Sommarhälsning 2017!

Skriver årets sommarhälsning på min iPad, från bilen, på väg upp till midsommar i Västerbotten. Nyss var jag uppkopplad mot mitt virtuella skrivbord på jobbet, för att lägga in mina arbetade timmar för den här veckan. Mycket smidigt att arbeta utanför kontoret med hjälp av tekniska hjälpmedel :-)! Jag gläder mig åt att vi på Revideco ligger så långt framme när det gäller tekniken, men ännu mer åt att vi inte låter den stå i vägen för det allra viktigaste i vår bransch – den personliga kontakten!

På tal om ny teknik så har vi nu börjat se de första lyckade automatiseringarna av bokföringen i mindre bolag. Det passar fortfarande inte alla verksamheter, och det innebär en del inkörning där man måste vara beredd att anpassa en hel del av sina rutiner till ”bokföringsroboten”. Men när man väl gjort det så är det idag ett rätt snyggt och effektivt sätt att hantera sin löpande bokföring. Den mänskliga kontakten med en erfaren rådgivare, redovisningskonsult eller revisor, behöver alla fortfarande, men mycket av rutinarbetet försvinner eller effektiviseras. Vill du veta mer om detta, prata gärna med Emma, Kim, Astrid eller mig hos oss!

Under våren bestämde sig Tobias på vårt Jönköpingskontor för att byta jobb. Det ledde i förlängningen till att vi, i nära och positiva diskussioner med alla inblandade, bestämde oss för att avyttra hela vår verksamhet i Jönköping. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med främst Oscar, Frida och våra tidigare redovisningskonsulter i Jönköping, men inte ha någon egen verksamhet där från och med augusti i år. All lycka framöver till våra vänner där!

För att avrunda skulle jag också varmt vilja rekommendera alla andra entreprenörer att göra något som vi på Revideco gjort i år. Vi bestämde oss i höstas att tillsätta en Framtidsgrupp, bestående av både äldre och yngre anställda, både delägare och anställda, både kvinnor och män (ja, ni fattar, en blandad grupp…). Denna grupp har fått tänka fritt på Revidecos närmaste 3-5 år framåt, och resultatet är klart över vår initiala förväntan! Många av idéerna har redan börjat förverkligas, och vårt självförtroende och vår framtidstro har ökat markant. Hör av er till mig om ni vill veta mer om detta!

Trevlig sommar!

Revideco säljer verksamhet i Jönköping

Erik Emilsson/2017-06-14/Nyheter/

Revideco kommer inte att bedriva någon verksamhet i Jönköping efter sommaren.  I samband med att en av våra kvalificerade medarbetare på Jönköpingskontoret sa upp sig i våras, så har våra diskussioner med våra medarbetare där utmynnat i två försäljningar. Revisionsverksamheten i Jönköping (en påskrivande revisor och en assistent) har avyttrats till en Göteborgsbaserad revisionsbyrå, och redovisningsverksamheten (fem redovisningskonsulter) har avyttrats till Advisorgruppen, en lokal redovisningsbyrå i Jönköping.

Orsaken att vi öppnade ett kontor i Jönköping var att vi då behövde ett kontor i södra Sverige. Vi hade ett antal internationella kunder med verksamhet i de södra delarna av landet, och det var då för långt för dem att vända sig till Stockholm. Sedan några år har vi ju ett etablerat kontor i Göteborg också, vars utveckling varit mycket positiv. Efter det har vårt Jönköpingskontor haft en god lokal marknad i Jönköping, medan Göteborgskontoret tagit över den internationella rollen. Vi har därför idag inte för avsikt att etablera någon ny verksamhet i Jönköping, utan önskar våra vänner och tidigare medarbetare där all lycka i framtiden.

Looking to sell or buy a company? Ebay for company acquisitions wordwide – a global M&A Marketplace

Revideco/2017-05-24/Nyföretagare, Nyheter/

As proud members of MGI Worldwide we are delighted to annonce that MGI Worldwide has launched a global M&A Marketplace. This ”the future Ebay for company acquisitions wordwide” is a a public forum giving global coverage to members’ and their clients’ merger and acquisition opportunities wherever they are located around the world.

