Ta in delägare i AB

Av: |Publicerat: 2023-02-07|

Att ta in delägare i ett AB är ett område där det är lätt att exponera sig för onödiga risker, speciellt om det är anställda som erbjuds delägarskap. Vi på Revideco har erfarenhet av vilka alternativ som finns tillgängliga och hur dessa alternativ påverkar köpeskillingen som de presumtiva delägarna ska betala. Många företagare har den här typen av frågor då det är ett sätt att behålla kompetens i bolaget. Har du också funderat i de här banorna? Boka ett introduktionsmöte med en av Revidecos erfarna rådgivare.

Ta in delägare – Introduktion

Vi erbjuder en entimmes introduktion till de olika alternativ som finns tillgängliga och vad dessa skulle innebära för företaget och företagets aktieägare. På det här området finns det många fallgropar varför vi ger handfasta råd i hur du bör hantera frågan.

Pris 1650 kr + moms

Boka här

Dela den här artikeln!