Kategori: Hållbarhet

Hållbarhet i redovisningen

Hållbarhetsfrågor har blivit alltmer aktuella till följd av klimatkrisen. Detta speglar sig också i företagens arbete kring hållbarhet och i de förändringar som sker på redovisningsområdet kring hållbarhetsrapportering.

Hållbarhet är dock ett begrepp som omfattar mer än miljöfrågor. Där ingår exempelvis även sociala frågor och bolagsstyrning som tillsammans med ett miljöfokus ska säkerställa att utvecklingen går mot ett mer hållbart samhälle.

Även om inte alla företag omfattas av krav på hållbarhetsrapportering redovisar många redan sitt hållbarhetsarbete, vilket exempelvis anses stärka företagens legitimitet. Utvecklingen pekar även mot att redovisning av hållbarhetsarbete kommer att påverka de allra flesta företagen på relativt kort sikt. Därför kan det vara bra att börja sätta sig in i hållbarhetsrapportering redan nu, trots att man ännu inte omfattas av något lagkrav.

Så vad påverkar egentligen hållbarhetsrapportering och hållbarhetsredovisning? Vad behöver företag göra och behöver någon granska det som görs? Och vilka förändringar finns i pipeline?

Här hittar du de artiklar vi har skrivit om hållbarhet, hoppas att du får nytta av dem. Vill du få fatt på en hållbar revisor?