Looking to sell or buy a company?

For our Swedish clients we offer the possibility to post any such activities, regardless of ther size and scope. Are you interested in acquiring one of the posted objects there is contact information attached to one and each of the objects.

Find out more at the M&A Marketplace.

Global Mergers and Acquisitions Experts

With the increasing globalisation of business we are happy to have a global team within MGI working with mergers & acquisitions. As it is more important now than ever for those looking for merger/acquisition opportunities to know that their advisers can offer a truly international reach.

MGI Worldwide’s global reach offers those wishing to buy or sell businesses an ability to access specialist expertise locally while being able to identify potential targets throughout the Nordics, Continental Europe, North America, Africa, South America and elsewhere.

Find out more about our team of experts.

 

Anmälan om verklig huvudman under 2017

Jenny Douhan/2017-05-14/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Nyheter/

I syfte att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism väntas Riksdagen inom kort ta beslut om anmälan om verklig huvudman till ett register hos Bolagsverket. Enligt ett penningtvättsdirektiv som Europaparlamentet har antagit måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Vad är verklig huvudman?
Verklig huvudman definieras som den eller de som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening, dvs ägarna i merparten av fallen. Registret avser juridiska personer som ägs av fysiska personer, så enskilda näringsidkare kommer inte beröras. Inte heller ideella föreningar utan verklig huvudman, börsbolag eller offentliga bolag kommer beröras.

Vilka omfattas?
Ett register över verkliga huvudmän förväntas underlätta för Finanspolisen att upptäcka och motverka brott. Man beräknar att registret kommer omfatta ca 800 000 företag, stiftelser och föreningar i Sverige, huvudsakligen:

Aktiebolag
Handelsbolag
Kommanditbolag
Ekonomiska föreningar
Bostadsrättsföreningar
Stiftelser
Samfällighetsföreningar

…samt de flesta övriga föreningar. Du hittar en komplett lista här.

När ska anmälan ske?
Bolagsverket kommer under våren informera närmare om hur verklig huvudman ska anmälas, men vi vet redan nu att registrering ska ske elektroniskt med signering via e-legitimation, och det kommer även krävas en del dokumentation i de fall då verklig huvudman i bolaget inte är helt självklar.

Befintliga företag, föreningar och andra juridiska personer måste göra sin anmälan inom 6 månader från och med det datum då lagen börjar gälla och lagen kan som tidigast börja gälla den 26 juni 2017.  Om lagen implementeras den 26 juni 2017 så betyder det att samtliga 800 000 företag och föreningar måste registreras innan den 26 december 2017 Nya företag som registreras från och med det datum då lagen börjar gälla har fyra veckor på sig att anmäla verklig huvudman.

Berörs du och vad ska i så fall göras?
Vi på Revideco kan hjälpa till med att först och främst ta reda på om er verksamhet omfattas av detta. Därefter sammanställer vi ett underlag för ert bolag och vi håller reda på vilken dokumentation som i förekommande fall krävs. Slutligen ser vi till att anmälan görs till Bolagsverket i tid.

Är du kund hos oss så hör av dig till din med din kontaktperson om du har några funderingar. Är du inte kund och vill höra mer om Revidecos tjänster, boka ett möte med oss här!

Månadsuppgifter istället för kontrolluppgift

Revideco/2017-05-12/Ekonomiansvarig, Nyheter/

Riksdagen har beslutat att uppgifter om löner och skatteavdrag till varje individuell anställd ska lämnas månadsvis istället för i en årlig kontrolluppgift.

Istället för att som i dagsläget redovisa avdragen skatt som en klumpsumma över samtliga anställda, ska det nya sättet att redovisa alltså vara specificerat till varje enskild anställd.

Syftet med lagändringen är bl.a. att förbättra myndigheternas kontrollmöjligheter.

