En controller ger dig kontroll över företagets ekonomi

Av: |Publicerat: 2018-11-08|

Vår controller -tjänst löser ett problem, eller två faktiskt. Vår analys är nämligen att bolag som digitaliserat och automatiserat sin ekonomifunktion fortfarande har behov av två saker för att få kontroll över företagets ekonomi:

  1. någon som kontrollerar att räkenskaperna är korrekta och uppdaterade
  2. någon som kan förutom att förklara de ekonomiska rapporterna också svara på dina frågor rörande ekonomi, redovisning och skatt.

Det vill säga dels kvalitetssäkring och dels tillgång till ett bollplank i mer komplicerade frågeställningar.

Vi erbjuder: Två i ett

I vår controller -tjänst har vi kombinerat dessa två roller. Vi hanterar avstämningar enligt en överenskommen periodicitet och sköter då rättelser av fel i underlag och system. Våra controllers är också erfarna rådgivare och blir ditt bollplank i frågor så som ekonomi, redovisning och skatt. Vi erbjuder alltså en controller som ger dig kontroll över bolagets ekonomi.

Digitala verktyg & oberoende redovisningsbyråer

Vi har samarbeten med de flesta digitala verktyg och även med många redovisningsbyråer på den svenska marknaden. Vi blir er externa kontrollfunktion och externa rådgivare.

Mindre och medelstora bolag

Vi är en effektiv lösning för både mindre och medelstora företag. Ofta arbetar vi direkt underställda ägare eller VD och inte sällan stödjer vi CFO eller ekonomichefen.

Anpassningsbar tjänst

Vi kan anpassa våra tjänst efter ditt behov, tillgängliga system och önskemål. Nedan hittar du ett axplock av ytterligare delar av din redovisningsfunktion som vi kan stödja dig med:

Årsavslut

Många digitala verktyg har kommit långt i utvecklingen när det gäller den löpande hanteringen av redovisningen, men när det kommer till årsavslut så är hanteringen fortsatt manuell. Vid årets slut ska bokslut, inkomstdeklaration, årsredovisning, kontrolluppgifter, koncernkonsolidering osv upprättas och lämnas in, något vi kan hantera.

Formalia

För att driva företag i Sverige idag så finns det många krav som behöver följas. Vi kan hantera detta åt er. Dels protokoll som behöver upprättas och dels inlämningar till bolagsverket och skatteverket. Emissioner, registrering av verklig huvudman, KYC förfaranden är sådant som vi kan hantera inom ramen av vårt uppdrag.

Set-up för digital & automatiserad redovisning

Våra team finns tillgängliga för set-up av digitala verktyg för de bolag som idag har en manuell hantering eller inte digitaliserat fullt ut. Vi sätter upp inskannings-center, rutinbeskrivningar och utbildar personal. Vi börjar med en analys av om bolaget kan digitalisera hela sitt flöde och i så fall vilket verktyg som passar bäst just för ditt bolag.

Rådgivning

Utdelning, ägarnas privata beskattningssituation, kontrollbalansräkning, hantering av immateriella tillgångar, emissioner, ägartillskott, ta in delägare, köpa ut delägare, köpa eller sälja verksamheter osv osv. Våra rådgivare är erfarna redovisningskonsulter eller revisorer och har lång erfarenhet att fungera som bollplank till både mindre och medelstora företag i den här typen av frågor. Vi har också ett stort nätverk av specialister både i Sverige och ytterligare 80 länder.

Intresserad av att höra mer? Här hittar du mer info och kan också boka ett möte med oss!

Dela den här artikeln!