Hem/Vanligaste felen i din K10:a
grupp-diskuterar-och-hjälper-varandra

Vanligaste felen i din K10:a

Av: |Publicerat: 2022-03-15|

K10 är den blankett där du deklarerar utdelning från fåmansbolag och försäljning av fåmansbolagsaktier. Blanketten är resultatet av de regler som personer som driver aktiebolag omfattas av, de sk 3:12 reglerna. 3:12 reglerna kan ge dig en beskattning på utdelning ner till 20%. 20 % anses vara en låg beskattning, varför många företagare är intresserade av att nyttja den här fördelen med att bedriva sin verksamhet i aktiebolagsform.

Min erfarenhet är att ägarnas beskattningssituation ofta är eftersatt. Antingen på grund av att många förutsätter att regelverket är enkelt, tydligt och rättvist – vilket är fel. Eller så är det helt enkelt för att man missförstått reglerna. Och det är inte något att undra över, de är nämligen lite krångliga. Här kommer min lista på vanliga fel:

Vill du att ditt bolag ska tas om hand av en redovisningskonsult som även kan sköta din K10:a?

Klicka här för offert!

1. K10 och tillräcklig lön

Driver du ett bolag med många anställda och därmed har stora lönekostnader? Har du också möjlighet att ta ut vad som kallas ”tillräcklig lön” så gynnas du av regelverket så som det ser ut idag. Det då det finns en koppling mellan hur stora löner ditt bolag betalar ut och hur stor lågbeskattad utdelning du som ägare kan ta ut.

Ett problem är att många ägare till fåmansbolag inte har möjlighet att ta ut ”tillräcklig lön” eftersom deras företag inte går tillräckligt bra.

Men kanske vanligare är att man inte känner till att man måste ta ut ”tillräcklig lön” för att gynnas av regelverket. Ibland ser vi case när man tagit ut bara några kronor för lite, och missar på det sättet stora möjligheter.

Vi ser också case där man missat att det sk gränsbeloppet som avgör hur stor den lågbeskattade utdelningen är – rullas över till nästa år om du inte nyttjar den. Det ger en ackumulerad effekt som är bra att ta hänsyn till tex inför en försäljning. Läs mer om tillräcklig lön här.

2. K10 och fel år

3:12 reglerna består av en förenklingsregel och en huvudregel. Min erfarenhet från att ha granskat K10:or genom åren är att det ofta blir fel när man räknar huvudregeln, den är nämligen lite extra krånglig. Här behöver man hålla reda på löneår, utdelningsår och deklarationsår. Och det är vanligt att man räknar på fel år.

Det är helt enkelt lite krångligt att hålla reda på, varför jag skrivit en artikel som förtydligar hur man ska räkna. Läs artikeln här

3. K10 och brutet räkenskapsår

Ett annat vanligt fel är att man i bolag med brutet räkenskapsår inte reflekterat över att det är löner per kalenderår man ska ta hänsyn till, inte löner under bolagets räkenskapsår när man räknar på huvudregeln. Det finns också förtydligat i den här artikeln.

4. Ägarförändringar – de vanligaste fallgroparna

När vi kommer till ägarförändringar så kan relativt små förändringar ge stora effekter på hur du kommer att beskattas. Det är därför viktigt att innan du beslutar om att skifta äganden vara klar över de skattemässiga konsekvenserna. Här nedan återger jag ett antal situationer där du bör vara vaksam:

a) Holdingbolag & K10

Om du äger via holdingbolag bör både frågan om dubbel koncerntillhörighet och löneuttag ses över. Skiftar du ägande att ägande går från mer än 50% till mindre än 50% bör du vara extra vaksam då den ändringen kan ge betydande skattemässiga effekter.

b) Ägande i flera bolag & K10

Om du äger flera bolag bör det ses över att rätt regel används i rätt bolag då det finns begränsningar som behöver tas hänsyn till.

c) 4% spärren

Om du äger mindre än 4 %, här finns en spärr mot löneunderlag som behöver tas hänsyn till.

d) Nystartat bolag

Om du nyligen startat ditt bolag– här bör det ses över från och med när du får tillgodoräkna dig förenklingsregeln och om du kvalificerar dig för huvudregeln.

e) Exitplaner

Innan exit, då bör det ses över om köpeskillingen understiger ditt gränsbelopp och om inte – vilka andra alternativ som finns tillgängliga för dig.

f) Gåvor

Om du planerar att ge bort dina aktier alternativt sälja dem för ett mindre belopp. Här är det enkelt att gå fel med stora konsekvenser och det finns flertalet rättsfall att ta hänsyn till.

g) Passivt ägande

Om bolaget har ett externt passivt ägande på mer än 30 % kan det vara så att 3:12 reglerna inte är tillämpliga alls.

Vill du att ditt bolag ska tas om hand av en redovisningskonsult som även kan sköta din K10:a?

Klicka här för offert!

Hur stor utdelning kan man ta?

Vill du veta hur stor aktieutdelning man får ta, när man får ta utdelning, hur skatten på utdelning deklareras, när skatten på utdelning betalas, hur man bokför utdelning mm. Läs då vidare i min artikel ”Hur stor aktieutdelning får man ta?” som hanterar just de frågorna.

Det finns hjälp

Om du inte själv behärskar området är tricket är att göra en avstämning med din redovisningskonsult eller revisor innan du ändrar ägande eller om du är osäker på om du gjort rätt. Vi på Revideco har en 3:12 hjälp där vi kan guida dig igenom reglerna, boka ett möte här.

Dela den här artikeln!