För vilka och när

De nya reglerna för redovisning av arbetsgivardeklaration sker i två steg.

1 juli 2018 ska företag som i dag för personalliggare och har fler än 15 anställda redovisa arbetsgivardeklarationer på individnivå. 1 januari 2019 börjar reglerna gälla övriga arbetsgivare – och berör totalt 400 000 företag.

Arbetstagare ska därefter kunna logga in på Skatteverkets tjänst Mina sidor och se de individuella uppgifterna som arbetsgivaren har redovisat.

Uppgifter som ska lämnas på individnivå

Uppgifter som ska lämnas på individnivå i skattedeklarationen är bland annat:

 • skattepliktiga och skattefria ersättningar för arbete (t ex löner, förmåner, sjuklön)
 • skatteavdrag
 • ersättning som är underlag för särskild inkomstskatt (SINK)
 • underlag för husarbete
 • ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift
 • hyresersättningar.

Det är alltså ungefär samma uppgifter som idag lämnas i den årliga kontrolluppgiften.

Årlig kontrolluppgift slopas

Om ersättningar har redovisats månatligen i arbetsgivardeklarationen behöver inte någon årlig kontrolluppgift lämnas.

Ersättningar som inte är underlag för skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter behöver inte redovisas i arbetsgivardeklarationen. Om en arbetsgivardeklaration måste lämnas för vissa anställda så kan arbetsgivaren frivilligt lämna uppgifter i arbetsgivardeklarationen om sådana ersättningar till andra anställda som annars skulle ha behövt redovisas i en årlig kontrolluppgift.

Vilse i 3:12-djungeln? Träffa en expert

Maria/2017-05-10/Göteborg, Nyheter, Skellefteå, Stockholm/

En av de vanligaste frågorna till oss på Revideco handlar om 3:12-reglerna och utdelningen i det egna bolaget. Som experter på 3:12 har vi lång erfarenhet av lösningar för alla typer av företag med de mest skiftande förutsättningar. Här på vår sajt hittar du mycket att läsa om 3:12, t ex ”Hur stor aktieutdelning får man ta i fåmansbolag” och ”3:12 reglerna – så beskattas du för utdelning 2017”, men för att verkligen gå till botten med vad som gäller för just dig/er tycker vi att det är absolut bäst att träffas personligen. Nu kan du enkelt boka ett möte med oss där vi under en-två timmar går igenom allt viktigt. Läs mer och boka möte här.

How to set up a business in Sweden – 8 most common questions

Antti Niemi/2017-04-4/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Nyheter/

Are you looking at expanding into the Swedish market? This article is written to give you the answers to the 8 most common questions we get from non-Swedish residents planning to setup a Swedish legal entity.

Revideco is a one-stop-shop for accounting and audit services, with more than 20 years of experience of international clients. We provide a full range of services to both large international companies, as well as smaller startups. We are  proud to say that we are often considered as an alternative to the larger and more known “big” firms. We provide fast reaction, high quality, and a reasonable price tag. We have many international clients co-operating with us today and we are looking to find new clients to co-operate with.

1 Legal entity – Limited liability company (“AB”) or branch office?

The first decision to make is if the entity in Sweden should be an AB or a branch office. The AB is a limited liability company, a separate legal entity. A branch office is not a separate legal entity, and the parent company therefore holds full liability for its obligations. The registration process may be slightly more complex for a branch office, but on the other hand no share capital is required. Out of a tax perspective there is no major differences, but depending on the tax rules in your home country losses in a branch office might be deductible in the parent company.

2 AB registration – Off the shelf or not?

If you plan to start an AB you can either buy an off-the-shelf AB or start an AB from scratch. Buying an AB enables you to get ownership and registration overnight and you can start doing business faster, but the cost is higher. To register a company from scratch you normally use the website verksamt.se. Registration of a branch office can be managed from the same link.

A word of advice: there are some pitfalls. Call or e-mail us if you need help!

