Controller as a service

Av: |Publicerat: 2023-10-13|

Har du behov av en controller, men inte på heltid? Gör då som många andra SME företag, köp in tjänsten:

Controller as a service

Vår controller tjänst löser ett problem, eller tre om vi ska vara helt ärliga.

  1. någon som kontrollerar att räkenskaperna är korrekta och uppdaterade
  2. någon som kan förklara de ekonomiska rapporterna
  3. någon som kan svara på dina frågor rörande ekonomi, redovisning och skatt.

På toppen lägger vi de företags specifika kontroller som du vill att vi ska utföra och rapportera till ditt företags ledning. Då vet du att alla rapporter som ni fattar beslut på, faktiskt är korrekta. Läs mer här.

Vi erbjuder: Tre i ett controller

I vår controller as a service har vi kombinerat dessa tre roller. Vi hanterar avstämningar enligt en överenskommen periodicitet och sköter då rättelser av fel i underlag och system. Vi har standardiserat en metodik för att du ska förstå de ekonomiska rapporterna och våra controllers är också erfarna rådgivare och blir ditt bollplank i frågor så som ekonomi, redovisning och skatt. Vi erbjuder en controller som ger dig kontroll över bolagets ekonomi.

Controller, eller styrekonom, är en ekonom med inriktning på verksamhetsstyrning, huvudsakligen med hjälp av ekonomiska mått. Controllerns yrkesroll varierar beroende på den aktuella organisationens behov, men innehåller ofta analys av nyckeltal, organisations-, affärs- och logistikfrågor. Controllern ses åtminstone i Sverige som en resurs för ledningen och kan sitta i ledningsgrupp eller motsvarande. – Wikipedia

Digitala verktyg & oberoende redovisningsbyråer

Vi har samarbeten med de flesta digitala verktyg och även med många redovisningsbyråer på den svenska marknaden. Vi blir er externa kontrollfunktion och rådgivare.

Controller för mindre och medelstora bolag

Vi är en effektiv lösning för både mindre och medelstora företag. Ofta arbetar vi direkt underställda ägare eller VD och inte sällan stödjer vi CFO eller ekonomichefen.

Anpassningsbar tjänst

Vi kan anpassa våra tjänst efter ditt behov, tillgängliga system och önskemål. Nedan hittar du ett axplock av ytterligare delar av din redovisningsfunktion som vi kan stödja dig med:

Årsavslut

Många digitala verktyg har kommit långt i utvecklingen när det gäller den löpande hanteringen av redovisningen, men när det kommer till årsavslut så är hanteringen fortsatt manuell. Vid årets slut ska bokslut, inkomstdeklaration, årsredovisning, kontrolluppgifter, koncernkonsolidering osv upprättas och lämnas in, något vi kan hantera.

Vi hjälper ägarledda företag i hela Sverige att växa och
utvecklas med hjälp av tjänster inom revision, redovisning och rådgivning.

Formalia

För att driva företag i Sverige idag så finns det många krav som behöver följas. Vi kan hantera detta åt er. Dels protokoll som behöver upprättas och dels inlämningar till bolagsverket och skatteverket. Emissioner, registrering av verklig huvudman, KYC förfaranden är sådant som vi kan hantera inom ramen av vårt uppdrag.

Set-up för digital & automatiserad redovisning

Våra team finns tillgängliga för set-up av digitala verktyg för de bolag som idag har en manuell hantering eller inte digitaliserat fullt ut. Vi sätter upp inskannings-center, rutinbeskrivningar och utbildar personal. Vi börjar med en analys av om bolaget kan digitalisera hela sitt flöde och i så fall vilket verktyg som passar bäst just för ditt bolag.

Rådgivning

Utdelning, ägarnas privata beskattningssituation, kontrollbalansräkning, hantering av immateriella tillgångar, emissioner, ägartillskott, ta in delägare, köpa ut delägare, köpa eller sälja verksamheter osv osv. Våra rådgivare är erfarna redovisningskonsulter eller revisorer och har lång erfarenhet att fungera som bollplank till både mindre och medelstora företag i den här typen av frågor. Vi har också ett stort nätverk av specialister både i Sverige och ytterligare 100 länder.

Vi tycker om att se företag och människor utvecklas och växa.
Den resan vill vi vara en del av.

Bred kompetens

Vi är en kombibyrå vilket innebär att våra medarbetare inte bara är controllers utan också skatterådgivare och auktoriserade redovisnings konsulter och revisorer. Våra rådgivare har revisions och redovisningskonsults bakgrund och har lång erfarenhet av rådgivning till både mindre och större svenska och internationella bolag. Vi har även ett stort kontaktnät av experter som vi kan koppla in i de frågeställningar som kräver extra specialistkunskap.

Vi kan hjälpa dig att köpa bolag, ta in delägare, med start-up rådgivning, utdelningsrådgivning, likviditesplanering, generationsskifte, due Diligence och rådgivning vid företagsöverlåtelser samt frågor om skatt & moms.

Kontakta oss!

Intresserad av att höra mer? Här hittar du mer info och kan också boka ett möte med oss!

Dela den här artikeln!