3 Share capital – in kind or cash?

Starting an AB requires a share capital of minimum 50 000 SEK. The share capital is normally paid in cash, but it’s possible to do it with other assets. We recommend cash, since the administration otherwise tend to be excessive. Don’t do it with other assets without taking advice.

4 Board of directors – Any residency issues?

If all members of the board of directors are residing outside of Sweden, the AB must have a representative in Sweden (resident) who can accept notifications on behalf of the company. We can help you with this service.

A managing director and deputy managing director of an AB must reside within the European Economic Area EEA. At least 50% of the AB’s board members must also reside within the EEA and the same rule applies for the deputy board members. There is also a possibility to apply for exemption of the residency requirements. At Revideco we are able to handle exemption applications. Just let us know if we can be of assistance.

5 VAT, employee and tax registration, how do you get started?

When the AB or branch office is formally registered, the entity needs to make a tax registration for company tax, VAT and register as an employer, depending of the business. There is normally a lot of considerations to be made here, and we have a lot of experience to guide you through this process.

6 Any mandatory obligations?

An AB does have mandatory obligations regarding for example the documentation of shareholders meetings, maintenance of a list of shareholders and statutory filings. The board of directors and the managing director does also have a set of obligations stated by law that they should be aware of.

Both an AB and a branch office have to publish their Annual report officially every year.

7 Accounting and bookkeeping, do you need a local service provider?

According to Swedish law the original vouchers and books should be available in Sweden and can only be sent cross border if a special permit is granted. Therefore entities with an existing accounting facility abroad need to make special arrangements to handle this. Even if you have handled this, and do the bookkeeping abroad, almost every entity needs local help to file tax returns and make the annual report. Something we do for a lot of clients!

8 Need to appoint an auditor?

Smaller branch offices and AB’s are exempted from the requirement of appointing an auditor. If an entity has exceeded at least two of the following criteria the last two financial years it must appoint an auditor. The entity must have exceeded the same two criteria both financial years.

 • average number of 3 employees,
 • a balance sheet total of more than 1500000 SEK,
 • an annual turnover of more than 3000000 SEK.

If you are planning to have a larger business than this, it’s often most efficient to appoint an auditor from the very beginning.

At Revideco we cooperate with accountants, chartered accountants, CPAs, CFOs and shared service centers from all over the world. We are accustomed to provide information on Swedish law, Swedish GAAP and specific Swedish regulation and we work as Swedish group auditors as well with other group auditors on a continuous basis. We strive to find the most efficient solution for one and each of our local as well as international clients

Click here if you would like to book a meeting with us, or contact one of our international contact persons directlly.

Revidecos VD kommenterar det nya 3:12 förslaget – ”Det blir fortfarande sämre för alla företagare”

Erik Emilsson/2017-03-23/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Nyheter/
Jag blir glad över att regeringen tagit åt sig av den kritik som riktats mot 3:12-förslaget som togs fram under hösten 2016. Nu har man i det utkast till lagrådsremiss som offentliggjordes den 22 mars förändrat flera punkter till det bättre – men faktum kvarstår att många företagare kommer att få en sämre situation jämfört med dag. Man kan fundera på om det var en strategi att först ta fram ett riktigt dåligt förslag, för att sedan komma med ett som är inte är rikligt så dåligt, för att öka chansen för att få igenom det inte riktigt lika dåliga förslaget?

Det blir fortfarande sämre för alla företagare

Så förutom att skatten höjs från 20 % till 25 % innebär förslaget att de som haft möjlighet att använda lönebaserade utrymmen, vid beräkningen av gränsbelopp, får en tydlig försämring jämfört med nuvarande regelverk. Dels individbaseras beräkningen och dels räknas den i en trappa istället för 50 % av koncernens totala löner. Att räkna på det här är krångligt och alla som idag haft möjlighet att tillgodoräkna sig detta får en försämrad situation. Genom åren har röster höjts över att just den här regeln varit väl generös och att den främst gynnat bolag med många anställda. Andra har menat att de företag som vågar anställa ska gynnas med ett skatteincitament av det här slaget. Det incitamentet minskar med det nya förslaget.

En nackdel som uppstår för företagare med ägande i flera verksamheter är att om schablonbeloppet används i ett bolag får man inte beräkna något gränsbelopp i något av de andra bolagen.

Det positiva

Ett stort plus, som berör de flesta småföretagare, är att schablonbeloppet nu föreslås vara oförändrat. I det tidigare förslaget ville man nästan halvera beloppet men efter massiv kritik från remissinstanserna backar regeringen i frågan och lämnar det oförändrat. Det betyder mycket för många! Mycket efterlängtat är också att man backar från förslaget om det orimligt höga lönekravet. Lönekravet föreslås nu vara i stort sett oförändrat jämfört med dagens regler.

Små ägarandelar

De företagare som äger mindre än 4% har med dagens regler inte fått räkna på lönebaserat utrymme. I det nya förslaget får man göra det, dock med vissa begränsningar.

Förslagets följder

Regeringen menar att de här förändringarna ska minska möjligheterna till inkomstomvandling, minska spänningarna mellan olika typer av inkomst, och öka neutraliteten i skattesystemet. Vi menar att man, även med det nya förslaget, tyvärr försämrar för alla företagare! Sverige behöver fler företagare – inte färre!

3:12-regelverket – boka möte med expert

Nya 3:12 förslaget i detalj

Antti Niemi/2017-03-23/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Nyheter/

Regeringen har den 22 mars publicerat ett utkast till lagrådsremiss vari man reviderat höstens kritiserade förslag om förändrat 3:12 regelverk. I stora delar är förslaget oförändrat men på ett antal punkter har man lyssnat på remissinstanserna.

Negativt är att dels att skatten höjs men också att trappan för beräkning av det lönebaserade utrymmet är kvar, även om utformningen förändrats. Positivt är att man inte rör schablonbeloppet, något som berör de allra flesta småföretagarna.

Här kommer detaljerna:

 • Skatten höjs från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet.
 • Gränsbeloppet enligt schablonregeln (alternativregeln) lämnas orörd på 2,75 inkomstbasbelopp (163 075 kr för 2017).
 • Schablonregeln kan inte kombineras med huvudregeln, dvs en begränsning innebärande att om schablonregeln används i ett bolag så får ägaren inte beräkna något gränsbelopp i något annat bolag alls.
 • Det lönebaserade utrymmet (huvudregeln) beräknas idag på 50 % av utbetalda löner inom koncernen. Det nya förslaget innebär att en trappa används, se nedan. En individualisering av beräkningen föreslås vilket innebär att löneunderlaget fördelas mellan delägarna (ink närståendekrets) innan beräkning av det lönebaserade utrymmet.
  • 15 % av delägarens andel av löner upp till 6 inkomstbasbelopp (369 000 kr)
  • 30 % av delägarens andel av löner mellan 6 och 60 inkomstbasbelopp (369 000 kr – 3 690 000 kr)
  • 40 % av delägarens andel av löner överstigande 60 inkomstbasbelopp (3 690 000 kr)
 • Krav för att kvalificera in sig för att få använda det lönebaserade utrymmet lämnas oförändrat på 6 inkomstbasbelopp (369 000 kr för lön år 2017) + 5 % av det totala löneunderlaget, dock maximalt 9,6 inkomstbasbelopp (590 400 kr för lön år 2017).
 • 4 % spärren som exkluderat ägare med en mindre ägarandel än 4 % från uppräkning av det lönebaserade utrymmet, ersätts med en spärr där det lönebaserade utrymmet maximalt får uppgå till 1/4 av det egna (och närståendes) kontanta ersättning från företaget inkl dotterbolag.
 • Dubbel koncerntillhörighet tillåts inte och den tidigare skattemässiga definitionen av dotterbolag behålls.
 • Ett gemensamt takbelopp för utdelning och kapitalvinst införs. Förslaget innebär ett gemensamt takbelopp om 120 inkomstbasbelopp (7 380 000 kr för 2017) per år. Tilläggsköpeskillingar som utfaller senare år föreslås få inkluderas i takbeloppet.
 • Utdelning och kapitalvinst överstigande takbeloppet behålls på 30 %.
 • Ett särskilt undantag föreslås avseende ägarskiften mellan närstående för att generationsskiften inte ska missgynnas jämfört med externa försäljningar.
 • Uppräkning av sparat utdelningsutrymme begränsas dagens statslåneräntan + 3 % till statslåneräntan + 2 %.

De delar av ovan om inte varit del av remissförfarandet och då skiljer sig från 3:12-utredningens ursprungliga förslag, skickades den 22 mars på remiss. Remisstiden går ut den 24 april. Efter remisstidens slut presenteras antagligen en slutlig lagrådsremiss. Lagrådet har sedan i uppgift att uttala sig om förslaget är i enlighet med grundlagar och övrig lagstiftning på området och om syftet med förslaget uppnås. Efter det återkommer Regeringen med ett slutligt lagförslag. Förändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2018.

 

 

 

Revideco skickade unga talanger till MGI European Talent Meeting

Antti Niemi/2017-03-17/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Nyheter, Stockholm/

I år har MGI – Revidecos internationella nätverk  skapat en nätverksträff för unga talanger inom MGI – ett forum för utbyte av idéer och nätverkande. Mötet hölls i Frankfurt och deltagare från Österrike, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Luxemburg, Portugal, Slovakien, Schweiz, Nederländerna och Sverige fanns på plats. ”Speed networking” och debatter om revision, IFRS, skatt och moms stod på agendan.

Från Stockholmskontoret deltog Emma Lindeqvist och Johan Söderström och från Jönköpingskontoret deltog Tobias Thulin. Erik Emilsson, VD på Revideco var en av de sammankallande då Erik också är Nordic Circle leader inom MGI Europa. Erik har tidigare varit global ordförande för MGI.

Kommentarer från deltagarna

”Jag jobbar förutom med revision även mycket med momsfrågor, och då ofta moms ur ett internationellt perspektiv. Jag tycker att det har varit roligt att träffa kollegor från andra länder som gör precis samma saker som jag gör -vi har haft ett stort utbyte”. Säger Emma Lindequist.

Johan Söderström kommenterar: ”Delägarfrågor, bolagsstruktur och skatt är det jag specialiserat mig på förutom revision och på MGI European Talent Meeting har jag knutit värdefulla kontakter i flera länder.”

”Jag har flera internationella uppdrag” säger Tobias Thulin ”och här har jag fått kontakt många, som precis som jag, är intresserade av att arbeta mer i ett internationellt sammanhang”.

Det här är MGI

MGI är vårt internationella nätverk av oberoende revisorer, redovisare och specialister. Vi finns i 76 länder fördelade på 270 kontor. Syftet mer nätverket är enkelt – att kunder som behöver söka sig utanför Sveriges gränser ska få samma personliga uppmärksamhet som de får av oss här i Sverige. En kontakt ska vara snabb och tjänsterna som utförs i alla länder ska hålla en mycket hög kvalité.

Är du intresserad av Revidecos revisions, redovisning eller rådgivningstjänster, läs mer om dessa på Revideco.se

Du kan också läsa mer om eventet på MGIWorldwide.

 

 

 

Kontakt

Stockholm

Drottningholmsvägen 22, 2 tr
112 42 Stockholm
Telefon: 08-54 54 25 00
Fax: 08-650 85 17

MER ON REDOVISNING OCH REVISION I Stockholm

Skellefteå

Nygatan 67
931 30 Skellefteå
Telefon: 0910-105 80
Fax: 08-650 85 17

MER ON REDOVISNING OCH REVISION I Skellefteå

Göteborg

Gårdavägen 1
412 50 Göteborg
Telefon: 031-530 190

MER ON REDOVISNING OCH REVISION I Göteborg